När ska man inse att det inte går? Även om man vrider o vänder?

Hör till klassen ”tragikomiskt”.

Försöker få in soffan – i en liten Skoda Felicia
GT 18 aug 2014
Det är frågan som många nyblivna soffägare med små bilar förmodligen har ställt sig: Går det att få in soffan i bilen?
En familj i Grimsby, strax öster om Sheffield och Leeds i Storbritannien, gav sig på ett försök att få in en tresitsig soffa i lilla Skoda Felicia. En granne filmade, och nu har videon fått spridning på internet.
Svaret är utan tvekan nej. Det är kanske något man borde inse när man tittar på soffans storlek jämfört med bilens. Men det är trots allt inte långt ifrån att familjen i alla fall lyckas skjuta in soffan en liten bit.
Kanske är det därför familjen ägnar så mycket tid åt sina försök att klämma in soffan. Man kan i alla fall inte göra annat än att beundra deras envishet, även om det ser minst sagt dråpligt ut i videon. Frågan är dock hur det skulle bli lättare av att man tar bort kuddarna…

Är inte läget så i Sverige nu? Hur länge till innan vederbörande styrande äntligen erkänner att det här med importen av oanställningsbara människor inte går längre?

En timmes ”varsel”: Ut med er, pensionatet ska bli asylförläggning

Kan detta verkligen vara sant? Man är luttrad och tror att man redan hört allt, sedan får man se en nyhet i Sundsvalls Tidning, om att paret som drivit Stornäsets pensionat på Alnö, kastas ut. Normal verksamhet ska ut omedelbums, och hundra utlänningar ska i stället inkvarteras. Jag kunde inte tro mina ögon utan gick till deras hemsida och såg tyvärr detta:

1timmes-varsel

Bestörtning är väl det närmaste man känner. Ska inte det svenska folket vakna någon gång och börja protestera?

Sundsvalls  Tidning: Kastas ut för asylboende 2014-10-11 (var först bakom betalvägg men har sedan öppnats för alla)

FINLAND: Fyra misstänks för terrormord

Stefan Torssell: I åminnelse av Estonias offer

Stefan Torssell är väl känd för alla vid det här laget? Han brukade skriva i Avpixlat, och hör numera till tidningen Nya Tiders medarbetare. Han har lagt ner mycket möda för att reda ut vad som egentligen hände när Estonia förliste.

Här några citat från hans rörande text om årets minnesceremoni då 20 långa år har gått.

Platsen för högtidlighållandet var densamma som för tio år sedan, men något var annorlunda. För första gången blev de anhöriga och överlevande behandlade med respekt. Ett par månader tidigare hade radioprogrammet Kropp och själ skildrat hur sorg kan upplevas olika. En kvinna beskrev sin saknad, och hur hon kommit till ro. Hon gick till graven. En annan kvinna kunde inte försonas med sitt öde. Det som hände hennes anförvant på Estonia höll henne fortfarande kvar i en förlamande sorg.

Jag ringde upp producenten av radioprogrammet och berättade att skillnaden mellan dessa två kvinnors sorg inte var två olika personligheter utan statens vägran att låta en av kvinnorna få en grav. När staten lovade att kropparna skulle bärgas ställde många familjer in sina minnesstunder. Månader av väntan följde. Den 15 december 1994 fick de anhöriga beskedet att inga kroppar skulle bärgas. Hur skulle familj, släkt och vänner ta avsked? Det Etiska råd som fanns teg. Därefter kom jul och nyår. I många familjer har man aldrig kunnat samlas för ett avsked och man har behandlats respektlöst.

Om minnesceremonin för tio år sedan:

TV sände direkt. Längst bak stod de anhöriga.

Det är skamligt. Hoppas att de anhöriga känner sig en liten gnutta bättre, efter årets ceremoni.

Läs gärna hela texten på Nya Tiders sida.

*   *   *

Till slut, vårt varma deltagande till Stefan för hans brors bortgång.

”Vi ska inte dalta med somalier” – men samhället ska anpassa sig till deras muntliga kultur

Den somalievurmande politiske ledarredaktören Lars Ströman (Nerikes Allehanda) trampar vidare i sin text Tankar om somalier i Sverige. ”Jag gillar somalisk mat” säger mannen, och lovar att göra ett besök i Malmö där det sägs att en somalisk sexbarnsmamma har öppnat en restaurang. Det skulle vara nästan underhållande om man kunde tro att Ströman skämtar.

Det är uppenbart jättejobbigt för somalier att anpassa sig till det västerländska sättet att förmedla information skriftligt. Nä, man ska särbehandla dem så att varje somalier som till exempel vill starta eget, ska bemötas personligen och få all information muntligt. (Hur många år då? Tills de går i konkurs?) Det är bara att skapa någon informativ organisation, särskilt anpassad till somaliernas behov. För skattemedel, förstås. Eller? För somalierna kan bara inte väntas anpassa sig till det västerländska samhället. ”Tack för att du valde Sverige.” (Dåvarande statsministern Reinfeldt)

Det bor 50 000 somalier i Sverige. Många har svårt att slå sig in i det svenska samhället. Men samtidigt finns det en grupp somalier som blivit väldigt framgångsrika, som arbetar som företagare och har högt uppsatta positioner i den offentliga sektorn. …

Somalia fick sitt skriftspråk 1972. Och trots att landet skakats av inbördeskrig och svaga statliga institutioner kan närmare hälften av befolkningen läsa och skriva. Men det är de muntliga traditionerna som dominerar, inte de skriftliga. Och det finns en lojalitet mot klanen.

picard-dubbelt-facepalm

Och några kommentarer till hans text. Häpnadsväckande i och för sig, att kommentarer är tillåtna i ett så känsligt ämne som somalier och deras svaga anpassning i det svenska samhället.

En snårig djungel är det.  5 okt 2014
Vad gäller brev och information från svenska myndigheter, så känns det väldigt ofta som “läst, men inte förstått”. Visserligen har den s.k. kanslisvenskan lättats upp, men mycket är skrivet på ett sådant sätt att innehållet kan bli tvetydigt. Blanketter och hur man korrekt fyller i dem, är inget undantag (tvärtom). Om en infödd svensk står och kliar sig i huvudet, hur ska det då inte vara för en invandrade, som har svårt med vardags svenskan?


Tasselasse  5 okt 2014
Hur samsas “klanerna” i vårt eget etniska glashus? Kan akademikerna sänka sig till att mingla med oss lågutbildade? Har Stockholm något till övers för oss lantisar? Hur är det i Rynninge och Adolfsberg? “Många har svårt att slå sig in i det svenska samhället.”


Carpe Diem 5 okt 2014
Visst är det glädjande att det startats en restaurang av en somalisk 6-barnsmor i Malmö, även om det exemplet ju överträffas formidabelt av Ditt gamla exempel på den somalier som tack vare sitt geniala revisionssystem (?) drog in miljarder till statskassan. (När kommer Din intervju med och utförliga redogörelse för denna imponerande prestation)? Men tyvärr, faktum kvarstår. Somalier är tyvärr en grupp som är ytterst svår att inlemma i arbetslivet i Sverige.
Citat: “Efter sju år i Sverige var i enligt SCB i genomsnitt 55 % av de två sista kohorterna invandrare som redovisas sysselsatta. Denna siffra inkluderar ändå invandrare från Nordiska länder, bland invandrare från t.ex. Irak var 40 % sysselsatta efter sju år. Bland invandrare från Somalia var 25 % sysselsatta efter sju år enligt SCB.” [Källa:] Artikel skriven av Tino Sanandaji 22 jan 2013 (ekonomexamen vid Handelshögskolan, masterexamen (M.A.). För tillfället arbetar han som nationalekonom vid Institutet för Näringslivsforskning.


Jonas Sundqvist  5 okt 2014
Enligt Annie Lööf m.fl. så är det bara spetskompetens som kommer från Somalia! Enligt alla förespråkare är bidragsinvandringen från Afrika bara en myt. Hur ska ni ha det nu? Provar gärna somalisk mat, men det är inget försvar för oreglerad massinvandring till vilket pris som helst.


Sven  5 okt 2014
“Bidrag ska vara en övergångslösning förenad med krav på att personen anstränger sig för att skaffa en egen försörjning. Så ska det vara oavsett var du är född, oavsett vilken religion du råkar tro på och oavsett vad du råkar ha för hudfärg.” Det ska vara rättvist. I alla länder vill invånarna att rättvisa ska fungera. Men ändå fungerar det inte i praktiken. Varför inte då? Ja det kan man fundera på. Det verkar vara anarki i länderna, speciellt i Sverige. Varför följs inte regler som finns?
Skaffa en egen försörjning. Ja det låter bra men hur lätt är det att få arbete numera. Var finns de arbetsplatserna i Sverige så alla arbetsföra har ett jobb att gå till? Bör man inte först se till att det finns arbetsplatser så alla kan få en chans till egen försörjning? När det är fixat då kan man gå vidare.
Det går inte för något land i världen kan fortsätta att gå på bidrag/lån. Regeringen bör se till att det blir 45000 nya arbetsplatser varje år. Sverige bör vakna upp för fakta.


Kenth Andersson  5 okt 2014 16:54
Om personer med bidrag trots alla ansträngningar ändå inte lyckas få ett jobb, vad händer då? Utgår ifrån att dessa personer då fortsätter att få bidrag för att klara sitt uppehälle och att personerna i fråga vet om att så är fallet om de inte lyckas på arbetsmarknaden. Nu har ju Sverige fått en vänsterregering med en som det sägs s.k “arbetare” som statsminister så nu borde väl jobben som enligt Lövet är prio 1 komma på löpande band! Bara att summera vid 2018 års val hur det gick med den saken. Tror faktiskt att det i Sverige går och kommer att delas ut bidrag i olika former i all oändlighet därför att vi är som det sägs ett av världens rikaste länder om inte nästan det allra rikaste. Politikerna som vi själva valt säger ju aldrig att Sverige lider av dålig ekonomi oavsett vad som händer och sker och då är det väl så.


Affe 5 okt 2014
CARPE DIEM: ”Ditt gamla exempel på den somalier som tack vare sitt geniala revisionssystem (?)drog in miljarder till statskassan. (När kommer Din intervju med och utförliga redogörelse för denna imponerande prestation)?”
Tänkte precis ställa samma fråga, tror det möjligen var miljoner men ändå, borde vara en mycket positiv artikel. Nu undrar man istället om det var en ledarredaktionsskröna.
Det finns andra gamla mantran som försvann: SOM -undersökningen som skulle påvisa svenskarna är mer och mer positiva till flyktinginvandring (Svenska trender 1986-2011). 2012 (rapport år 2013) vände siffrorna åt fel håll och man kom inte ens ut med någon rapport. Syns i 2014 års rapport (Svenska trender 1986-2013). Upplägget gav opinionsbildarna ett extra år att komma med något annat. Lokalt här: statsfinanserna.


Momentum 2,4 5 okt 2014
I Norge talar man klarspråk beträffande samhällets kostnader för icke västlig invandrare, som över tid kostar ca 4,5 miljoner per individ och en somalier hela ca 9 miljoner över tid per individ. (Källa: SSB Statistiska Sentralbyrån och Finansavisen). Kan inte tro att förhållandena är annorlunda här, bara det att det får inte komma fram till svenska folket pga ”luddig” statistikföring. För övrigt klarar jag mig utan en somalisk restaurang.

P.S. Somalier har mig veterligen likadana anpassningsproblem vart de än kommer i världen, så det lär inte vara specifikt det svenska samhällets fel att så är läget.

Utbyggnaden av vindkraft borde stoppas snarast

Jag lägger ut denna insändare från 25.9.2014 eftersom jag inte kunde hitta den på Nerikes Allehandas webbsida. Först i bildform och sedan som text.

Utbyggnaden av vindkraft borde stoppas snarast 2014-09-25 NA

Utbyggnaden av vindkraft borde stoppas snarast

Det pågår en omfattande utbyggnad av vindkraft i Sverige. Runt om i vårt land från norr till söder byggs det stora vindparker med sammantaget tusentals vindkraftverk. Miljökonsekvenserna blir omfattande när många områden i landet alltmer börjar likna ett tivoli. Protesterna från befolkningen växer, människorna känner sig överkörda av vindkraftsbolagens framfart.

Varför är då alla dessa vindkraftbolag angelägna om att bygga vindkraft? Svaret är enkelt, för att tjäna pengar. Men lönsamheten för vindkraften i Sverige är helt beroende av bidrag och subventioner. Svenska folket har redan nu offrat miljarder kronor i subventioner till vindkraftbolagen, till stor del utländska.

Enligt Energimyndighetens prognoser kommer Sverige att ha ett stort överskott av elkraft många år framdeles även utan vindkraft. Svensk elproduktion är även i det närmaste fri från utsläpp av koldioxid. Varför då fortsätta att bygga den dyra och miljöstörande vindkraften som vi inte behöver?

Här får vi gå tillbaka i historien. När regeringen år 2010 beslutade att ny kärnkraft kan byggas för att ersätta nuvarande reaktorer, krävde Centerpartiet att Sverige skulle satsa på en kraftig utbyggnad av vindkraften i landet. Det är följderna av detta krav som vi nu ser runt omkring i vårt land. Det är en skam att allt detta schackrande med svenska folkets pengar och med vår miljö får fortsätta år efter år.

Därför borde utbyggnaden av vindkraften snarast stoppas och alla miljarder kronor i subventioner som satsats på vindkraften kunde i stället satsas på infrastrukturen som vägar och järnvägar samt på den sociala sektorn, vård, skola och omsorg. Detta skulle verkligen vara till nytta för svenska folket i motsats till vindkraften som vi inte har behov av.

Vad Sverige nu behöver är en blocköverskridande överenskommelse om kärnkraften. Här borde S-partiet kunna ansluta sig till Alliansens förslag att Sverige i framtiden kan bygga ny kärnkraft för att ersätta nuvarande reaktorer när dessa har tjänat ut. Men enligt uttalanden är nu S-partiet kvar i den gamla tröstlösa fåran att kärnkraften ska avvecklas.

Detta betyder att osäkerheten beträffande kärnkraften kvarstår vilket medför stora planeringsproblem för de företag som ansvarar för vårt lands elförsörjning. Sverige behöver en långsiktig och hållbar energipolitik. Det är hög tid att vi nu efter alla år kan få en politisk uppgörelse om kärnkraften i Sverige.

Kjell Lingeblad
Grängesberg

 * * *

Mer information finns att hämta hos Föreningen Svenskt Landskapsskydd.

Var Löfven påverkad? Lät som en önskelista till Jultomten.

Jag tänkte bara att jösses, ska han aldrig sluta lista. Mission impossible. Javisst röstade folket för en förändring, men den förändringskraften ville Löfven inte släppa in. Så det blir nog bara geggamoja och kompott framöver. Och minst en islamist som minister! Halleluja bara, önskar lycka till.

 

%d bloggare gillar detta: