NA fientliga mot brukare i Lindesberg – kostnader diskuteras öppet

Det är märkligt att det är helt OK att hata brukare på det här öppna sättet. Jämför detta med hur tabubelagt det är att ta upp kostnader i samband med den rådande massinvandringen. Är brukare mindre värda, än invandrare? Hur ligger det till med ”allas lika värde”? Är inte sådan här diskussion inhumant? Hemtjänst måste väl få kosta vad det vill, Sverige är ju dessutom ett rikt land sägs det.

tidning-frågetecken

För stora skillnader i hemtjänstkostnad
NA 28 sep 2014

Nu är det skarpt läge för åtgärder, säger socialchef Madde Gustavsson.Timkostnaden för hemtjänsten i norra kommundelen är 323 kronor högre än ett jämförbart område i Fellingsbro.

Socialförvaltningen har under flera år jobbat med kostnadsläget för hemtjänsten i kommunen. Det ska skilja mellan landsbygd och centralorter, men i ett fall är skillnaden alldeles för stor. Det är hemtjänsten norr om Lindesberg.

Hyttgruppens kostnad ligger i dagsläget på 912 kronor per beviljad biståndstimme. I ett på de flesta sätt jämförbart område i Fellingsbro är timkostnaden 589 kronor. Centralt i Lindesberg är summan 423 kronor.
Långa resor är ett skäl till kostnadsskillnader.
– I första hand måste vi se över schemor och hur det ser ut med vikarier och frånvaro. Sedan personaltätheten i förhållande till antalet biståndsbeslut, säger Madde Gustavsson.
Det kommer att bli information och samtal med facken om detta.

Timkostnaderna i olika områden har förvaltningen jobbat med i flera år, men verksamheten i norr har levt sitt eget liv.
– Vi fortsätter att djupdyka och kommer att följa upp kostnaderna månad för månad, säger Gustavsson.
Socialnämnden har totalt sett underskott i ekonomin, men inte i hemtjänstverksamheten. Den ligger på en halv miljon kronor plus i förhållande till budget.

Blir det granskning av asylindustrikostnader näst? Jag kommer inte att hålla andan men man vet ju aldrig. Sverige är fantastiskt!

 

%d bloggare gillar detta: