LINDESBERG: Kommunalråd Ceder (S) gnäller över asylmottagningen. Främlingsfientlig?

(Mer att läsa i slutet, om Glava i Värmland.)

Hur kommer det sig att det socialdemokratiske kommunalrådet inte kan se vilken fantastisk resurs och vinstlott alla av Migrationsverket i Lindesberg placerade asylsökanden utgör? Är han främlingsfientlig? En smygrasist? Hatar han flyktingar?

Sverige är ju ett rikt land, och vi måste vara solidariska. Eller som fastighetsägaren Hans Tidhult (Worx AB), en av många ”smarta affärsmän” som debiterar och gör vinst, månad efter månad, tack vare otaliga asylplatser i Stråssa och överallt i landet: ”Det är bara att gilla läget!”

gråtandeAnders Ceder (S) som tidigare påstått att alla som kommer till Sverige är flyktingar, ingen kommer hit för att få gratis försörjning, gillar uppenbarligen inte läget. Hur skulle det vara om det socialdemokratiska partiet började se till det egna folkets behov före allehanda utlänningars? Har Ceder tagit nåt snack med Löfven &co däruppe i huvudstadens högre kretsar?

Idag har Migrationsverket totalt 900 asylplatser i Lindesbergs kommun. Snart tillkommer 170 platser i Gusselby och ger då totalt 1070 platser inom kommungränsen. Migrationsverket har idag en omsättningsgrad på platserna som ligger på 125 procent, vilket innebär att Lindesbergs kommun kommer att kunna ta emot drygt 1300 asylsökanden årligen jämfört med dagens nivå som är drygt 1100. Lindesbergs kommun blir därmed nära att belastas med tre gånger så många asylsökanden per år som det ursprungligen var aviserat för när Migrationsverket startade sin verksamhet i Lindesberg.

Jag kommer säkert få utskällning nu men bryr mig inte om det utan kopierar det bedrövade kommunalrådets senaste elegi i sin helhet. Vill man se en ledsen gubbe så kan man gå till Lindenytt. De har artikeln med rubriken CEDER: ”ASYLVERKSAMHETEN ÄR EN STOR BELASTNING”. Artikeln går naturligtvis inte att kommentera.

Fetstil nedan är detaljer som jag vill betona. Hakparentes innehåller mina kommentarer i blått.

Migrationsverket luras

Lindesbergs kommun välkomnar flyktingar till vår kommun liksom asylsökande. Detta har vi gjort under många år och vill göra detta även i framtiden. Det vi kämpar för att komma till den nivå som vi tror att vi klarar på ett bra sätt. 65 flyktingar per år som vi haft avtal på under många år och att migrationsverkets asylverksamhet omfattar 4 – 500 asylsökande, den storlek som migrationsverket aviserade då man startade sin verksamhet i Lindesberg.

Det är viktigt att hålla isär begreppen asylverksamhet och kommunal flyktingmottagning. 

[Endast en mycket liten del av alla som kommer till Sverige, är flyktingar. De allra flesta, över 90 %, är folk som kommer in med mer eller mindre trovärdiga historier, i hopp om att få asyl = därmed helpension.]

Asylverksamheten är helt statlig och kommunen har ingen ”vetorätt” mot etableringar utan migrationsverket handlar upp lediga lägenheter där dom finns. Kommunen är dock skyldig att hålla med förskola, skola och en del sociala tjänster. Migrationsverket står för kostnaden för detta men ett visst glapp blir det och den extra belastningen på vår administration, lokaler m.m. blir till stora delar en kommunal kostnad.

När man via asylprocessen fått uppehållstillstånd blir man kommunplacerad och då blir det en kommunal angelägenhet, 65 per år till Lindesberg enligt avtal. För det får vi en särskild ersättning från staten som ska bekosta våra nya innevånare deras etablering i kommunen. När den s.k. arbetslinjen infördes så gjorde man om detta bidrag så det numera räcker ca: ett år mot tidigare 3 år. Tanken är att man ska gå in i olika andra statliga stödformer men dessa täcker inte till fullo de kostnader man har enligt socialtjänstlagen så det blir en kommunal kostnad.

Lindesbergs kommun tillhör en skara kommuner som tagit ett mycket stort ansvar för flyktingar under stort antal år. Jag anser våra 65 avtalsflyktingar per år är bra tillskott till vår befolkning men att den stora asylverksamheten blir en stor belastning på vår kommun. [Jag skulle gärna vilja höra lite närmare hur, exakt, dessa utlänningar är ”bra tillskott till vår befolkning”.]

För att påtala detta och de brister vi anser det finns i migrationsverkets hantering som drabbar de asylsökande men också de samhällen där migrationsverket har verksamhet har vi från Lindesbergs kommun vidtaget en mängd åtgärder

Vi för en ständig dialog lokalt, regionalt och nationellt. [Lokalbefolkningen i Stråssa existerar tydligen inte i kommunalrådets sinnevärld. Här förs ingen dialog alls. Eller vidtas några andra åtgärder heller.] Vi har uppvaktat högsta ansvariga tjänstemän, dom har varit här i Lindesberg. Vi har framfört våra problem till ministrarna Billström och Ullenhag, vi har träffat generaldirektörer. Vi ingår också i två nätverk, 14 kommuner som leds av Anders Knape och Håkan Sörman, ordf. respektive Vd för Sveriges kommuner och landsting där ett 35 punktprogram tagits fram och som också antagits av SKL:s styrelse med adress regeringen. Ett mindre nätverk tillsammans med Södertälje, Botkyrka, Borlänge, Nässjö och Falköping. Det sistnämnda nätverket var de kommuner som arrangerade en seminariedag i Almedalen som avslutades med en mycket välbesökt paneldebatt med statssekreterare, riksdagsmän och ordförande i migrationsverkets etiska råd, Peter Örn. Detta nätverk fortsätter sitt arbete och träffades i Borlänge v.41.

Kort sagt vill vi att fler kommuner tar ansvar i denna fråga och att staten ger oss kommuner bättre möjligheter till ett bra flyktingmottagande och att migrationsverket också ges möjligheter att förbättra sin verksamhet med bostäder, daglig sysselsättning på förläggningarna m.m.

[Ett förslag lyser med sin frånvaro: hur skulle det vara om man testade Sverigedemokraternas alternativ, att kraftigt minska hela invandringsinvasionen? Landet håller på och koloniseras av folk från Mellanöstern och Afrika. Ca 2000 per vecka kommer det numera. Ohållbart.]

Vi måste säga att det finns många enskilda och organisationer som gör ett mycket uppoffrande arbete både med asylsökande och integrering av våra nya kommuninnevånare.

Har migrationsverket ”lurat” oss? [Hur naiv får en erfaren politiker vara? Spel för gallerierna.]

Ja, egentligen från allra första dagen för 10 års sedan då man pratade om 4 – 500 asylsökande i vår kommun, vissa perioder har det varit tre gånger så många. När det gäller Gusselby så fick jag en första information runt månadsskiftet augusti/september om att det pågick upphandling av 17000 nya platser, Gusselby var en av dessa men skulle nog inte komma ifråga av olika orsaker. Den 7 oktober var Gusselby åter uppe på tapeten men svaret var att blir nog inget nu och den 10 oktober var svaret att det blir nog inget nu men snart, inom en månad.

Senaste uppgiften jag har är att det blir en start i Gusselby i slutet av november.

Vi har inge information vilka som kommer, hur många barn i förskola, i skolålder eller nationalitet. Vi har idag överfyllda skolor i centrala Lindesberg och skulle behöva minst sagt särskilda resurser för att klara de krav som vi befarar kommer med kort varsel.

Anders Ceder

Ja hörru, Ceder. Så är det hela tiden för oss i Stråssa. Ingen behagar upplysa oss om någonting över huvud taget. Vi ser folk komma o gå, och får höra från allehanda ”goda” besserwissrar att bara vi anstränger oss och bjuder främlingarna på en kopp kaffe, så blir vi kvitt våra ”fobier”. Man tackar för den lösningen.

Sanningen är den att enbart Sverigedemokraterna har en fungerande och hållbar lösning. Sänk invandringen till samma nivå som de övriga europeiska länderna har, och det omedelbart, så har landet en chans. Annars är vi obevekligen dömda till misär.

*     *     *

Läs gärna även om Glava, Värmland, i Värmlands Folkblad 30.10.2013: ”Stämningen är redan infekterad”. I början snackades det om 50 asylanter, men det håller naturligtvis inte.

– Räkna med 200 asylsökande här, säger Lotta Anderberg, regionchef för Migrationsverket i Värmland.
Lotta Anderberg förstår bekymren, men hänvisar till upphandlingslagen.
– Den gör inget undantag för vissa kommuner.

Glavaborna har verkligen försökt stå ut.  Men hur länge kommer de att kunna göra det, när Migrationsverket bara kör över dem?

– Trycket är enormt, 2100 i veckan kommer därifrån, berättar Anderberg.
Lika många som det finns platser i Värmland.
– Vi kommer att behöva 700 till, närmare 3000, och ännu fler 2014.

värre-framåt-chrx0103

Nätverket KLIMATSANS har fått två manus publicerade

Som rubriken antyder, så finns det faktiskt forskare med sunt förnuft, i dessa klimathysteritider. Men inte får de sina upplysande texter publicerade i någon större tidning såsom Dagens Nyheter. Nätverket får vända sig till bl.a. Borås Tidning:

testtubKan vi lita på FN:s klimatpanel?

Klimatpanelen IPCC:s rapport den 27/9 skall vara en sammanfattning av de vetenskapliga underlag, som blir klara först nästa år. Det inger inte förtroende.

Rapporten har förhandlats fram mellan 110 av FN:s regeringar. Av dem ser några IPCC främst som ett verktyg för att utverka mer pengar från västländerna. Dessa representeras ofta av politiker som försvurit sig till kamp mot koldioxid. Resultatet är politik, inte vetenskap.

IPCC litar på datorsimulerade ”klimatmodeller”. Dessa har förutsagt ständigt stigande temperatur, smältande polarisar, accelererande höjning av havens nivå, växande öknar samt fler och värre orkaner. Allt detta har varit fel. Kan vi tro på någon som haft så grundligt fel så många gånger?

och Piteåtidningen:

termometerDet finns ingen klimatkris

Biskop Hans Stiglund varnar för en hotande global uppvärmning, orsakad av människans utsläpp av koldioxid. Den fordrar att vi ändrar livsstil. Tillsammans med de andra biskoparna skriver han den 27 september i Aftonbladet att det är en ”andlig fråga”. De hänvisar till IPCC:s rapport samma dag innan den blivit offentlig. Den skall vara en sammanfattning av de vetenskapliga underlag, som blir klara först nästa år. Det inger inte förtroende. Rapporten har förhandlats fram mellan 110 av FN:s regeringar. Av dem ser några IPCC främst som ett verktyg, för att utverka mer pengar från västländerna. Dessa representeras ofta av politiker som försvurit sig till kamp mot koldioxid. Resultatet är politik, inte vetenskap!

IPCC litar på datorsimulerade ”klimatmodeller”. Dessa har förutsagt ständigt stigande temperatur, smältande polarisar, accelererande höjning av havens nivå, växande öknar samt fler och värre orkaner. Verkligheten har visat att allt detta är fel. Har det undgått biskopen? Ändå hävdar IPCC att sannolikheten för att främst koldioxid driver klimatet ökat från 90 procent år 2007 till 95 procent i dag. Något så viktigt måste preciseras: Vilka gör bedömningen? På vilka fakta grundas den? Då ingendera anges, blir det inte trovärdigt.

Borås Tidning tillåter kommentering i motsats till Piteåtidningen.

Nätverket KLIMATSANS sekreterare Sture Åström, påpekar 26.10.2013 på klimatupplysningen.se att

Det senare är särskilt viktigt eftersom det visar hur den politik våra ”godhetsapostlar” förespråkar blir rent kontraproduktiv: Den gör de fattigaste ännu fattigare och dessa driver sedan fram ytterligare miljöförstöring.

Lasse Forss 2013-10-26 lägger till detta, i samma tråd:

vindkraftverkDet här norska TV-programmet har visats förr, men det är så viktigt att alla måste få chansen att se det. Det handlar om den norska vindkraftsutbyggnaden. En av dem som var med och fattade besluten var Heidi Sörensen, då statssekreterare i miljödepartementet. Hon intervjuas från 50 minuter och framåt. Och hon säger bland annat: ”det finns ingenting som jag ångrar så mycket som att jag deltagit i att ödelägga norsk natur.” Hon säger också att det inte finns några klimatvinster med vindkraft. Varför hon inte protesterade tidigare berodde på att utredningarna var ofullständiga. Och att samtliga partier ville ha vindkraft och att det var svårt för tveksamma att tränga igenom den massiva opinionen. Nu ser man skadorna.
Här finns argumenten. Det skulle vara intressant om KTH-”professor” Söder kommenterar programmet.

Tudor säger i samma diskussion 2013-10-26:

Det kommer förmodligen som en överraskning för de flesta gröna idealister att intermittenta energikällor kräver reservkraft. När kärnkraften läggs ner i Tyskland och ersätts med vind och sol tvingas man bygga kolkraftverk som skall användas som reservkraft när solen inte skiner och när vinden är för svag eller för stark. De nybyggda kolkraftverken har högre verkningsgrad än de äldre, vilket medför lägre koldioxidutsläpp per producerad kWh, men ökat koldioxidutsläpp blir det ändå.

Tyskland bygger nya kolkraftverk

Riksdagsmannen Thoralf Alfsson (SD) kommenterar 29.10.2013:

Personer som är kritiska till IPCC och alla dramatiska klimatrapporter, som t.ex den från Världsbanken har väldigt svårt att få in debattartiklar i de större medierna som DN, SvD. Vad jag förstår är mer eller mindre vissa personer bannlysta. Nu får dessa istället förlita sig till lokal media som t.ex Piteå-tidning.

Läs denna debattartikel och notera vilka som skrivit under och ställ er frågan varför i Piteå-tidning och inte i någon ledande tidning?

aldrig-förr-chrx0181

FINLAND Försvarshögskolan censurerade Iran-forskning, ångrar sig nu

En forskare som själv kommer från Iran, har publicerat forskning med Iran som ämne. Han fick rapporten publicerat på Försvarshögskolans sida. Men efter ett besök i fredags av den iranska ambassadören, plockades rapporten bort från hemsidan.

rättar-till-stavningen1Rapporten skulle granskas på nytt, sades det.

Det var i fredags som Irans ambassadör Seyed Rasoul Mousavi besökte Strategiska institutionen och han kritiserade då forskaren Alan Salehzadehias forskning om Irans utrikes- och inrikespolitik i vilken han bland annat berättar om Irans kärnkraftsprogram samt kvinnors och minoriteters ställning. Enligt ambassadören är rapporten inte objektivt skriven.

– Allt jag skrev bygger på andra källor. Jag har inte hittat på något, säger forskaren Salehzadeh som är förvånad över att forskningen plockades bort och att det gjordes så kort tid efter ambassadörens besök.

Enligt Salehzadeh informerade Försvarshögskolan honom om att hans forskning om Iran hade tagits bort från webbplatsen på grund av ett tekniskt fel. Det visade sig ändå inte stämma.

– Jag vet inte hur det kommer sig att han fått en sådan information, kommenterar Sirén.

Först lägger man sig platt inför den islamistiska diktaturen i Iran. Nu säger skolan att de ångrar. Hmph.

Läs mer på finska Yles sida på svenska.

Vänsterextrema Stakset med ny hotfull Åkesson-tröja

brott-återfall

Enligt Nyheter24 25.10.2013, har Sebastian Stakset presenterat sin nya ”fuck SD” tröja på Instagram. Man kan undra vad rapparen har i huvudet.

Kartellen-Sebbe, som tidigare är dömd för att ha mordhotat Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson, visar upp en ny och hotfull Åkesson-tröja på Instagram.

Sebastian ”Sebbe” Stakset visar upp en t-shirt på Instagram, en t-shirt med en bild på en liggande Jimmie Åkesson med ett hakkors i pannan. Bakom honom står en person med en höjd kniv. ”Chillar i min nya Fuck SD tröja”, skriver rapparen.

Det är inte första gången som den skandalomsusade rapparen går till attack mot Sverigedemokraternas ledare. I oktober 2012 la Malcolm B upp en bild på sin Instagram som visade honom och Stakset iklädda tröjor med ett tryck som visade hur Åkesson misshandlades. Något som Malcolm B senare bad om ursäkt för.

Snacka om att smutsa ned släktnamnet. Det finns bara en familj med efternamnet Stakset i hela landet. Vad tänker Sebbes nära och kära, när han gång på gång figurerar i sådana här skamliga våldssammanhang? Lär han sig inget ens från sina egna tidigare erfarenheter?

LINDESBERG: SD:s överklagan till Förvaltningsrätten stoppar invandrarbeslutet

(OBS att jag tidigare fick för mig att detta handlade om Gusselby-förläggningen. Så är det inte utan det handlar om placeringen av invandrare som fått uppehållstillstånd.)

Talesmannen Tobias Kuru:

”Då vi på SD Lindesberg anser att det bryter mot lagen överklagade vi beslutet om flyktingmottagande i Lindesberg. Beslutet togs av KS och tidigare beslut i landet visar att det ska beslutas i KF.
Nu när Förvaltningsrätten tagit upp överklagan så stoppades beslutet omedelbart inför kommande utredning och dom.”

Överklaganstexten, rulla neråt på denna blogg.

24 i Bergslagen:

Förvaltningsrätten ger SD rätt

LINDESBERG. Förvaltningsrätt i Karlstad går på Sverigedemokraten Mats Seijboldts linje och har beslutat att det avtal om mottagande och bosättning av nyanlända som skrivits mellan Lindesbergs kommun och Länsstyrelsen tills vidare inte ska gälla.

Det var efter det att kommunstyrelsen den 24 september fattat beslutat om att ett nytt avtal med Länsstyrelsen skulle gälla som Mats Seijboldt överklagade till Förvaltningsrätten. Seijboldt menade att beslutet fattats på eget bevåg att en sådan fråga ska avgöras av kommunfullmäktige. Seijboldt hänvisade till kommunallagen och att frågor av principiell betydelse eller annan större vikt för kommunen. Frågor av ekonomisk natur ska beslutas av kommunfullmäktige och att invandringsmottagningen kostar pengar menade Seijboldt är utom tvekan.

Lindesbergs kommun har motsatt sig Seijboldts yrkande på inhibition och svarat  Förvaltningsrätten att man visst har fattat beslut i laga ordning.

Förvaltningsrätten menar att skäl för inhibition föreligger och gick alltså på Mats Seijboldts linje.

Läs även i Lindenytt 24.10.2013 SD:s överklagan fryser KS-beslut om mottagande av invandrare

LINDESBERG: Bengtsson uppmanar den som är oskyldig att kasta första stenen

Arnold Bengtsson (S)  som suttit på två pallar, har lämnat ett avskedsbrev.

Beträffande Barn- och utbildningsnämnden så vill jag göra ett ordentligt avslut, och därför avsluta det uppdraget i samband med årsskiftet. Så om mötet uttalar sitt misstroende mot mig så kommer jag i ovan nämnda begäran om entledigande föreslå att det sker sista december 2013. …

Jag har åkt bil med några av er, jag har åkt efter några av er i bil, och jag har blivit omkörd av några av er när ni kört bil. Det är rätt dryga böter om man åker dit för fortkörning. Börjar ni tänka efter hur ofta ni kört för fort 2012 kommer många av er snart upp i trettio tusen kronor. Lagen gällde även om inte Pekka stod där med laserpistolen. Lindesberg Volley har betalat in sin skuld till staten för 2012.

Jag lämnar mötet nu. Besluten är upp till er. Den som är oskyldig kastar första stenen.

Hela brevet är publicerat på Lindenytt 24.10.2013

flugaJag får den uppfattningen att Bengtsson tycker att hans misstag inte är mer allvarliga än fortkörning som de andra ägnat sig åt, och då borde man sett mellan fingrarna på volleyskandalen.

Det verkar helt klart som att Socialdemokraterna gärna velat göra just det, men eftersom media presenterade volleyskandalen som en stor grej, så måste ju naturligtvis någon offras. Än mer p.g.a. att det är valår.

Till slut: vad är det politikerna i kommunen håller på med? Tänk om man kunde vara den proverbiala flugan i taket, och se och höra. Jag misstänker att fler än Bengtssons huvud skulle rulla!

 

DN:s Hanne Kjöller klagar. Men DN är väl lika skyldig som andra media?

Onekligen skriver Kjöller rätt ofta ganska vettiga ledare. Ett exempel i dag, ”Medier: Makt över mer än agendan”:

kjöller20131021chrx0170

Det är ju precis därför så många skriver och läser oberoende bloggtexter! Dagens Nyheter hör till den gruppen som en medborgare idag inte kan lita på som informationskälla. Frågan är om Kjöller kan påverka den egna redaktionens arbete, och hur mycket i så fall? Vill hon det?

DN har på senare år sjunkit i djupa dalar som en sten i sjön. Vore det inte dags att vända trenden uppåt? Det kan bara de själva göra.

Att exempelvis sparka alla korrekturläsare och på det sättet spara in en slant, hjälper föga. Om de nu är intresserade av att fler börjar läsa och lita på blaskan? Ibland undrar man om de inte bryr sig ens själva, så självmordiskt som de beter sig i ”landets största morgontidning” som det hette – förr.

Vart har yrkesstoltheten försvunnit?

LINDESBERG: Sosseskandalen tvingar Bengtsson att avgå?

Efter ett extra styrelsemöte, uppmanar nu partiet Arnold Bengtsson att ge upp.

fingerPressmeddelande Lindesberg 2013 10 20

Lindesbergs Socialdemokratiska Arbetarekommuns styrelse anser att förtroendet för Arnold Bengtsson som ledande företrädare brustit med anledning av händelserna kring Lindesberg Volley. Därför har vi uppmanat Arnold att avsäga sig sina kommunala uppdrag.

Arnold Bengtsson är en skicklig politiker och hängiven föreningsmänniska men med tanke på den skada de senaste händelserna inneburit för förtroendet för honom och partiet anser vi detta vara den bästa lösningen.

Lindesbergs Socialdemokratiska Arbetarekommuns styrelse

Men Bengtsson är motvillig och menar att media har tolkat hans uttalanden fel och gett en felaktig bild av det som hänt:

– Jag anser att media har tolkat ett uttalande på fel sätt, säger Arnold Bengtsson. Vi har gjort fel och vi ska rätta till det men det har inte handlat om att undanhålla skatt. Och vi har inte blivit fällda för något ännu av vare sig Migrationsverket eller Skatteverket.

Orkar inte stå emot mediabilden

Han menar att styrelsens uttalande inte grundar sig på att han agerat fel formellt.

– Det handlar om att man inte orkar stå emot mediabilden av det som har hänt, säger han. Dessutom har vi kallat till ett extra medlemsmöte på onsdag. Jag tycker att medlemmarna borde få säga sitt och inte bara styrelsen. SVT Tvärsnytt 20.10.2013

Se även NA Efter volleyskandalen – kommunalrådet uppmanas avgå

Jag tolkar detta så här:

Bengtsson känner sig tvungen att erkänna att han och de andra inblandade gjort fel, men är ändå helt oskyldiga, för det var ju så ”praktiskt” och de menade inget illa, och om inte media hade tagit upp deras dubbla kontrakt, så hade allting flutit vidare hur bra som helst.

Men eftersom nu media faktiskt varit så elaka att de avslöjat felaktigheterna, så måste de krypa till korset och ”rätta till det”. Hur det nu ska gå till. Och han menar säkert att det är bara att glömma alltihopa efteråt. Don’t worry, be happy.

Nu glömmer han dock helt och hållet bort en förklaring på sitt agerande. Om de nu inte ville lura vare sig Migrationsverket eller Skatteverket, varför skrevs det då dubbla kontrakt över huvudtaget?

Är det så att de etablerade partierna har suttit i makten så länge att de i själva verket tycker det ska vara helt OK för dem att agera lite hur som helst, bara det känns praktiskt, och att ingen ska ha några invändningar?

Agerar den lokala partistyrelsen bara för att vi nu är inne i ett valår?

usch-chrx0154

Reinfeldt är ingen statsman, tvärtom

Sveriges statsminister verkar inbilla sig att han är en stor man, en statsman, en ledare. Pyttsan.

truman1950Fredrik Reinfeldt är en svag typ som ända från början samlat ja-sägare runt om sig. Knapptryckare.

Fredrik Reinfeldt är rädd för landets enda riktiga opposition: Sverigedemokraterna, Sverigevännerna.

Fredrik Reinfeldt är rädd för det folk som han valdes för att tjäna. Därför försöker mannen kväva oppositionen.

Men oppositionen växer, för folket börjar mer och mer vakna till och ser åt vilket håll Reinfeldts regim styr.

ett_enat_folk

Regeringen sviker yttrandefriheten, då ryter även en PK-journalist till

Jag föll ner från min stol, tappade hakan och svimmade av när jag läste dagens NA-ledarkrönika. Ströman har ju hittills agerat som en både blind och döv höna, men även han kan ju stundom hitta ett korn.

blindhönaSD måste få ut sitt valmaterial

Det har förekommit några gånger att brevbärare har vägrat dela ut material som de anser vara för obehagligt för att dela ut. I de flesta fall har det handlat om tidningar, valmaterial med mera från främlingsfientliga partier och grupper. Någon gång har Sverigedemokraterna drabbats. Någon gång har det drabbat Nationaldemokraterna (en utbrytning ur SD). Skånepartiet har också drabbats.

När jag väl vaknat igen och plockat upp mig själv från golvet, tänkte jag naturligtvis först att jag läst fel. Ströman kan icke ha skrivit så där. Så jag läste om sidan. Det var svårt att tro. Jag ropade på min make för att han skulle bekräfta att jag läst rätt. Jodå, det står så. Och vidare:

Om någon gör sig skyldig till förtal eller hets mot folkgrupp ska saken hanteras av rättsväsendet, inte av brevbärare som känner sig obehagliga till mods. Inte heller borde företaget som distribuerar post få göra sådana bedömningar. För det skulle innebära att yttrande- och tryckfriheten kringskärs av administrativa beslut på företagsnivå – eller att fackliga intressen skulle få vetorätt mot vad som får sägas.

Yttrandefrihetskommittén, som lade fram sitt slutbetänkande förra året, föreslog en förstärkt distributionsplikt för företag som distribuerar post. Varken brevbärare eller företag ska få välja bort en viss typ av material.

Men regeringen törs inte. I den lagrådsremiss som presenterades i slutet av september är förslaget borta. Ett förslag som var resultatet av en lång diskussion i en parlamentarisk kommitté, trollades bort av regeringen.

kläckäggOch så fortsätter Ströman. Faktiskt värt att läsa för en gångs skull! Varför har mannen inte skrivit i den här stilen från början? Har huvudredaktören nu äntligen brutit sig ur sitt skal? Jättebra i så fall!

Inte för att jag hädanefter utan vidare skulle lita på Ströman. Han lär ha någon PK-motivering bakom sin text. Jag hoppas naturligtvis att jag har fel, och att Ströman nu törs börja skriva mera rationellt och logiskt. Bevisligen kan han, bara han vill.

%d bloggare gillar detta: