Lindesberg: Kommunen struntar i att höra folket, ”barn” placeras vart som helst

Lite kan man väl undra hur socialnämndens ordförande Irja Gustavsson (S) & co. är funtade. Nu när regeringen beslutat att strunta i det kommunala självstyret så att Migrationsverket får placera asylsökande unga män vart som helst i landet, så sipprar även det katastrofala beslutet förmodligen ut över lokalbefolkningen i olika små tätorter.

Kommunens tjänstepersoner anser tydligen att denna ordning är helt OK. De måste tycka att de inte alls ska representera och tjäna folket som valt dem till de olika posterna och betalar deras löner, utan att de på något sätt är på en högre nivå, lite förmer än vanliga knegare.

barnboende-arc002

Så här står det nämligen att läsa på Nerikes Allehandas sida i dag:

Den 1 juni ska Lindebergs kommun ha klart ett boende för att ta emot ensamkommande flyktingbarn.
– Vi tittar på olika alternativ av lokaler, men vilka berättar vi inte förrän det blir bestämt var boendet hamnar, säger Irja Gustavsson (S), socialnämndens ordförande.

Oj så skönt att veta att det kan hamna ett gäng unga afghanska eller somaliska eller x män, nära dig, utan att du tillfrågas vad du kan tänkas ha för synpunkter och åsikter.

Som bekant sedan tidigare många gånger, så består dessa gäng knappast av barn som leker med mjukisdjur eller fingerfärger, utan unga män, med unga mäns behov och fasoner. Det är mycket sällan tjejer som kommer.

Kommunen vill naturligtvis att ärendet flyter obehindrat vidare. Inga diskussioner, synpunkter eller överklaganden är önskvärda. Sådana innebär alltid förseningar. Det ska rulla på utan besvär.

I tidningen står det så här:

Det kommer att handla om ungdomar i åldern 13–15 år. Både pojkar och flickor, men i praktiken är 90 procent av alla barn som kommer utan föräldrar pojkar.

Det står inget om att till exempel i Norge uppdagades det efter lite mera noggranna kontroller att ca 60 % (om jag inte missminner mig) av denna grupp, ljög om sin ålder. De kommer ju alltsomoftast helt utan ID-handlingar, så svenska myndigheter har inte mycket annat än ungdomarnas egna berättelser att gå på.

Att Lindesbergs kommun har skrivit kontrakt med Migrationsverket som ska gälla några enstaka individer, betyder ju inte att kontraktet håller. Migrationsverket har ju fått fria händer att tvångsplacera de s. k. ensamkommande vart de behagar oavsett om kommunen har beredskap eller resurser att ta emot dem.

Jag kan lätt gissa att Lindesberg inte kommer att komma undan med ett fåtal per år, eftersom det räknas redan i år att Sverige tar emot över 4000 ”ensamkommande”. Någonstans måste de ju alla placeras. Politikerna lär inte agera som fina exempel och öppna sina egna hem för en eller två. Jag blir mycket förvånad om de vill visa sådan humanitär altruism.

Så spännande att se hur det kommer att bli i Lindesberg. Det kanske blir alldeles underbart, vem vet?

Erfarenheter från andra orter visar dock att det mycket ofta blir bråk, bärsärkagång, trashing av all inredning när pojkarna inte får surfa eller titta på tv på natten, inte får skjuts när de vill vart de vill, är missnöjda med maten eller orten, hotar personalen, misshandlar personalen och så vidare. Men det kanske blir annorlunda just i Lindesberg?

Man kan tycka att det vore på sin plats att medborgarna får komma med sina synpunkter innan kommunen gör något drastiskt. Det är ju ändå vi som betalar kalaset, både i reda pengar, och i förändringar i boendemiljön. Ja det är staten som initialt finansierar det hela, men vad har staten för pengar, om inte skatter insamlade från medborgarna?

handgnuggNågon fastighetsägare gnuggar säkert händerna här i närheten. Att landa ett kontrakt med Migrationsverket om boende för ”ensamkommande flyktingbarn” är mycket lukrativt.

*     *     *

För övrigt så har fastighetspampen Jimmy Hoppe förvärvat ännu en fastighet i Ljusnarsbergs kommun. Det handlar om hyreshus och han pungade ut ca en miljon för den.

Hyreshusenhet, bostäder och lokaler
Fastighet: Ljusnarsberg Kopparberg 1:10
Adress: Laxbrogatan 3B, 71431 Kopparberg; Fler adresser finns
Pris: 1 030 000 kr
Förvärvare: Jh Group Ab
Överlåtare: Brunnéd, Tomas

Källa: Länsposten v 2/2014

Han bytte ju namn på sin firma från Sellpower Information Sweden AB till JH Group AB.

Delägare till vindkraftverk: ”Hopplös affär”

helig-vindkraft

Debattinlägg i Nerikes Allehanda 26.1.2014

Hopplös affär att vara delägare i ett vindkraftverk

Jag anser att politikerna leker affär med kommuninvånarnas pengar på ett mycket oansvarigt sätt. Redovisa omgående hur stora investeringar ni tänker göra och vad kostnaderna för dessa är. Redovisa också vindkraftverkens effekt och hur mycket energi ni och vad experter anser att de kommer att leverera. Redovisa också hur tillverkningen och montaget påverkar vår miljö eftersom effekterna på detta område är stora vid tillverkningsprocessen.

sjunkande-kurva-bisfm024Eftersom jag är delägare i ett antal vindkraftverk vet jag att det inte går ihop utan vi som delägare har tvingats ställa upp på en nyemission under år 2013 vilket sänkte värdet av våra andelar med tio procent. Alternativet hade varit konkurs eftersom intäkterna inte räckte till ränta och den påtvingade amorteringen av banklånen.

Vi har hitintills inte fått någon utdelning, vinst på insatt kapital trots att vindkraften varit i gång sedan år 2004.

Anledningen till denna hopplösa affär är att intäkterna för den producerade energin sjunkit och nu är mycket låg på grund av att det finns gott om tillgänglig energi, dessutom har ersättningen genom elcertifikat sjunkit kraftigt.

Det är naturligtvis avgörande om man kan få lån med låg ränta, det är därför oerhört viktigt att politikerna ärligt redovisar alla kapitalkostnader, men intäkterna måste dock täcka anläggningens avskrivning.

Trots att staten fortsättningsvis stimulerar förnyelsebar energi genom elcertifikat är det en omöjlighet att få ekonomi på vindkraften om man inte har låga räntekostnader på investeringen.

Så till den omkastning angående energipolitiken osom politikerna nu redovisar.

Man gjorde kommunens mest idiotiska affär när man sålde Örebro Energi som var ett mycket välskött företag som gav årlig vinst till kommunen, genom att man producerar både el och fjärrvärme. Vid detta tillfälle gick politikerna ut och sa att man bara skulle ägna sig åt kommunens kärnverksamhet och inte konkurrera med den fria marknaden.

Jag misstänker att den största anledningen hos dåvarande S-politiker var att de hade misskött ekonomin så kraftigt med stora lån att de räddade sitt egna skinn genom en försäljning för att lösa vissa lån.

Det hade självklart varit bättre att behålla Örebro Energi och fått en årlig intäkt från försäljning av el och fjärrvärme.

frågande-buzzy063Nu säger man att man ska se till att Örebro kommun blir självförsörjande beträffande elenergi. Hur förklarar man denna ideologiska omsvängning och framför allt hur ska detta gå till med vindkraft och solenergi?

Det är en omöjlighet att bara leva på sol och vind och vem ska stå med reserv när de egna anläggningarna inte levererar energi.

Arne PetterssonÖrebro

Så där skriver en som faktiskt tidigare trott på att investeringen i denna miljöförstörande och statligt subventionerade & kraftigt lobbade och hypade affären skulle generera vinst förutom ”ren” energi.

tuulimylly2sm

En vindmölla på gång i Finland.

Det finns även en insändare i samma dags tidning:

Vindkraftspark tar bort turismen

Om Hällefors och Grythyttan ska kunna utveckla sina kanske mest hoppingivande näringsgrenar, turism och mat, som i sin tur bygger på naturen, kulturen och historien, då är det inte bra om grannkommunen låter bygga en 200 meter hög vindkraftspark uppe på bergsryggarna strax intill kommun- och länsgränsen. Inom synhåll och i vissa fall hörhåll från flera av de platser som anses helt olämpliga av länsstyrelsen i Örebro län.

I Vindkraft i Örebro län – landskapsanalys och känslighetsbedömning (2011) har hela den del av Hällefors kommun som gränsar mot Värmland pekats ut som ”känslig”, där möjligen ”gårdsverk och enstaka medelstora kraftverk kan rymmas” (s. 36). Dessutom sägs ”Undvik etablering i anslutning till Hammarmossen, Knuthöjdsmossen, Björskogsnäs, Lokadalen samt orterna Grythyttan och Loka som har starka symbolvärden. Beakta särskilt sjösystemen i området” (s. 45).

Filipstads kommun har i sin vindbruksplan angett flera områden som lämpliga för vindkraft, medan hela området runt Yngen och Persberg anses olämpliga, precis som Hällefors-Grythyttan. Däremellan ligger området Grävlingkullarna som varken anses lämpligt eller olämpligt. Där kommer vindkraftverken däremot att synas och höras vida omkring, framför allt ut över de stora sjöarna Yngen och Torrvarpen.

Vindkraft är miljövänligt och bra men det finns ingen anledning att låta skogsbolag och energijättar enväldigt bestämma var de ska placeras. De måste liksom alla andra jämka ihop sina ekonomiska intressen med andra samhällsintressen. Vi har lämnat baggböleriets tid bakom oss!

Lena Grönlund
Sommartorpare i Grythyttan

Lindesberg: Att polisanmäla stöld leder aldrig till något

jackaKlädtjuvarna till och med klipper bort larmbrickorna numera om de inte har ett ”verktyg” att avlägsna dem.

– Plaggen blir ju förstörda. Det måste vara någon eller några som inte bryr sig om att ha ett stort hål i jackan, kommenterar Helena Fernström. Totalt tre jackor och en tröja stals vid detta tillfälle. Brickorna hade tjuvarna lagt i fickan på ett annat plagg i butiken.

tröjabPolisens åsikt:

– Om de går omkring med en ny jacka som har ett stort hål i sig, eller att man tydligt ser en lagning i den nya jackan, så är det självklart till vår fördel om brottet nu kommer att anmälas, kommenterar man hos polisen i Lindesberg.

Ägaren till en annan klädbutik i Lindesberg har också funnit avlägsnade larmbrickor. Någon har avlägsnat brickorna och fäst dem på andra plagg. Hon berättar uppgivet:

jacka1bDet har varit ganska mycket i vinter och jag måste säga att jag börjar bli så fruktansvärt trött på alla stölder och snatterier vi handlare tar stryk av. Och att polisanmäla leder ju aldrig till något, så man ser ju ingen som helst hjälp att få mot butiksstölderna.

Artikeln i Lindenytt spekulerar inte om vilka som kan tänkas ställa till det för butiksinnehavarna.

Finland: Det tog 3 veckor att rätta till Kärrtorpsrapporteringen

kärrtorp2013Finland har sin motsvarighet till svenska TT i STT, Suomen Tietotoimisto. De slog ju stort med nyheten om ”våldsamma nazister” i Kärrtorp, 21.12.2013. Av deras usla rapportering skulle man kunnat tro att det 15.12.2013 var de störande nazisterna som även höll i knivarna. Som vi vet så var det tvärtom våldsvänstern som stod för den delen, och de skadade var nazister.

Jag och många andra har hela tiden försökt sprida en mera sanningsenlig rapport om hur det gick till, vilka som varit arrangörer i Kärrtorp osv. Inte har det blivit många reaktioner annat än att vi blivit hånade och anklagade för allt möjligt negativt.

Först den 17. januari 2014 har nu STT tvingats att göra en mycket tam pudel, nästan osynligt förstås, vad annars. Skamset har de blivit tvungna att erkänna att det är en känd vänsterextrem som viftade med kniven.

Bättre sent än aldrig. De skulle väl kunnat skriva lika stora rubriker bara, tycker jag. Nu har rättelsen i stort sett gömts undan som en pytteliten notis.

Vindkraftslobbarna sprider fräckt sina myter

Till exempel har Nerikes Allehanda återigen gett utrymme för en som talar i egen sak (ej de svenska elkundernas!), nämligen Annika Helker Lundström.

helkercitat-chrx0130

Vem har satt rubriken för hennes lobbyartikel? Den lyder ”Vindkraften i Örebro län bidrar till att pressa elpriset”.

Helker Lundström har en extern VD-post i en ekonomisk förening vars namn låter nästan som om den var statlig och därmed stabil, pålitlig och rationell: Svensk Vindenergi, orgnr 769609-1250.

Man kan läsa föreningens ändamål på t.ex. Allabolag.se:

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att
1. förmedla och framhäva vindkraftens bästa och att utgöra vindkraftsbranschens samlade röst i samhället.
2. Främja utvecklingen av vindkraftsmarknaden i Sverige så att vindkraften kan utvecklas till sin fulla petential [sic] och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att:
a. Utveckla strategier och initiativ för tillväxt samt för bort tagande av hinder som försvårar för vindkraften att bidra med sin fulla potential.
b. Kommunicera vindkraftens fördelar och pontenitial [sic] till politi ker [sic], opinionsbildare, beslutsfattare, media, andra betydelsefulla sakägare samt allmänheten.
3. Utgöra det centrala navet och nätverket för vindkraftfrågor för alla medlemmar och övriga intressenter och därigenom stimulera dialogen i samhället.

Koden för föreningen enligt Svensk näringsgrensindelning SNI är 94111 – Intressebevakning inom branschorganisationer.

Helker Lundström sitter sedan 2010 även som styrelseordförande i IVL Svenska Miljöinstitutet AB orgnr 556116-2446, vars koncernmoder är en stiftelse. Där presenteras hon så här:

Annika Helker Lundström, vd för Svensk Vindenergi, har idag valts till ny ordförande i IVL Svenska Miljöinstitutets styrelse. Hon efterträder Kjell Jansson, vd för Svensk Energi, som avgår efter 13 år som ordförande.

Annika Helker Lundström är sedan en månad tillbaka vd för för branschorganisationen Svensk Vindenergi. Hon var dessförinnan vd för Återvinningsindustrierna i 12 år och har ett förflutet inom regeringskansliet där hon arbetade med både energi- och miljöfrågor. Annika Helker Lundström ingick även i regeringens kommission för hållbar utveckling som verkade mellan 2007 och 2009. 2008 promoverades hon till hedersdoktor i hållbar utveckling vid Mälardalens Högskola.

Dagens lobbyartikel i NA hittar jag inte på nätet.

Helker Lundström undviker naturligtvis att kalla en spade för en spade, nämligen att de så fint benämnda ”energicertifikaten” är subventioner, alltså pengar som transfereras från skattebetalarna, till de ack så hjärtvärmande snälla energibolagen, så att de kan gå med vinst i stället för förlust. Fiffigt!

Hon avslutar med en sedvanlig floskelkluster:

helker-citat-enkel20140113

”… lönsamt för elkonsumenterna i Örebro län”? Det skulle jag vilja uppleva, men har hittills inte sett några fakta som stödjer detta påstående.

Hoppas att någon från exempelvis Föreningen Svenskt Landskapsskydd, ser artikeln och får in ett svar. Jag vill även hänvisa till Second Opinion och artikeln ”Stoppa regeringens förslag om ytterligare subventioner till vindkraften” urspr. från 2013-12-17 Smålands-Tidningen.

Thoralf Alfsson som är en riksdagsman (SD), skriver om t.ex. hur riskabelt det är för kommuner att satsa i diverse vindkraftsprojekt: ”Kommunala vindkraftsägare slickar såren”. Han citerar en artikel i tidningen Dagens Samhälle:

Flera kommuner i Mellansverige tvingas skjuta till 75 miljoner för att rädda den stora gemensamma satsningen i vindkraftbolaget Samkraft från konkurs. Men ägarna är oeniga – några vägrar riskera mer pengar. …

– För oss är det jättestora pengar och inte vår kärnverksamhet. Det kändes alldeles för osäkert att rädda våra [redan tidigare satsade] 5 miljoner genom att gå in med 12 nya. Vi kan inte göra annat än att slicka såren, säger VD Lars Wennerholm.

Den sistnämnde arbetar i Ljusdals kommun.

Thoralf avslutar blogginlägget:

När det gäller satsningar på vindkraftverk med skattebetalarnas pengar är det inget prat om att pengarna bättre behövs inom skola, vård och omsorg hos 7-klövern. Min personliga uppfattning är att kommuner och landsting inte skall köpa vindkraftverk då det oftast bara handlar om plakatpolitik av politikerna genom att visa att man tänker på klimatet. Vilket i sig är ett rent hyckleri från politikerna sida.

Askersundsbon Evert Andersson har 2012-07-21 lyckats få in sin replik rubricerad ”Allt svårare att förklara vindkraftens fördelar” i NA, efter en av Helker Lundströms lobbyartiklar 2012-07-19. Citat:

Att hela vindkraftbranschen är i gungning, att branschen blöder, att utbyggnadstakten hotar att avstanna, att det inte går att låna i banken med dagens kalkyler. Allt detta kan vi läsa i branschens nödrop i brev till regeringen.

Problemen är självförvållade. Systemet med certifikaten är glasklart och fungerar ju som det var tänkt. Varför ska vi rädda de som felinvesterat just i den här branschen?

Hon säger också att mer vindkraft skulle ge billigare el till hushållen. El är alltså för billig för att vindkraft ska löna sig, men mer vindkraft ska ge billigare el! . . .

För överskådlig tid har vi den el vi behöver plus ett överskott. Svensk elproduktion har nästan inga koldioxidutsläpp. Svensk vindkraft påverkar koldioxidutsläppen marginellt i Europa. Den europeiska vindkraftlobbyn ropar också på hjälp. Tillgången på utsläppsrätter där är så stor att de blivit för billiga. För vindkraft alltså.

Vad närboendes inflytande var värt i Lekeberg vet vi nu. Vad den blir värd i Nyckelhult, Askersunds kommun vet vi snart.

Fina ord av Annika Helker Lundström om ansvar och hänsyn till naturmiljöer och närboende klingar falskt. Inse att av industrin går inte att kräva mer än att de gör vad de får tillstånd att göra. Den politiska nivån måste sansa sig. Av dem kan vi begära att de tar mer hänsyn till de drabbade.

Lindesberg: Två moderater går till SD

Birgitta Duell och Jan Marne som länge verkat inom Moderaterna i Lindesberg, byter parti. De går över till Sverigedemokraterna. Enligt Nerikes Allehanda uttrycker sig Marne på detta sätt:

– Vi har tröttnat på moderaternas politik. I synnerhet inom lokalpolitiken. Sverigedemokraternas politik är den som mest liknar den gamla Högern.

Han och Birgitta Duell har ersättarplatser i kommunfullmäktige.

Tiden får visa vad detta kan innebära. Det kanske blir många fler moderater som tröttnat på sitt parti som kallar sig ”nya moderaterna”. Har ”förnyelsen” måhända gått alldeles för långt?

Eftersom Duell och Marne även skrivit en insändare och motiverat bytet, skulle det varit naturligt att lägga upp det via en länk bredvid själva nyheten. Följande text är med i pappersupplagan.

Nej till ökad invandring

De folkvalda uttrycker inte folkets mening. Vid ett fullmäktigesammanträde i Lindesberg för en tid sedan var detta tydligt. De nya avtal om flyktinginvandring för 2014 och 2015 grundar sig på samma siffror som går tillbaka till 1998, det vill säga 65 personer per år, vilket röstades igenom. I dag har vår kommun cirka 400.
Kommunstyrelsens ordförande, Anders Ceder, som ser till kommunens ekonomi och bästa, har öppet förklarat att vi inte har råd med ytterligare avtal och därmed fler invandrare. De verkligt behövande, från krigshärjade länder, kan då inte med nuvarande möjligheter få hjälp. Hur många andra länder tar emot flyktingar i sådan mängd i förhållande till sin egen folkmängd? Inga!
Stackars ordförande i kommunen som tvingas acceptera statens påhitt att placera ut invandrare och så kallade ensamkommande flyktingbarn i Sveriges kommuner utan dessas accepterande och utan avtal! Hur många fullmäktigeledamöter törs se sina kompisar i ögonen efter detta beslut? Vem törs vara karl för sin hatt?

I fullmäktige sitter en samling som inte törs vara annat än ”politiskt korrekta” och samtidigt väl medvetna om de ständiga diskussioner som förs med kompisar och makthavare om dagens befolkning i kommunen. Vilka rättvisetankar gror inte hos folk som hela livet slitit för vår välfärd?
Vid omröstningen i ärendet i fullmäktige blev resultatet siffrorna 38 mot fyra, där fyra ledamöter röstade nej till utökad invandring. En i fullmäktige reagerade med att säga ”man blir rädd” över dessa människors yttringar.

Men vi som ej är makthavare, det vill säga utanför fullmäktige, kan verkligen bli rädda när det beslutas över våra huvuden. Detta kan gälla i flera politiska sammanhang. Vi har många arvoderade politiker där man kan tycka att konsekvensanalys och gedigna kunskaper och inte bara känslor ska avgöra besluten till nytta för kommunen.

Birgitta Duell och Jan Marne, Moderater som numera övergått till SD Lindesberg

Det kan noteras att det är rätt vanligt att just moderater och även socialdemokrater byter till SD.

%d bloggare gillar detta: