LINDESBERG: Kommunalråd Ceder (S) gnäller över asylmottagningen. Främlingsfientlig?

(Mer att läsa i slutet, om Glava i Värmland.)

Hur kommer det sig att det socialdemokratiske kommunalrådet inte kan se vilken fantastisk resurs och vinstlott alla av Migrationsverket i Lindesberg placerade asylsökanden utgör? Är han främlingsfientlig? En smygrasist? Hatar han flyktingar?

Sverige är ju ett rikt land, och vi måste vara solidariska. Eller som fastighetsägaren Hans Tidhult (Worx AB), en av många ”smarta affärsmän” som debiterar och gör vinst, månad efter månad, tack vare otaliga asylplatser i Stråssa och överallt i landet: ”Det är bara att gilla läget!”

gråtandeAnders Ceder (S) som tidigare påstått att alla som kommer till Sverige är flyktingar, ingen kommer hit för att få gratis försörjning, gillar uppenbarligen inte läget. Hur skulle det vara om det socialdemokratiska partiet började se till det egna folkets behov före allehanda utlänningars? Har Ceder tagit nåt snack med Löfven &co däruppe i huvudstadens högre kretsar?

Idag har Migrationsverket totalt 900 asylplatser i Lindesbergs kommun. Snart tillkommer 170 platser i Gusselby och ger då totalt 1070 platser inom kommungränsen. Migrationsverket har idag en omsättningsgrad på platserna som ligger på 125 procent, vilket innebär att Lindesbergs kommun kommer att kunna ta emot drygt 1300 asylsökanden årligen jämfört med dagens nivå som är drygt 1100. Lindesbergs kommun blir därmed nära att belastas med tre gånger så många asylsökanden per år som det ursprungligen var aviserat för när Migrationsverket startade sin verksamhet i Lindesberg.

Jag kommer säkert få utskällning nu men bryr mig inte om det utan kopierar det bedrövade kommunalrådets senaste elegi i sin helhet. Vill man se en ledsen gubbe så kan man gå till Lindenytt. De har artikeln med rubriken CEDER: ”ASYLVERKSAMHETEN ÄR EN STOR BELASTNING”. Artikeln går naturligtvis inte att kommentera.

Fetstil nedan är detaljer som jag vill betona. Hakparentes innehåller mina kommentarer i blått.

Migrationsverket luras

Lindesbergs kommun välkomnar flyktingar till vår kommun liksom asylsökande. Detta har vi gjort under många år och vill göra detta även i framtiden. Det vi kämpar för att komma till den nivå som vi tror att vi klarar på ett bra sätt. 65 flyktingar per år som vi haft avtal på under många år och att migrationsverkets asylverksamhet omfattar 4 – 500 asylsökande, den storlek som migrationsverket aviserade då man startade sin verksamhet i Lindesberg.

Det är viktigt att hålla isär begreppen asylverksamhet och kommunal flyktingmottagning. 

[Endast en mycket liten del av alla som kommer till Sverige, är flyktingar. De allra flesta, över 90 %, är folk som kommer in med mer eller mindre trovärdiga historier, i hopp om att få asyl = därmed helpension.]

Asylverksamheten är helt statlig och kommunen har ingen ”vetorätt” mot etableringar utan migrationsverket handlar upp lediga lägenheter där dom finns. Kommunen är dock skyldig att hålla med förskola, skola och en del sociala tjänster. Migrationsverket står för kostnaden för detta men ett visst glapp blir det och den extra belastningen på vår administration, lokaler m.m. blir till stora delar en kommunal kostnad.

När man via asylprocessen fått uppehållstillstånd blir man kommunplacerad och då blir det en kommunal angelägenhet, 65 per år till Lindesberg enligt avtal. För det får vi en särskild ersättning från staten som ska bekosta våra nya innevånare deras etablering i kommunen. När den s.k. arbetslinjen infördes så gjorde man om detta bidrag så det numera räcker ca: ett år mot tidigare 3 år. Tanken är att man ska gå in i olika andra statliga stödformer men dessa täcker inte till fullo de kostnader man har enligt socialtjänstlagen så det blir en kommunal kostnad.

Lindesbergs kommun tillhör en skara kommuner som tagit ett mycket stort ansvar för flyktingar under stort antal år. Jag anser våra 65 avtalsflyktingar per år är bra tillskott till vår befolkning men att den stora asylverksamheten blir en stor belastning på vår kommun. [Jag skulle gärna vilja höra lite närmare hur, exakt, dessa utlänningar är ”bra tillskott till vår befolkning”.]

För att påtala detta och de brister vi anser det finns i migrationsverkets hantering som drabbar de asylsökande men också de samhällen där migrationsverket har verksamhet har vi från Lindesbergs kommun vidtaget en mängd åtgärder

Vi för en ständig dialog lokalt, regionalt och nationellt. [Lokalbefolkningen i Stråssa existerar tydligen inte i kommunalrådets sinnevärld. Här förs ingen dialog alls. Eller vidtas några andra åtgärder heller.] Vi har uppvaktat högsta ansvariga tjänstemän, dom har varit här i Lindesberg. Vi har framfört våra problem till ministrarna Billström och Ullenhag, vi har träffat generaldirektörer. Vi ingår också i två nätverk, 14 kommuner som leds av Anders Knape och Håkan Sörman, ordf. respektive Vd för Sveriges kommuner och landsting där ett 35 punktprogram tagits fram och som också antagits av SKL:s styrelse med adress regeringen. Ett mindre nätverk tillsammans med Södertälje, Botkyrka, Borlänge, Nässjö och Falköping. Det sistnämnda nätverket var de kommuner som arrangerade en seminariedag i Almedalen som avslutades med en mycket välbesökt paneldebatt med statssekreterare, riksdagsmän och ordförande i migrationsverkets etiska råd, Peter Örn. Detta nätverk fortsätter sitt arbete och träffades i Borlänge v.41.

Kort sagt vill vi att fler kommuner tar ansvar i denna fråga och att staten ger oss kommuner bättre möjligheter till ett bra flyktingmottagande och att migrationsverket också ges möjligheter att förbättra sin verksamhet med bostäder, daglig sysselsättning på förläggningarna m.m.

[Ett förslag lyser med sin frånvaro: hur skulle det vara om man testade Sverigedemokraternas alternativ, att kraftigt minska hela invandringsinvasionen? Landet håller på och koloniseras av folk från Mellanöstern och Afrika. Ca 2000 per vecka kommer det numera. Ohållbart.]

Vi måste säga att det finns många enskilda och organisationer som gör ett mycket uppoffrande arbete både med asylsökande och integrering av våra nya kommuninnevånare.

Har migrationsverket ”lurat” oss? [Hur naiv får en erfaren politiker vara? Spel för gallerierna.]

Ja, egentligen från allra första dagen för 10 års sedan då man pratade om 4 – 500 asylsökande i vår kommun, vissa perioder har det varit tre gånger så många. När det gäller Gusselby så fick jag en första information runt månadsskiftet augusti/september om att det pågick upphandling av 17000 nya platser, Gusselby var en av dessa men skulle nog inte komma ifråga av olika orsaker. Den 7 oktober var Gusselby åter uppe på tapeten men svaret var att blir nog inget nu och den 10 oktober var svaret att det blir nog inget nu men snart, inom en månad.

Senaste uppgiften jag har är att det blir en start i Gusselby i slutet av november.

Vi har inge information vilka som kommer, hur många barn i förskola, i skolålder eller nationalitet. Vi har idag överfyllda skolor i centrala Lindesberg och skulle behöva minst sagt särskilda resurser för att klara de krav som vi befarar kommer med kort varsel.

Anders Ceder

Ja hörru, Ceder. Så är det hela tiden för oss i Stråssa. Ingen behagar upplysa oss om någonting över huvud taget. Vi ser folk komma o gå, och får höra från allehanda ”goda” besserwissrar att bara vi anstränger oss och bjuder främlingarna på en kopp kaffe, så blir vi kvitt våra ”fobier”. Man tackar för den lösningen.

Sanningen är den att enbart Sverigedemokraterna har en fungerande och hållbar lösning. Sänk invandringen till samma nivå som de övriga europeiska länderna har, och det omedelbart, så har landet en chans. Annars är vi obevekligen dömda till misär.

*     *     *

Läs gärna även om Glava, Värmland, i Värmlands Folkblad 30.10.2013: ”Stämningen är redan infekterad”. I början snackades det om 50 asylanter, men det håller naturligtvis inte.

– Räkna med 200 asylsökande här, säger Lotta Anderberg, regionchef för Migrationsverket i Värmland.
Lotta Anderberg förstår bekymren, men hänvisar till upphandlingslagen.
– Den gör inget undantag för vissa kommuner.

Glavaborna har verkligen försökt stå ut.  Men hur länge kommer de att kunna göra det, när Migrationsverket bara kör över dem?

– Trycket är enormt, 2100 i veckan kommer därifrån, berättar Anderberg.
Lika många som det finns platser i Värmland.
– Vi kommer att behöva 700 till, närmare 3000, och ännu fler 2014.

värre-framåt-chrx0103

Nätverket KLIMATSANS har fått två manus publicerade

Som rubriken antyder, så finns det faktiskt forskare med sunt förnuft, i dessa klimathysteritider. Men inte får de sina upplysande texter publicerade i någon större tidning såsom Dagens Nyheter. Nätverket får vända sig till bl.a. Borås Tidning:

testtubKan vi lita på FN:s klimatpanel?

Klimatpanelen IPCC:s rapport den 27/9 skall vara en sammanfattning av de vetenskapliga underlag, som blir klara först nästa år. Det inger inte förtroende.

Rapporten har förhandlats fram mellan 110 av FN:s regeringar. Av dem ser några IPCC främst som ett verktyg för att utverka mer pengar från västländerna. Dessa representeras ofta av politiker som försvurit sig till kamp mot koldioxid. Resultatet är politik, inte vetenskap.

IPCC litar på datorsimulerade ”klimatmodeller”. Dessa har förutsagt ständigt stigande temperatur, smältande polarisar, accelererande höjning av havens nivå, växande öknar samt fler och värre orkaner. Allt detta har varit fel. Kan vi tro på någon som haft så grundligt fel så många gånger?

och Piteåtidningen:

termometerDet finns ingen klimatkris

Biskop Hans Stiglund varnar för en hotande global uppvärmning, orsakad av människans utsläpp av koldioxid. Den fordrar att vi ändrar livsstil. Tillsammans med de andra biskoparna skriver han den 27 september i Aftonbladet att det är en ”andlig fråga”. De hänvisar till IPCC:s rapport samma dag innan den blivit offentlig. Den skall vara en sammanfattning av de vetenskapliga underlag, som blir klara först nästa år. Det inger inte förtroende. Rapporten har förhandlats fram mellan 110 av FN:s regeringar. Av dem ser några IPCC främst som ett verktyg, för att utverka mer pengar från västländerna. Dessa representeras ofta av politiker som försvurit sig till kamp mot koldioxid. Resultatet är politik, inte vetenskap!

IPCC litar på datorsimulerade ”klimatmodeller”. Dessa har förutsagt ständigt stigande temperatur, smältande polarisar, accelererande höjning av havens nivå, växande öknar samt fler och värre orkaner. Verkligheten har visat att allt detta är fel. Har det undgått biskopen? Ändå hävdar IPCC att sannolikheten för att främst koldioxid driver klimatet ökat från 90 procent år 2007 till 95 procent i dag. Något så viktigt måste preciseras: Vilka gör bedömningen? På vilka fakta grundas den? Då ingendera anges, blir det inte trovärdigt.

Borås Tidning tillåter kommentering i motsats till Piteåtidningen.

Nätverket KLIMATSANS sekreterare Sture Åström, påpekar 26.10.2013 på klimatupplysningen.se att

Det senare är särskilt viktigt eftersom det visar hur den politik våra ”godhetsapostlar” förespråkar blir rent kontraproduktiv: Den gör de fattigaste ännu fattigare och dessa driver sedan fram ytterligare miljöförstöring.

Lasse Forss 2013-10-26 lägger till detta, i samma tråd:

vindkraftverkDet här norska TV-programmet har visats förr, men det är så viktigt att alla måste få chansen att se det. Det handlar om den norska vindkraftsutbyggnaden. En av dem som var med och fattade besluten var Heidi Sörensen, då statssekreterare i miljödepartementet. Hon intervjuas från 50 minuter och framåt. Och hon säger bland annat: ”det finns ingenting som jag ångrar så mycket som att jag deltagit i att ödelägga norsk natur.” Hon säger också att det inte finns några klimatvinster med vindkraft. Varför hon inte protesterade tidigare berodde på att utredningarna var ofullständiga. Och att samtliga partier ville ha vindkraft och att det var svårt för tveksamma att tränga igenom den massiva opinionen. Nu ser man skadorna.
Här finns argumenten. Det skulle vara intressant om KTH-”professor” Söder kommenterar programmet.

Tudor säger i samma diskussion 2013-10-26:

Det kommer förmodligen som en överraskning för de flesta gröna idealister att intermittenta energikällor kräver reservkraft. När kärnkraften läggs ner i Tyskland och ersätts med vind och sol tvingas man bygga kolkraftverk som skall användas som reservkraft när solen inte skiner och när vinden är för svag eller för stark. De nybyggda kolkraftverken har högre verkningsgrad än de äldre, vilket medför lägre koldioxidutsläpp per producerad kWh, men ökat koldioxidutsläpp blir det ändå.

Tyskland bygger nya kolkraftverk

Riksdagsmannen Thoralf Alfsson (SD) kommenterar 29.10.2013:

Personer som är kritiska till IPCC och alla dramatiska klimatrapporter, som t.ex den från Världsbanken har väldigt svårt att få in debattartiklar i de större medierna som DN, SvD. Vad jag förstår är mer eller mindre vissa personer bannlysta. Nu får dessa istället förlita sig till lokal media som t.ex Piteå-tidning.

Läs denna debattartikel och notera vilka som skrivit under och ställ er frågan varför i Piteå-tidning och inte i någon ledande tidning?

aldrig-förr-chrx0181

%d bloggare gillar detta: