Invandring lönsamt – varför inte ta emot miljoner på en gång?

Nerikes Allehanda har lite överraskande tagit in ett par insändare från folk som undrar hur det egentligen ligger till med den förda invandringspolitiken. Varför skiljer sig Sverige så mycket från sina grannländer?

Svensk invandringspolitik – Titta hur Finland och Norge gör
Alla utom SD av riksdagspartierna säger att invandringen är lönsam. Varför inte då ta hit alla flyktingar i Libanon? Där finns över en miljon flyktingar som gärna vill invandra till Sverige. De riksdagspartier som påstår att invandringen är lönsam varför begränsar ni då invandringen? Det är väl bara att börja bygga bostäder till alla som vill hit?
Är inte problemet det att de kommuner som inte har fått ut invandrarna i arbete efter två år får stå för kostnaderna och står där med Svarte Petter och får betala vad staten bestämt? Stig Henriksson i Fagersta tog upp det problemet i tv och de har fått invandringens avigsidor på sin lott tack vare statens invandringspolitik.
Sedan måste kommunerna dra ner på bemanning inom den sociala sektorn för dem som behöver kommunens omsorg. Det är mycket beklagligt att det finns så mycket flyktingar men det är väl inte bara Sveriges ansvar att vara världens samvete? Varför inte ha samma restriktioner som Finland och Norge?

19.5.2014

Man ska börja med att erkänna problemen:

Våga erkänna problemen
Med tanke på misshandeln nära Oxhagen, jag tror att dålig integration är en stor skuld. Tänk om våra politiker vågade vara ärliga och erkänna problemen. Det vore en god början. Som jag ser det, skulle antalet flyktingar anpassas till vår förmåga både ekonomiskt och resursmässigt att ta emot dessa människor på ett värdigt sätt.
Det gäller information om hur vårt samhälle fungerar, bra språkundervisning, psykologisk behandling av svåra upplevelser, tillgång till annan sjukvård, möjlighet till bra integrerat boende och arbete. Ingen lätt uppgift med den bostadsbrist, arbetslöshet, brist på resurser inom både psykvård, annan sjukvård och omsorg, som gäller i nuläget. Rimligt lång handläggningstid är också väldigt viktigt.
Jag tycker vi ska ha ett samhälle där vi är öppna för olika kulturer och synsätt, där vi kan ge och ta av varandra, men inte så att vi backar vår kultur till första hälften av 1900-talet. Då tänker jag inte minst på vår strävan till jämställdhet mellan män och kvinnor. Vissa synsätt på hur man ska leva och ”viss klädkod” gör an en del barn och kvinnor utestängs från aktiviteter i vårt samhälle och även omöjliggör vissa yrkesval. Ibland verkar åsikter på grund av religion stå över våra lagar.
Vi har ett sekulariserat samhälle. Hur kan vi då godkänna religiösa friskolor? Då tänker jag på alla religioner.

19.5.2014

Till slut något att tänka på för folk som förespråkar ”öppna gränser”. Roy Beck förklarar varför invandring inte är bra för vare sig landet som tar emot invandrare eller för fattiga länder. Observera att Sverige tar emot 3 gånger så många invandrare per capita som USA och att Roy redan vid en fördubbling av USA:s siffror menar att effekten blir förödande för landet. Svensk text.

 

%d bloggare gillar detta: