FINLAND: Fyra misstänks för terrormord

Stefan Torssell: I åminnelse av Estonias offer

Stefan Torssell är väl känd för alla vid det här laget? Han brukade skriva i Avpixlat, och hör numera till tidningen Nya Tiders medarbetare. Han har lagt ner mycket möda för att reda ut vad som egentligen hände när Estonia förliste.

Här några citat från hans rörande text om årets minnesceremoni då 20 långa år har gått.

Platsen för högtidlighållandet var densamma som för tio år sedan, men något var annorlunda. För första gången blev de anhöriga och överlevande behandlade med respekt. Ett par månader tidigare hade radioprogrammet Kropp och själ skildrat hur sorg kan upplevas olika. En kvinna beskrev sin saknad, och hur hon kommit till ro. Hon gick till graven. En annan kvinna kunde inte försonas med sitt öde. Det som hände hennes anförvant på Estonia höll henne fortfarande kvar i en förlamande sorg.

Jag ringde upp producenten av radioprogrammet och berättade att skillnaden mellan dessa två kvinnors sorg inte var två olika personligheter utan statens vägran att låta en av kvinnorna få en grav. När staten lovade att kropparna skulle bärgas ställde många familjer in sina minnesstunder. Månader av väntan följde. Den 15 december 1994 fick de anhöriga beskedet att inga kroppar skulle bärgas. Hur skulle familj, släkt och vänner ta avsked? Det Etiska råd som fanns teg. Därefter kom jul och nyår. I många familjer har man aldrig kunnat samlas för ett avsked och man har behandlats respektlöst.

Om minnesceremonin för tio år sedan:

TV sände direkt. Längst bak stod de anhöriga.

Det är skamligt. Hoppas att de anhöriga känner sig en liten gnutta bättre, efter årets ceremoni.

Läs gärna hela texten på Nya Tiders sida.

*   *   *

Till slut, vårt varma deltagande till Stefan för hans brors bortgång.

%d bloggare gillar detta: