Debattören Kifah Qasem Mohammad: ”Wahabi-salafister försöker framstå som vanliga muslimer”

Kifah Qasem Mohammad skriver på sin facebooksida, med anledning av Svenska Dagbladets debattartikel av Zakarias Zouhi, rubricerad ”En politisk attack mot oss muslimer” 18.8.2014:

”Wahabi-salafister försöker framstå som vanliga muslimer och vara deras officiella företrädare. De försöker använda sig av svenska muslimers föreningar och moskéer och de försöker tala i alla muslimers namn för att sprida Saud-familjens ideologi wahabi-salafismen. … Låt inte lura er Sverige, vakna upp!”

Några fb-inlägg från diskussionen:

Torbjörn Elensky De här valserna är vad som verkligen skadar muslimer, eftersom de på något sätt tycks förutsätta samhörighet o solidaritet mellan vanliga muslimer och extremister/terrorister.


 Kifah Qasem Mohammad Islamistiska extremister i Mellanöstern har som taktik att undvika att kallas wahabi-salfi. När de enligt sin ideologi kommer till Sverige för att sprida sina tankar använder de samma taktik, de undviker helt att kalla sig wahabi-salafister, de kallar sig alltid för muslimer. I Mellanöstern kallar de sig gärna för islamister, ordet har en helt annan klang där än här i väst. Alltså undviker de även att kalla sig för islamister utan det är återigen ”muslim” de kallar sig för. Denna taktik har varit mycket framgångsrik, i rädsla att framstå som islamofobisk har samhället inte vågat kritisera någon som kallar sig muslim. Men islamofobin i sig är ett felkonstruerat ord, de allra flesta i Sverige är inte rädda för islam i sig, de är rädda, precis som jag, för islamist-extremister, för terrorister. Det korrekta ordet borde då egentligen vara islamist-extremist-fobi, något som alla vi med rätta känner. Som ulvar i fårakläder tar sig dessa islamist-terrorist-extremister in i sammanhang som bara vill väl, i olika muslimska föreningar och moskéer, de utnyttjar vanliga muslimers nätverk för att mer eller mindre obemärkt uppfylla sina uppdrag: att sprida wahabi-salafismen vidare i världen.

Torbjörn Elensky: Det trista Kifah är att de har så extremt välsmorda försvarare här också. professorer osv. Om jag skrev det du skriver här skulle jag utan tvivel anklagas f a spela på fördomar mot muslimer, trots att jag, liksom du, vet att det är precis på detta sätt de arbetar.

Kifah Qasem Mohammad: Jag förstår dig helt och hållet Torbjörn, och därför skriver jag detta, det är mitt ansvar.

Torbjörn Elensky: Har du läst Nalin och Cheko Pekguls nya bok ‘Jag är ju svensk’?

Kifah Qasem Mohammad: Nej tyvärr, är det något jag borde läsa?

Torbjörn Elensky: Den innehåller säkert mycket du redan vet, men jag tycker det är en mycket läsvärd bok, som framför många viktiga synpunkter på hur politiken förts när det gäller särskilt muslimer i Sverige. Bl a skriver de om hur politiker konsekvent ”utsett” de mest konservativa o reaktionära till svenska muslimers ”språkrör”, och hur detta ställt till skada. Men de skriver också om SD:s ideologi som identitetspolitik osv. Mycket läsvärd anser jag, inte minst f a den ger goda möjligheter till fortsatt och förnyad debatt om dessa viktiga saker.


 

Kifah Qasem Mohammad: Den borde jag läsa verkar det som. Jag har försökt publicera artiklar om detta med ”språkrören” och islamisternas och wahabi-salafisternas ständiga försök att göra sig till officiella företrädare för alla muslimer i Sverige. Jag har inte fått något av det publicerat, jag försökte varna för muslimska föreningar och moskéer som blivit infiltrerade av wahabi-salafister (finansierade av Saudiarabien), av rädsla för att framstå som någon som går SD ärende kom de aldrig i tryck, media i Sverige är alldeles för PK och fega.


Kifah Qasem Mohammad: Det är först och främst en intellektuells uppgift att vara vaksam och ifrågasätta både sina egna tankar och de tankar som finns i samhället. Därför får vi ifrågasätta både antisemitism och islamofobin. Själva ordet antisemitism är språkligt fel, semiter är enligt traditionen de som härstammar från Sem, dvs. bl. a judar och araber, alltså inte bara judar.

Om man i dagens läge kritiserar staten Israel och dess handlingar blir man anklagad för att vara antisemit, de som kritiserar låter alltså en del av judarna stå som representanter för alla judar, att staten Israel och dess regering skulle representera alla judar i hela världen, även de som är emot staten Israel är samma sak som att låta t ex en wahabi-salafistisk grupp stå som representant för alla muslimer.

Islamofobi sedan, sedan 11:e september har hundratusentals muslimer kommit till Sverige, det har byggts moskéer och de allra flesta i Sverige har välkomnat dem som kommit hit. Trots det som hände 11:e september. De allra flesta förstår att det är skillnad på terrorister som gör galna dåd i religionens namn enligt den saudiska wahabi-salafistiska ideologin och vanliga muslimer.

Det de allra flesta är rädda om är demokratin, om frihetskampen med rötter i upplysningstiden, de är rädda för den medeltida galenskapen som är klädd i wahabi-salafistiska kläder, inte själva religionen.

När själva orden ”antisemitism” och ”islamofobi” används som slagträ i debatten, som något man tar till så fort någon kommer med kritik mot något judiskt eller muslimsk får vi en debatt som är ensidig, där vårt intellekt och vårt samvete förhåller sig mer till vad som är korrekt att säga än vad som intellektet och samvetet bjuder oss att säga.

När man av rädsla för att bli kallad islamofob avstår från att kritisera en wahabi-salafist följer man inte längre sin inre moraliska kompass. Jag försvara inte bara Sverige, jag försvarar än mer intellektets och samvetets röst i debatten. De avskyvärda handlingar som brukar stämplas som antisemitiska eller islamofobiska tar jag självklart avstånd ifrån, det är att själva orden används för att göra debatten endimensionell jag vänder mig emot.

%d bloggare gillar detta: