”Vi ska inte dalta med somalier” – men samhället ska anpassa sig till deras muntliga kultur

Den somalievurmande politiske ledarredaktören Lars Ströman (Nerikes Allehanda) trampar vidare i sin text Tankar om somalier i Sverige. ”Jag gillar somalisk mat” säger mannen, och lovar att göra ett besök i Malmö där det sägs att en somalisk sexbarnsmamma har öppnat en restaurang. Det skulle vara nästan underhållande om man kunde tro att Ströman skämtar.

Det är uppenbart jättejobbigt för somalier att anpassa sig till det västerländska sättet att förmedla information skriftligt. Nä, man ska särbehandla dem så att varje somalier som till exempel vill starta eget, ska bemötas personligen och få all information muntligt. (Hur många år då? Tills de går i konkurs?) Det är bara att skapa någon informativ organisation, särskilt anpassad till somaliernas behov. För skattemedel, förstås. Eller? För somalierna kan bara inte väntas anpassa sig till det västerländska samhället. ”Tack för att du valde Sverige.” (Dåvarande statsministern Reinfeldt)

Det bor 50 000 somalier i Sverige. Många har svårt att slå sig in i det svenska samhället. Men samtidigt finns det en grupp somalier som blivit väldigt framgångsrika, som arbetar som företagare och har högt uppsatta positioner i den offentliga sektorn. …

Somalia fick sitt skriftspråk 1972. Och trots att landet skakats av inbördeskrig och svaga statliga institutioner kan närmare hälften av befolkningen läsa och skriva. Men det är de muntliga traditionerna som dominerar, inte de skriftliga. Och det finns en lojalitet mot klanen.

picard-dubbelt-facepalm

Och några kommentarer till hans text. Häpnadsväckande i och för sig, att kommentarer är tillåtna i ett så känsligt ämne som somalier och deras svaga anpassning i det svenska samhället.

En snårig djungel är det.  5 okt 2014
Vad gäller brev och information från svenska myndigheter, så känns det väldigt ofta som “läst, men inte förstått”. Visserligen har den s.k. kanslisvenskan lättats upp, men mycket är skrivet på ett sådant sätt att innehållet kan bli tvetydigt. Blanketter och hur man korrekt fyller i dem, är inget undantag (tvärtom). Om en infödd svensk står och kliar sig i huvudet, hur ska det då inte vara för en invandrade, som har svårt med vardags svenskan?


Tasselasse  5 okt 2014
Hur samsas “klanerna” i vårt eget etniska glashus? Kan akademikerna sänka sig till att mingla med oss lågutbildade? Har Stockholm något till övers för oss lantisar? Hur är det i Rynninge och Adolfsberg? “Många har svårt att slå sig in i det svenska samhället.”


Carpe Diem 5 okt 2014
Visst är det glädjande att det startats en restaurang av en somalisk 6-barnsmor i Malmö, även om det exemplet ju överträffas formidabelt av Ditt gamla exempel på den somalier som tack vare sitt geniala revisionssystem (?) drog in miljarder till statskassan. (När kommer Din intervju med och utförliga redogörelse för denna imponerande prestation)? Men tyvärr, faktum kvarstår. Somalier är tyvärr en grupp som är ytterst svår att inlemma i arbetslivet i Sverige.
Citat: “Efter sju år i Sverige var i enligt SCB i genomsnitt 55 % av de två sista kohorterna invandrare som redovisas sysselsatta. Denna siffra inkluderar ändå invandrare från Nordiska länder, bland invandrare från t.ex. Irak var 40 % sysselsatta efter sju år. Bland invandrare från Somalia var 25 % sysselsatta efter sju år enligt SCB.” [Källa:] Artikel skriven av Tino Sanandaji 22 jan 2013 (ekonomexamen vid Handelshögskolan, masterexamen (M.A.). För tillfället arbetar han som nationalekonom vid Institutet för Näringslivsforskning.


Jonas Sundqvist  5 okt 2014
Enligt Annie Lööf m.fl. så är det bara spetskompetens som kommer från Somalia! Enligt alla förespråkare är bidragsinvandringen från Afrika bara en myt. Hur ska ni ha det nu? Provar gärna somalisk mat, men det är inget försvar för oreglerad massinvandring till vilket pris som helst.


Sven  5 okt 2014
“Bidrag ska vara en övergångslösning förenad med krav på att personen anstränger sig för att skaffa en egen försörjning. Så ska det vara oavsett var du är född, oavsett vilken religion du råkar tro på och oavsett vad du råkar ha för hudfärg.” Det ska vara rättvist. I alla länder vill invånarna att rättvisa ska fungera. Men ändå fungerar det inte i praktiken. Varför inte då? Ja det kan man fundera på. Det verkar vara anarki i länderna, speciellt i Sverige. Varför följs inte regler som finns?
Skaffa en egen försörjning. Ja det låter bra men hur lätt är det att få arbete numera. Var finns de arbetsplatserna i Sverige så alla arbetsföra har ett jobb att gå till? Bör man inte först se till att det finns arbetsplatser så alla kan få en chans till egen försörjning? När det är fixat då kan man gå vidare.
Det går inte för något land i världen kan fortsätta att gå på bidrag/lån. Regeringen bör se till att det blir 45000 nya arbetsplatser varje år. Sverige bör vakna upp för fakta.


Kenth Andersson  5 okt 2014 16:54
Om personer med bidrag trots alla ansträngningar ändå inte lyckas få ett jobb, vad händer då? Utgår ifrån att dessa personer då fortsätter att få bidrag för att klara sitt uppehälle och att personerna i fråga vet om att så är fallet om de inte lyckas på arbetsmarknaden. Nu har ju Sverige fått en vänsterregering med en som det sägs s.k “arbetare” som statsminister så nu borde väl jobben som enligt Lövet är prio 1 komma på löpande band! Bara att summera vid 2018 års val hur det gick med den saken. Tror faktiskt att det i Sverige går och kommer att delas ut bidrag i olika former i all oändlighet därför att vi är som det sägs ett av världens rikaste länder om inte nästan det allra rikaste. Politikerna som vi själva valt säger ju aldrig att Sverige lider av dålig ekonomi oavsett vad som händer och sker och då är det väl så.


Affe 5 okt 2014
CARPE DIEM: ”Ditt gamla exempel på den somalier som tack vare sitt geniala revisionssystem (?)drog in miljarder till statskassan. (När kommer Din intervju med och utförliga redogörelse för denna imponerande prestation)?”
Tänkte precis ställa samma fråga, tror det möjligen var miljoner men ändå, borde vara en mycket positiv artikel. Nu undrar man istället om det var en ledarredaktionsskröna.
Det finns andra gamla mantran som försvann: SOM -undersökningen som skulle påvisa svenskarna är mer och mer positiva till flyktinginvandring (Svenska trender 1986-2011). 2012 (rapport år 2013) vände siffrorna åt fel håll och man kom inte ens ut med någon rapport. Syns i 2014 års rapport (Svenska trender 1986-2013). Upplägget gav opinionsbildarna ett extra år att komma med något annat. Lokalt här: statsfinanserna.


Momentum 2,4 5 okt 2014
I Norge talar man klarspråk beträffande samhällets kostnader för icke västlig invandrare, som över tid kostar ca 4,5 miljoner per individ och en somalier hela ca 9 miljoner över tid per individ. (Källa: SSB Statistiska Sentralbyrån och Finansavisen). Kan inte tro att förhållandena är annorlunda här, bara det att det får inte komma fram till svenska folket pga ”luddig” statistikföring. För övrigt klarar jag mig utan en somalisk restaurang.

P.S. Somalier har mig veterligen likadana anpassningsproblem vart de än kommer i världen, så det lär inte vara specifikt det svenska samhällets fel att så är läget.

%d bloggare gillar detta: