Delägare till vindkraftverk: ”Hopplös affär”

helig-vindkraft

Debattinlägg i Nerikes Allehanda 26.1.2014

Hopplös affär att vara delägare i ett vindkraftverk

Jag anser att politikerna leker affär med kommuninvånarnas pengar på ett mycket oansvarigt sätt. Redovisa omgående hur stora investeringar ni tänker göra och vad kostnaderna för dessa är. Redovisa också vindkraftverkens effekt och hur mycket energi ni och vad experter anser att de kommer att leverera. Redovisa också hur tillverkningen och montaget påverkar vår miljö eftersom effekterna på detta område är stora vid tillverkningsprocessen.

sjunkande-kurva-bisfm024Eftersom jag är delägare i ett antal vindkraftverk vet jag att det inte går ihop utan vi som delägare har tvingats ställa upp på en nyemission under år 2013 vilket sänkte värdet av våra andelar med tio procent. Alternativet hade varit konkurs eftersom intäkterna inte räckte till ränta och den påtvingade amorteringen av banklånen.

Vi har hitintills inte fått någon utdelning, vinst på insatt kapital trots att vindkraften varit i gång sedan år 2004.

Anledningen till denna hopplösa affär är att intäkterna för den producerade energin sjunkit och nu är mycket låg på grund av att det finns gott om tillgänglig energi, dessutom har ersättningen genom elcertifikat sjunkit kraftigt.

Det är naturligtvis avgörande om man kan få lån med låg ränta, det är därför oerhört viktigt att politikerna ärligt redovisar alla kapitalkostnader, men intäkterna måste dock täcka anläggningens avskrivning.

Trots att staten fortsättningsvis stimulerar förnyelsebar energi genom elcertifikat är det en omöjlighet att få ekonomi på vindkraften om man inte har låga räntekostnader på investeringen.

Så till den omkastning angående energipolitiken osom politikerna nu redovisar.

Man gjorde kommunens mest idiotiska affär när man sålde Örebro Energi som var ett mycket välskött företag som gav årlig vinst till kommunen, genom att man producerar både el och fjärrvärme. Vid detta tillfälle gick politikerna ut och sa att man bara skulle ägna sig åt kommunens kärnverksamhet och inte konkurrera med den fria marknaden.

Jag misstänker att den största anledningen hos dåvarande S-politiker var att de hade misskött ekonomin så kraftigt med stora lån att de räddade sitt egna skinn genom en försäljning för att lösa vissa lån.

Det hade självklart varit bättre att behålla Örebro Energi och fått en årlig intäkt från försäljning av el och fjärrvärme.

frågande-buzzy063Nu säger man att man ska se till att Örebro kommun blir självförsörjande beträffande elenergi. Hur förklarar man denna ideologiska omsvängning och framför allt hur ska detta gå till med vindkraft och solenergi?

Det är en omöjlighet att bara leva på sol och vind och vem ska stå med reserv när de egna anläggningarna inte levererar energi.

Arne PetterssonÖrebro

Så där skriver en som faktiskt tidigare trott på att investeringen i denna miljöförstörande och statligt subventionerade & kraftigt lobbade och hypade affären skulle generera vinst förutom ”ren” energi.

tuulimylly2sm

En vindmölla på gång i Finland.

Det finns även en insändare i samma dags tidning:

Vindkraftspark tar bort turismen

Om Hällefors och Grythyttan ska kunna utveckla sina kanske mest hoppingivande näringsgrenar, turism och mat, som i sin tur bygger på naturen, kulturen och historien, då är det inte bra om grannkommunen låter bygga en 200 meter hög vindkraftspark uppe på bergsryggarna strax intill kommun- och länsgränsen. Inom synhåll och i vissa fall hörhåll från flera av de platser som anses helt olämpliga av länsstyrelsen i Örebro län.

I Vindkraft i Örebro län – landskapsanalys och känslighetsbedömning (2011) har hela den del av Hällefors kommun som gränsar mot Värmland pekats ut som ”känslig”, där möjligen ”gårdsverk och enstaka medelstora kraftverk kan rymmas” (s. 36). Dessutom sägs ”Undvik etablering i anslutning till Hammarmossen, Knuthöjdsmossen, Björskogsnäs, Lokadalen samt orterna Grythyttan och Loka som har starka symbolvärden. Beakta särskilt sjösystemen i området” (s. 45).

Filipstads kommun har i sin vindbruksplan angett flera områden som lämpliga för vindkraft, medan hela området runt Yngen och Persberg anses olämpliga, precis som Hällefors-Grythyttan. Däremellan ligger området Grävlingkullarna som varken anses lämpligt eller olämpligt. Där kommer vindkraftverken däremot att synas och höras vida omkring, framför allt ut över de stora sjöarna Yngen och Torrvarpen.

Vindkraft är miljövänligt och bra men det finns ingen anledning att låta skogsbolag och energijättar enväldigt bestämma var de ska placeras. De måste liksom alla andra jämka ihop sina ekonomiska intressen med andra samhällsintressen. Vi har lämnat baggböleriets tid bakom oss!

Lena Grönlund
Sommartorpare i Grythyttan

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: