Miljoner från Postkodlotteriet till Expo m.fl. – ännu ett ”mångfaldsprojekt”

Regelrätt floskelfrossa?

framgångmångfald-logoAlla behövs i Sverige för att vårt land ska fungera bra. Vi behöver gamla, unga, män, kvinnor och alla andra. Sverige klarar sig inte utan de [sic] som är födda i ett annat land eller de [sic]  som är födda i Sverige. Sverige kan inte vara utan de erfarenheter som funktionsnedsatta har. Det ska inte spela någon roll vad man har för sexuell läggning eller vilken religion man utövar. Vi behöver hjälpas åt, jobba ihop och lyssna på varandra. Då blir det bättre.”

”PostkodLotteriet har startat ett projekt som vi kallar Hela Sverige – för mångfald och tolerans. Vi vill att det ska skapas fler jobb i Sverige, eftersom vi ser att det behövs inför framtiden. Vi tror att människor behöver träffas för att få en chans att berätta för varandra vad de behöver och vad de önskar sig. När de vet det kan de hjälpa varandra. Vi vill också visa lyckade exempel. När man ser att någon annan gjort något bra, är det lättare att känna att man själv kan göra samma sak. Sverige är fullt av möjligheter.”

Gänget lovar pengaregn

60 miljoner till nya, viktiga projekt
Totalt 60 miljoner kronor delas ut i PostkodLotteriets satsning ”Hela Sverige – för mångfald och tolerans”. Flera spännande projekt runt om i landet får dela på summan. Här på sajten kommer du framöver att kunna följa projekten och se hur de utvecklas.

margot-mångfaldSer ni hur det där gänget besudlar Sveriges flagga?

Tyvärr kommer valet 2014 att ge folket bara två alternativ att välja mellan: Pest eller kolera?

Sverigedemokraterna skulle behöva 51 % för att vi skulle ha något hopp. Har man kvar Alliansen i makten, kommer dagens vansinniga nedbrytarpolitik att fortsätta. Byter man till det röda flummet, så blir det garanterat inte bättre. Eventuellt sämre. För vanligt folk det vill säga.

Projektets ”ambassadörer”

Exempel på organisationer som redan får eller kommer att tilldelas pengar:

 • Integration och framtidstro när Scouterna Integration och framtidstro när Scouterna får 6 miljoner.
 • 7 miljoner kronor fick Civil Rights Defenders och Stiftelsen Expo för att genomföra ett projekt som addresserar hatbrott och diskriminering i Sverige.
 • FUB får 6 miljoner för projektet ”Störd och stolt”.
 • Naturskyddsföreningen får 7 miljoner till sitt projekt ”Schysst sommar/vinter”.
 • Star for Life får 7 miljoner för sitt projekt ”Marching for Love”.
 • Hopp, förändring och social hållbarhet I projektet skapas en mötesplats i Malmös innerstad för personer som lever i utanförskap. [De får nog också 7 miljoner.]
 • Nya perspektiv och relationer Sex miljoner kronor till nytt ledarskapsprogram! Tällberg Foundation och Fryshuset samarbetar.
 • En människa kan göra skillnad I projektet får ungdomar lära sig mer om mänskliga rättigheter och tolerans. [Ser ut att få 7 miljoner dessa också.]
 • Sju miljoner kronor till Brainbus Neuroförbundet och Parkinsonförbundet får sju miljoner kronor av PostkodLotteriet till projektet Brainbus.

Urval av ”pågående satsningar”

 • Barnallergiåret
 • Astma- och Allergiförbundet
 • Neuroförbundets ridterapi
 • Friluftsfrämjandets Outdoor camp (lägerverksamhet för ungdomar som normalt sett inte kommer ut i friluftslivet)
 • Rättviseförmedlingen jobbar med att aktivt inkludera mångfaldsperspektivet i sitt arbete med att hjälpa medier, organisationer och projekt för att hitta kompetens.
 • Modernt Åldrande Programmet ska engagera unga människor att skapa nytta för äldre. Nio entreprenörer får möjlighet att utveckla sina idéer.
 • Skota hem fler unga och vuxna funktionsnedsatta får möjlighet att prova på segling.
 • Glada Hudikteatern Supporterklubb En föreställning med 28 skådespelare med psykisk funktionsnedsättning samt åtta ”normalstörda” skådespelare plus musiker turnerar i Sverige.
 • Värmlands museum En utställning som uppmärksammar den muslimska civilisationens gyllene tidsålder av innovationer och uppfinningsrikedom, för att ge en annan bild än traditionella historieskrivningen. [VA?]
 • Svensk Form Projektet syftar till breddad rekrytering till Sveriges designhögskolor, för att släppa in nya grupper i design-Sverige, till exempel personer med utländsk bakgrund.
 • Mullis och Blixten Norrbottensteatern Genom teater får barn och unga i den norrländska glesbygden kulturupplevelser men genom teatern förhindras också att fördomar och en orättvis bild av Norrland sprids.
 • Share Music Sweden En dansföreställning med blandad ensemble för att skapa synlighet kring tillgänglighet och utövande av konst för människor med funktionsnedsättning.
 • Upplandsmuseet Projektet ska sprida en nyanserad och uppdaterad bild av vad det innebär att vara rom i Sverige idag. Ett projekt av romer om romer.
 • RATS Teaters triologi [sic] Women in science består av tekniskt nyskapande pjäser som uppmärksammar historiska kvinnliga pionjärer inom teknik och lyfta fram en annan del av kvinnligt skapande.
 • Wanås utställningar Skulpturparken blir tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar för att dessa målgrupper ska kunna ta del av konsten. Målet är en inkluderande konstverksamhet.
 • Riksförbundet för folkmusik och dans En utbildning startas som ska ge invandrade musiker och dansare vägar in i Sveriges musikbransch. Att bredda musik- och dansbranscherna och se till att fler målgrupper inkluderas.
 • Plattform Ett öppet och mobilt designlabb skapas på den naturliga mötesplatsen i Skärholmen – teatern – där konstformer kan mötas och ungdomar prova på designeryrket.
 • Stiftelsen El Sistema Sverige Nya orkesterskolor startas i marginaliserade områden i Sverige, där barn får utvecklas genom att spela ett instrument eller sjunga i kör.
 • Clowner utan Gränser Med skrattets hjälp får ensamkommande flyktingbarn sina drömmar tillbaka och hopp och engagemang inför framtiden. De lokala samhällena engageras.
 • Dansstationen En dans- och teaterföreställning utvecklas tillsammans med en grupp barn med adhd/autism utifrån mottot ”att tänka fritt istället för rätt”.
 • Riksteatern Örebro Skapar genom teatern kvalitativ kultur för teckenspråkiga och nya förutsättningar för kulturupplevelser som är tillgängliga och uppskattade av både döva, hörselskadade och hörande.
 • Podium I samband med August Strindbergs jubileumsår översattes dramat ”Ett drömspel” till de fyra nationella minoritetsspråken samiska, romani chib, meänkieli och jiddisch. [Finskan då? Är inte finskan längre ett officiellt minoritetsspråk i Sverige?]
 • Framtidsgenerationen Det här är en teaterpjäs som förenar barnbarn till judar, palestinier och tyska nazister. [VAFF*N?]
%d bloggare gillar detta: