Lindesbergare svarar helt fel

Den store ledaren A. Ceder säger sig gärna vilja höra vad företagare tycker om Lindesbergs kommun (se artikel i Lindenytt ”Vi vill ha en återkoppling på vad företagarna tycker” 20130220). Han påstår också att ”Det är viktigt att resurserna används på ett effektivt sätt…”

cedercitat-kkik2011Den färskaste undersökningen Kommunens kvalitet i korthet, hittade jag inte på kommunens hemsida, så jag listar här de ”röda” måttstocksområden (den lägsta fjärdedelen) som kommunen bör fokusera på för att få till någon förbättring:

 • 3. Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställer en enkel fråga till kommunen?
 • 7. Hur lång är väntetiden för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum?
 • 16. Hur väl upplever medborgarna att de har inflytande över kommunens verksamhet?
 • 17. Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan? (127 543 kr)
 • 19. Andelen behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet
 • 34. Hur många nya företag har startats per 1 000 invånare i kommunen?
 • 39. Upplever medborgarna att kommunen är en attraktiv plats att leva och bo i?

Som syns så finns det en hel del att hugga tag i, om man vill.

*    *    *

SCB:s Medborgarundersökning 2012

Men tänk om företagare som ids svara på den planerade enkäten, svarar helt fel? Då tvingas nog  kommunstyret svepa undersökningsresultatet under mattan. Tror ni inte det? Jodå, det är bergis det som skulle hända. Styret har nämligen gjort precis så, med SCB:s Medborgarundersökning som genomfördes hösten 2012.

Man får vara glad att resultatpresentatören klarade livhanken, han anklagades för de “dåliga” resultaten och nästan sköts ihjäl som den oskyldiga pianisten.

*    *    *

Alla kommuninvånare fick inte vara med utan det drogs lott och 1000 i åldrarna 18–84 bjöds att svara. Tyvärr kände inte hälften att de orkade bry sig, trots flera påminnelser. Svarsintresset verkar vara på ett ungefär på samma låga nivå i de andra deltagarkommunerna. Det skulle vara väldigt kul att höra varför de utvalda inte skickade in sina svar. Nånting måste väl alla tycka om kommunen som de bor i?

Iddes de helt enkelt inte? Var frågorna fåniga? Fanns inte relevanta frågor med? Var svarsalternativen för få eller stela? Kände de på sig att styret ändå inte skulle lyssna den här gången heller?

Här kan du själv läsa både frågorna och svaren av dem som iddes delta. Vad skulle du ha kryssat i? SCB har flera intressanta enkäter.

*    *    *

Medborgarundersökningen genomfördes i två etapper, våren och hösten 2012. Sammanlagt deltog 120 kommuner varav 23 i samma storleksklass som Lindesbergs kommun. Den är tänkt att vara ett av flera verktyg för att få en bild av hur kommuners medborgare ser på sin kommun. Betygssiffrorna jämfördes dessutom med de andra deltagande kommunerna i motsvarande storlek. Axplock av svaren:

 • att leva och bo i Lindesbergs kommun, betygsindex 51 (genomsnitt 59)
 • kommunens verksamheter betygsindex 47 (genomsnittet 54)
 • möjligheterna till inflytande betygsindex 35 (genomsnitt 39) Mest missnöjda verkar folk i bästa arbetsför ålder vara (25–55 år).
 • Nöjdmedborgarindex som bedömer kommunens olika verksamheter som äldreomsorg, skola, vägar, renhållning mm. fick 47 (genomsnitt 54)

Betygsindex under 40 klassas som inte ens godkänt. Gränsen för “nöjd” går vid 55.

skiljer-sig-linde2012medb

I resultatet föreslås att Lindesbergs kommun bör arbeta mera med förtroende och påverkan.

Sverigedemokraternas Inger Karlsson, kommenterar undersökningens öde så här:

Lindesbergs kommun visar på låga betyg i jämförelse med likvärdiga kommuner. Det här verkar inte bekymra majoriteten (S)(MP)(V) som väljer att strunta i det dåliga resultatet och lägger ner undersökningen för att resultatet är så dåligt. Resultaten skall bara skickas till nämnderna för kännedom.

Vidare är förslaget att inte göra någon medborgarundersökning 2013 eftersom resultaten blir så dåliga. I stället borde (S)(MP)(V) ta dom här signalerna  på allvar och titta på vilka åtgärder som skall vidtas för att innevånarna skall bli mer nöjda med kommunen och politikerna.

Kommunens representanter ville som sagt inte veta av så “dåliga” svar. Fy på er, elaka kommunboende, som gjorde styrets medlemmar så ledsna! Ni har inte ens fattat att ni finns till för styret, inte tvärtom. Styret har därför redan bestämt att kommunen inte ska delta i nästa medborgarundersökning. Då slipper de ju höra vad folk tycker, och arbeta med nödvändiga förbättringar. Skönt för dem!

3apor

%d bloggare gillar detta: