LINDESBERG: Kommunalråd (S) sitter på två pallar, fifflar med kontrakt

Visst är det berättigat att ifrågasätta socialdemokraternas kultur i Lindesbergs kommun, när det kommer fram sådana här oegentligheter och, som i detta fall, personen i fråga bara försöker vifta bort felaktigheterna med att ”vi tyckte det var en praktisk lösning”. Praktisk! Det rätta yttrycket i sammanhanget är att arrangemanget var brottsligt. Har (S) en egen regelbok som överskrider landets lagar?

bengtsson-på-två-pallar

Från SVT Tvärsnytt 11.10.2013:

Arnold Bengtsson är styrelseledamot i Lindesberg Volley. Men också kommunalråd i Lindesberg för Socialdemokraterna. Ett parti som är för höjd arbetsgivaravgift för personer under 26 år. Nadya Greseva är 25 år.
När Bengtsson ombeds förklara de dubbla kontraktet som funnits i Nadya Gresevas fall erkänner han deras existens. Men hans förklaring är att syftet inte var att lura Migrationsverket.
Det var för att komma runt arbetsgivaravgiften som de dubbla kontraktet upprättades.
Det parti du företräder vill höja arbetsgivaravgiften för personer under 26 år. Samtidigt så är du styrelseledamot i en klubb som försöker komma runt arbetsgivaravgiften. Hur låter det tycker du?
– Det rimmar illa, säger Bengtsson.

Det var skönt att SVT Tvärsnytt åtminstone denna gång försöker pressa fram lite konkreta svar, även om Bengtsson inte är särskilt ”samarbetsvillig”.

”Praktisk lösning”
Enligt papperna som Lindesberg Volley skickade in till Migrationsverket för att få arbetstillstånd garanterades Nadya Greseva en lön på 14 500 kronor. Att hon inte fått pengarna i handen erkänner Arnold Bengtsson och förklarar så här:
– Vi har kompenserat Nadya med andra saker, bland annat hyra och resor till hem till Ukraina och räknat av det. Sen har hon jobbat extra vid sidan om. Vi tyckte att det här var en praktisk lösning.
Praktisk för vem?
– Alla inblandade.
Även Nadya?
– Det vet jag inte.
Nadyas taxerade inkomst för 2012 är bara på 50 700 kronor, och till exempel fri bostad är en skattepliktig förmån. Det innebär att ni undanhållit kontrolluppgifter vilket kan vara brottsligt?
– Vi kommer göra upp det med skatteverket.
Och det godtar de?
– Det vet inte jag. Jag kan inte detaljerna.
Är allt frid och fröjd sen?
– Det vet inte jag.

Sportchefen Roger Larsson avgår. Borde inte kommunalrådet Arnold Bengtsson (S) ta sitt ansvar och göra detsamma? Socialdemokraterna i Lindesberg bör ta upp fallet i sina möten och diskutera om inte Bengtsson bör uteslutas ur partiet helt och hållet, om han hyser sådana suspekta omoraliska åsikter och skadar partiet. Det är ju mindre än ett år till val, tänk på det!

%d bloggare gillar detta: