De bara kommer fast det är fullt!

Läste just detta på Migrationsverkets novembernyhetsbrev gällande ”ensamkommande barn och ungdomar”* (jag har styckat av texten i mindre bitar och fetstilat lite):

Fortsatt stort och akut behov av platser

Av röda kurvan för 2011, i diagrammet på föregående sida, framgår det att årets kurva följer de senaste årens variationer, men att ökningen accelererat betydligt sedan augusti.

I Migrationsverkets prognos till regeringen uppskattar verket att antal ensamkommande barn som söker sig till Sverige kommer att öka. För perioden 2011 – 2015 uppskattas att 2 500 ensamkommande barn och ungdomar årligen kommer att söka asyl i Sverige.

Majoriteten av de som hittills har sökt asyl under året utgörs av pojkar mellan 15 och 17 år, framför allt från Afghanistan. Så länge ensamkommande barn och ungdomar inte omedelbart kan anvisas från ankomstkommunen, så anser Migrationsverket att bristen på platser är akut.

Länsstyrelserna ansvarar sedan årsskiftet för att förhandla med kommunerna om mottagande av ensamkommande barn och ungdomar. Detta innebär att Migrationsverket och länsstyrelserna kontinuerligt utvecklar sitt samarbete avseende detta.

I slutet av detta dokument finns en redogörelse för aktiviteter som genomförts för att utveckla mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar.

Min första (bitska) kommentar: Menvaff*n??? Vi måste ju spara, vi måste lägga ner fritidsgårdar o skolor o höja skatterna o avgifterna o hitta på nya skatter o avgifter o lägga ner åldringsvården, det blir väl ättestupan för svenska seniorer som nått pensionsålder!

Handikappade ska väl kunna skötas enbart hemma av sina föräldrar, de behöver väl ingen vård! Pensioner, det är väl onödigt? Om du inte stoppat pengar i madrassen i tid så skyll dig själv, staten har inte råd med några pensioner!

Måste vi ha gratis högskolor, man ska väl kunna betala för sin utbildning? Är man sjuk eller arbetslös så tillför man ju inget till samhället, då kan man väl lika gärna elimineras… OK det sista var väl lite överdrivet. Eller?

Men alltså, det sparas och skärs ner på ALLTING ANNAT FÖRUTOM INVANDRINGENS KOSTNADER. Man hyvlar och hyvlar tills det bara är lite spån kvar, inga stockar att bygga vidare på.

Samhällskostnaderna kommer naturligtvis bara att öka ändå i oändlighet, eftersom de asylsökande bara kommer. Som om de var viljelösa lämlar som tågar hitåt, inget att göra för att hindra situationen?

Är det en ohejdbar naturkatastrof som brer ut sig framför våra ögon?

Eller har jag missat något väsentligt?

* Individer som skickats till Sverige av sina släktingar, för att agera som ankarpersoner. Dessa individer är ofta betydligt äldre än vad de anger, kommer utan ID-handlingar och har dessutom betalat stora summor pengar till människosmugglare, för att nå försörjningsparadiset Sverige.

Afghaner söker asyl här som en biflock sin honungskupa

1 905 personer [från Afghanistan] ansökte om asyl i Sverige januari–oktober 2010. I år ligger siffran för perioden på 3 314, en ökning med 74 procent.

Därmed är afghanska medborgare den största gruppen asylsökande i Sverige. Enligt Migrationsverkets prognos blir det så även nästa år.

Allt fler av de asylsökande från Afghanistan får skydd i Sverige, 74 procent jämfört med 68 procent motsvarande period 2010.

Gruppen ensamkommande barn från Afghanistan har ökat från 878 till 1 323. Av dem får 96 procent skydd i Sverige, samma andel som i fjol.

Efter Afghanistan kommer Sveriges största asylgrupper från Somalia, Eritrea och Irak.

Källa: Migrationsverket

Ååh, sådan härlig mångfald. Än så länge. Men vänta bara tills de aktiva muslimska grupperna skaffat tillräckligt mycket makt i landet, då blir det garanterat inte längre nåt mesigt snack om mångfald.

Hänvisar till hur det blivit i de arabiska länderna som avskaffat sina diktatorer men ersätter diktaturen med islamistisk teokrati och sharialagar, inte demokrati. Jag hade hoppats att man skulle slippa sådan utveckling i ett nordiskt, välorganiserat land, men vi är också på väg åt det hållet.

Även Stefan K på Petterssons blog har tagit upp detta, med lite extra information.

Intressanta diagram och analyser hittar man på Affes statistikblogg.

%d bloggare gillar detta: