Lägenheter –> gruppboende i Nora

Vad innebär detta? Hem för ”ensamkommande flyktingbarn”? Eller ska det bli ett normalt gruppboende? Någon som känner till ärendet?

Örebro län Bygglov
Nyhyttan 10:3, Nora kommun, ombyggnad av lägenheter till gruppboende.
Dnr 2013-S358 Beslutsdatum 2013-07-17
Beslutet finns hos: Bergslagens Miljö- och Byggnämnd, Kungsgatan 41711 30 Lindesberg
Post- och Inrikes Tidningar 2013-07-19

Adressen heter Nyhyttan Sandhagen 535, 713 94 Nora

%d bloggare gillar detta: