LINDESBERG Gusselby-anläggningen: Ja-sägare bor utanför kommunen

Enligt Lindenytt 7.11.2013, startades två olika namnlistor samma dag, den ena mot, den andra för en asylförläggning i Gusselby.

En annorlunda kamp pågår på nätet mellan de som är för och emot att ett asylboende etableras i Gusselby. […] Till dags dato har 211 Nej-sägare skrivit under listan. Av dessa är nästan 80 procent boende inom kommunen. […] Fram till idag har 199 personer noterat sig på Ja-listan. Av Ja-anhängarna är 15 procent boende i kommunen.

(Fetstil av Gruvmor.)

Detta torde vara rätt typiskt: de som ”välkomnar” asylanter, bor inte ens själva i kommunen!

Sedan kan man undra om folk som skrivit under någon av listorna förstår att det har absolut noll påverkan i själva ärendet. Migrationsverket har skrivit kontrakt med  fastighetsägaren / företag som ämnar driva boendet, och då blir det till en anläggning, vare sig de närboende vill eller inte.

fullt_husPeter Grip, som kommer att ansvara för driften, har dessutom tidigare erfarenhet av olika asylförläggningar.

*     *     *

Stort asylboende planeras i Gusselby (Lindenytt 10.10.2013)
Före detta Östanby Vårdhem byggs nu om och anpassas för ändamålet att bli ett asylboende. Det handlar om 170 platser totalt. Uppgiften bekräftas av fastighetsägaren Roger Gillholms Fastigheter AB och Migrationsverket.
LindeNytt kan idag avslöja att det före detta vårdhemmet i Gusselby är under ombyggnad för att bli ett asylboende med en kapacitet om 170 platser.

Asylsökanden till Gusselby tidigast i november (Lindenytt 25.10.2013)
Ännu har inte Migrationsverket lämnat besked om när det kan bli aktuellt med att ta den planerade anläggningen i Gusselby i bruk. Företaget Gerrebacka Kurs & Event som fått tillståndet har påbörjat reparations- och renoveringsarbeten på de fastigheter som tidigare var Östanby Vårdhem.
– Dessa arbeten blir klara i november, därefter ska Migrationsverket besiktiga innan det blir aktuellt för några asylsökanden att flytta in, säger Peter Grip, ansvarig för anläggningen.

Ceder: ”Asylverksamheten är en stor belastning” (Lindenytt 30.10.2013)
Det är viktigt att hålla isär begreppen asylverksamhet och kommunal flyktingmottagning. Det säger kommunalrådet Anders Ceder med anledning av att det nu planeras för ytterligare belastning på Lindesbergs kommun i frågan om asylverksamheten.
– Jag anser våra 65 avtalsflyktingar årligen är ett bra tillskott till befolkningen men att den stora asylverksamheten blir en stor belastning för vår kommun, säger Anders Ceder.

LINDESBERG: Ceder överklagar beslut som inte tagits än

brådska-pegc032dFöljetong: Det stormar lite om avtalet mellan Lindesbergs kommun och Migrationsverket

Pressombudsmannen för SD i Lindesberg, Tobias Kuru, skriver på sin blogg om turerna kring invandraravtalet som tagits i kommunstyrelsen i stället för kommunfullmäktige, som sig bör. SD överklagade till Förvaltningsrätten om det olagliga sättet, och Förvaltningsrätten tilldelade inhibition i väntan på sitt beslut. Det betyder att man lägger avtalet på is och inte får agera enligt avtalet än så länge. Det betyder inte att avtalet är upphävt!

Inhibitionen innebär inte att domen eller beslutet upphävs, enbart att verkställigheten har skjutits upp. Ofta fattas beslut om inhibition om ett beslut har överklagats till högre rätt och det ännu är oklart om det kommer att verkställas efter överprövningen eller inte. Wikipedia

Ceder kräver alltså att inhibitionen omedelbart avslås. Han yrkar att begäran om inhibition skall avslås med motivering att beslut är tagna i delegerad fråga till kommunstyrelsen från kommunfullmäktige samt att beslut inte strider mot lag eller annan förordning.

Sverigedemokraterna Lindesberg skickar ett yttrande till Förvaltningsrätten om sina synpunkter på det överklagande som Anders Ceder gjort, samt bifogar ytterligare information om att det redan finns ledande beslut i andra Förvaltningsrätter om samma ärende som beslutat att avtal ska tas efter beslut i KF, som referens skickas bilaga med från ärende 8186-11 och 8347-11 i Lunds Förvaltningsrätt tagna som bevis att den delegering Lindesbergs Kommun gjort 2012 är emot tidigare beslut taget 2011 av en annan Förvaltningsrätt som slår fast att det är emot 3 kap. 9§ i kommunallagen.

Ett brev kommer från Kammarrätten i Göteborg där Anders Ceder kräver prövningstillstånd för Överprövning av Förvaltningsrättens beslut (detta innan förvaltningsrätten kommit till beslut) om att beslutet som Sverigedemokraterna överklagat är lagligt då det 2005 delegerades till KS från KF i Lindesberg.

Kuru frågar varför Anders Ceder verkar så rädd för att låta rätten göra sitt jobb att han överklagar Förvaltningsrätten innan den fattat sitt beslut.

Anders Ceder påstår att beslutet har laga kraft från 2005 trots att ingen tidigare bestridit det beslutet. Beslutet som nu är överklagat är från 2012/2013 där Sverigedemokraterna vill att Förvaltningsrätten skall undersöka a) om det är lagligt eller b) gå på Sverigedemokraternas linje som i så många andra ärenden och slå fast att lagen gäller för alla.

Pressombudsman Tobias Kurus blogg 5.11.2013

%d bloggare gillar detta: