Tro vad du vill – Den skraltiga Svenska Kyrkan

golgata-bible038Teol. dr. Annika Borg, skriver i Dagens Nyheter 11.11.2013 om den ohållbara rådande attityden i Svenska Kyrkan, där var och en får tro vad f*n de behagar.

torah-jwsh029Exempelvis har den teologiska bildningen rustats ned. För en tid sedan föreslog Svenska kyrkans forskningsansvariga att blivande präster inte längre skulle behöva studera något av de språk som Bibelns originaltexter är skrivna på, tidigare var såväl hebreiska som nytestamentlig grekiska ett krav. Det skulle räcka med att läsa andras tolkningar. Förslaget gick inte igenom, men det är bara en tidsfråga. Likaså har man proklamerat att alla är teologer för att alla reflekterar över existentiella frågor och de samtalen kallar man för Gudsprat.

Vi inom kyrkorna som efterlyser mer intellektuellt arbete, som har en upplysningsfilosofisk syn på sanning – det vill säga att det finns det vi kan veta och svara ja eller nej på – kommer från många olika håll. Det går inte att avfärda oss som fundamentalister (finns sådana inom Svenska kyrkan?), fobiker eller trospoliser, hur gärna man än vill och försöker.

Borg kommenterar debatten kring damen som sedermera valdes till kyrkans ärkebiskop, Antje Jackelén:

tidning-frågeteckenDet bekymrar mig mindre att man hårt kritiserar en utnämnd ledare som ska föra världens största evangelisk-lutherska kyrka in i framtiden än att man hyllar henne på ett sätt som förminskar och förlöjligar kritikerna. Det är väl inte Den Stora Ledaren Svenska kyrkan nu valt, utan en människa av kött och blod som ska tjäna denna koloss till kyrka och som är svaret skyldig när människor frågar vad hon tror på?

Annika Borg
Teologie doktor i tros- och livsåskådnings­vetenskap,
skribent och präst i Svenska kyrkan.
Hon utkommer i vår med boken ”Kyrka i fritt fall”.

duva-christn1gudstjänst-mass002nattvard-mass001

Tillägg: Jag länkar inte så väldigt gärna till Newsmill, men eftersom Annika Borg även skrivit där, gör jag det nu.

Annika Borg om Mångreligiositet Svenska kyrkan ska inte anställa imamer
Newsmill 2011-03-04
Svenska kyrkan har anställt en imam. Men hur har man tänkt egentligen? Är det Svenska kyrkans sak att bekosta imamer? Det skriver Annika Borg, teologie doktor och präst.

%d bloggare gillar detta: