Stråssademografin


Tätort 6128 Stråssa – Lindesbergs kommun 1885 Örebro län – Västmanland

2005-12-31 2010-12-31 2015-12-31 Förändring 2016-12-31 Förändring
Folkmängd 349 306 288 -18 291 +3
Inv/km2 227 198 537 . . .
Areal hektar 154 154 54 -100* 54 0

Folkmängden anges inklusive invandrare som fått personnummer
* Den stora förändringen av arealen beror på mätningskriterierna hos Statistiska Centralbyrån. Därmed blir antalet invånare per kvadratkilometer större än den egentliga folkmängden. Källa: SCB 2016-10-25


Enligt Ratsit bodde det i byn med postnumret 71177, 284 personer som fyllt 16, till dags dato 2015-06-15 (jfr 312 personer som fyllt 15, 3.11.2011). 44 (jfr 45 år 2011) av dessa bor utanför själva tätorten. Enligt samtal med Posten 10.11.2011, finns det 186 hushåll som omfattas av postnumret, asylhushållen inte inräknade.

Vi har, enligt Migrationsverkets verksamhetschef Caroline Henjered, 98 st asylplatser av Lindesbergs kommuns totalt 500 platser (men det bodde hela 888 personer inom kommunen 2011-06-30, 246 barn + 642 vuxna). – 2015-06-15: Senare har jag hört att asylplatserna är ca 117. Har de tätat till? Byborna får inte någon som helst direktinformation från Migrationsverket. – 2016-10-27 Det verkar nu vistas 3-4 barnfamiljer som asylsökande, i byn.

2015-06-15: Elva asylsökanden har fått personnummer, 10 män och en kvinna.

(Jfr. senare hälften av 2011:  30 invandrare som fått uppehållstillstånd, vilket var 9,55 % av alla folkbokförda. I början på maj var proportionen 5 %. Om man räknar ihop 312 + 98 = 410 totalt, 15 år fyllda, och därav 98 + 30 = 128 invandrare så blir proportionen 31,2 %.)

Det är mycket svårt att dra några definitiva slutsatser från dessa siffror eftersom byn oavsett domineras av asylbostäderna. Fråga unga tjejer hur det är att åka buss! En ung tjej fick nästan sin skolgång förstörd på grund av tafsande asylanter i Stråssa. Hon tog sig besväret att polisanmäla en, och gick igenom en mycket tråkig rättsprocess. Inte kunde den anmälde mannen dömas utan han gick fri. Tack, svenska rättsväsendet. Hur många andra sådana fall skulle kunna tas fram?

Lejonparten av alla som kommer hit, är yngre män från Afrika och Mellanöstern eller Centralasien samt grupper från forna Sovjet och Öststater.

Det kan väl inte vara svårt att förstå hur det känns för oss?

Fastigheterna med asylsökanden och personer som fått uppehållstillstånd och personnummer, är Stråssaplan 3, 5 och 7 (17 lägenheter); Ramsbergsvägen 4 och 6 (omkr 18 lägenheter) samt Sörvägen 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31. År 2004 revs det upp en tvilling till höghuset på Stråssaplan. Då fick någon fnatt och såg till att man K-märkte den andra kåken, så nu går det inte att riva den även om ägaren skulle vilja det (men de tjänar ju bra med pengar pga att Migrationsverket är hyresgäst hos dem). Jag förbannar den personen som lade sig i.

Ägarna till husen bor naturligtvis långt borta på andra orter. Det fd pensionärshemmet bytte ägare vid årsskiftet 2013, men när jag kollade lite närmare så visade sig att båda bolagen ägdes av samma person.

Företagande och arbetsplatser

Det finns trots allt några arbetsplatser även på denna gudsförgätna ort: Lovisagruvan, ca 20 anställda, samt maskinservicebolaget SEMAB.

Den på 1940-talet grundade mineralprocesslaboratoriet Minpros siffror var röda sedan 2011, och i juni 2014 sattes företaget i rekonstruktion och det gick därefter i konkurs. Ca 30 personer miste jobbet. En av delägarna startade en mindre verksamhet i lokalerna och har lovat att anställa ett fåtal personer. – 2016: Verksamheten går tydligen lite skakigt eftersom Minpro Recycling AB anställde först 8 personer men har nu varit tvungna att sparka hälften av dessa.

Björnax, ca 8 anställda, har flyttat bort.

Några jobbar på bentonggjuteriet Global Castings Guldsmedshyttan AB (f.d. Vestas, sålt 2013 till tysk industrikoncern VTC Partners), eller hos Meritor Inc. (tidigare Arvin Meritor), Nammo LIAB eller på Lindesbergs lasarett. Det finns även ett antal ensamföretagare som sysslar med exempelvis jord- och skogsbruk, bygge eller konsultering. Företaget Batalj Paintball ordnar spel på gamla gruvområdet men jag har inte hört att de skulle anställa lokalbefolkning.

De världserkända produkterna absinten Valkyria Absinthe och kryddsnapsen Midvinterblot tillverkas hos Sankta Annas Bränneri (fd kyrkan), än så länge i liten skala. Företaget blir säkert tvungna att flytta i fall de expanderar. – 2014-11-19 För en vecka sedan meddelade ägaren Göran Bäuerle att han lämnar Stråssa och lokalpolitiken (han har varit ordförande i V!): – Vi ska flytta verksamheten norrut, mot Dalarna-Gävle. Vi upplever att det finns ett starkare stöd och intresse för våra produkter i dessa trakter, berättar Göran Bäuerle, vd på Sankta Annas Bränneri AB. Källa NA 13.11.2014 Han känner m.a.o. att hans politiska karriär inte fått luft under vingarna, plus att han kanske t.o.m. motarbetats i denna kommun, som småföretagare. Vet ej, men så kan man tolka det. Affärspartnern Henrik Larsson köpte Bäuerles del, och flyttade verksamheten till Mockfjärd, Dalarna.

Kyrkbyggnaden var till salu för 375000kr och såldes till ett estnisk-irakiskt par i Stockholmstrakten 2015. Paret har än så länge inte startat någon synlig verksamhet i byggnaden.

2014 startade en ortsbo ett gym, i en fd livsmedelsbutik/loppislokal. Den heter Funk’s Gym.

Många pensionärer

Ortens befolkning i ålderspyramidform 2015-06-15:

ålderspyramid20150615Av alla boende (284 personer, 16 år fyllda) på orten har 88 personer fyllt 65 (födda jun 1950 eller före, tre till fyller 65 i år), alltså i pensionsåldern. Den äldsta invånaren är född 1923.  I den här gruppen finns inga invandrare. Övriga per åldersgrupp:

 • 51-65: 34 varav 1 invandrare
 • 41-50: 34 varav 2 invandrare
 • 31-40: 32 varav 1 invandrare
 • 21-30: 34 varav 5 invandrare (en kvinnlig)
 • 16-20: 20 varav 2 invandrare
 • juli 1999 och yngre, antalet okänt då de inte syns på Ratsit

”Invandrare” är alltså sådana som fått uppehållstillstånd. Nästan alla är män. Migrationsverket informerar inte lokalbefolkningen på något sätt om de asylsökande, som förstås varierar hela tiden i antalet och nationalitet samt civilstånd.

Dessutom finns det diverse andra utlandsfödda såsom finnar, norrmän, tyskar, polacker och rumäner. Dessa kan förstås inte räknas till gruppen som här menas med invandrare, eftersom de inte nyligen kommit in i Sverige för att söka asyl.

Villaförsäljningen på orten går trögt. Nåt hus var till salu närmare tre år, och priserna är deprimerande. Det vanliga slutpriset har landat under 400.000 kr med få undantag. Ett antal hus är tomma eller ev hyrda till personer som inte är folkbokförda i Stråssa. Just nu, 2017 juni, finns här inga hus till salu hos Hemnet. Sålda villor

Diskussioner med myndigheter och politiker inte lett nånvart

Efter att byföreningen tagit upp problematiken med antalet invandrare, så känns det som att kommunen och Migrationsverket nu straffar byn i stället för att erbjuda konkret hjälp och lösningar. – I början på oktober 2011 har två S-politiker lämnat in en motion i Riksdagen om att Migrationsverket skulle åläggas att ta mera ”socialt” ansvar speciellt på småorter som Stråssa. Återstår att se om det kan leda nånvart, förutom att sådan verksamhet skulle kosta ännu mera för skattebetalarna. Aldrig någonsin att politikerna skulle erkänna att Sverige tar emot på tok för många invandrare och att man faktiskt bör begränsa antalet. Det går alltså inte ropa hej innan man är över bäcken. Uppdatering 3.1.2012: Motionen blev naturligtvis avslagen, gud bevare att riksdagen skulle tagit tag i sådana här jobbiga praktiska problem.

Migrationsverket säger att de har minskat antalet asylplatser från 110 till 98, men hur ändrar det vår verkliga vardagssituation, när det i stället för det högre antalet asylsökande, nu blivit i motsvarande siffror fler som helt sonika stannar i byn när de fått uppehållstillstånd? I andra världsdelar skulle detta kallas kolonisation.

Lindesbergs kommun har överenskommelse med Migrationsverket om att ta emot 65 personer under 2011, varav 29 redan tagits jan-jun. Verket planerar att utnyttja även Lindesbergs kommun till mottagning av ”ensamkommande flyktingbarn och ungdomar”. Sådana har vi tydligen redan tagit emot 7 st 2011, 5 av dem privatplacerade. För det första är dessa unga män oftast inte barn och inte heller ”ensamkommande” i den bemärkelsen att de skulle förlorat alla släktingarna. De är helt enkelt ankarpersoner som släkten skickar till Sverige, för att en ung kille som fått PUT (Permanent uppehållstillstånd) sedan kan hänvisas till, vilket resulterar i en stor grupp anhöriginvandrare. Och Sverige lär vara det landet där det är lättast att få PUT, speciellt om man påstår att man är minderårig och ensam.

De har alla mobiltelefoner och när PUT väl beviljats, får de ofta helt magiskt kontakt med sina ”döda” släktingar − som naturligtvis sedan vill återförenas, men inte i hemlandet utan i Sverige. Voila. ”Verket uppskattar att cirka 85 procent av de anvisade barnen kommer att beviljas uppehållstillstånd i år.” Migrationsverket: Aktuellt om ensamkommande

Naiva (?) kommunalpolitiker

Samtidigt klagar Lindesbergspolitikerna över att kostnaderna för t.ex. ekonomiskt stöd (fd. socialbidrag) ökat trots att det sägs vara färre personer som får det. Vilket hyckleri! De måste ju ändå kunna räkna 1 + 1. Kommunen har visserligen initialt inkomster från staten (insamlade från oss skattebetalare) pga. invandrarna, men dessa är tidsbegränsade. När sedan en stor skara invandrare som fått uppehållstillstånd, stannar i kommunen men börjar inte försörja sig själva genom arbete, kan ingen hederlig människa påstå sig bli överraskad för att de sociala kostnaderna ökar.

Våra kära styrande politiker i Lindesberg kanske är som riksdagsmannen (!) Gunnar Andrén? Hans uttalande om 10-procentig ökning av invandringen (när SD vill minska 90 %) har blivit legendariskt.

Migrationsverkets statistik

Migrationsverket dokumenterar än så länge offentligt mottagningen från olika länder och vart dessa hamnar i landet. Den särdeles dominerande gruppen var irakier för några år sedan, idag är det somalierna (som samtidigt är den gruppen som har svårast att sysselsättas). 2009: 5796 – 2010: 6617 och jan-maj 2011: 1224. Analfabetism och saknad av (yrkes)utbildning är ett stort problem. Det problemet försvinner knappast med hjälp av de sk. instegsjobben. Arbetsgivaren säger att visst, jag kan sysselsätta x antal personer, för x antal kronors ersättning. Återigen en brunn där man slänger in en massa skattepengar.

Sverige har dessutom tydligen redan under de fem första månaderna 2011 tagit emot 124 personer som fyllt 64 år eller mer, vilket innebär att de aldrig arbetat eller betalat skatt i landet, men likväl erhåller resten av livet per automatik ”anhörigstöd” som dessutom är skattefri i motsats till pensionen som vanliga dödliga svenska arbetare skrapat ihop. Men men… ”Sverige är ett rikt land!” som det heter.

”Av de nära 18 400 personer som togs emot 2009, var drygt 43 procent barn och ungdomar under 18 år. Det beror till stor del på den fortsatt höga andelen anhöriga, främst kvinnor och barn. Anhöriga utgjorde nära 42 procent av det totala antalet mottagna, men inom vissa grupper ännu mer. Av irakierna utgjorde anhöriga mer än 65 procent. Från Somalia var drygt 36 procent anhöriga, men både antalet och andelen anhöriga beräknas öka, som följd av att allt fler från Somalia får uppehållstillstånd.”

”De främsta anledningarna till det ökade behovet är den uppskrivna prognosen över antalet asylsökande och att en växande andel utgörs av personer från Somalia och Afghanistan. Till följd av detta beräknas även andelen bifall öka till 43 procent. Den största gruppen som får tillstånd kommer att vara somalier, vilket även medför en ökad anhöriginvandring.” Migrationsverkets prognos för 2010-2011

Migrationsverket – kommunmottagna hittills 2011 (Lindesberg s. 14 och 20, Örebro län från olika länder s. 29) Som jämförelse kan man kika i dokumentet för helåret 2010 och  helåret 2009.

En normalt funtad person fattar nog ganska lätt vad den här cirkusen kostar för skattebetalarna. Någon tjänar pengar på det hela, annars skulle det inte tillåtas fortgå. Vem?

6 svar

 1. Vem som tjänar på invandrardriften?
  Bostadsbolag som hyr ut bostäder till kommunerna, ett exempel.
  Kolla gärna hyresnivåerna.

 2. En mycket värdefull och konkret information.
  Själv granskar jag nu Jörn i Västerbotten, som likaledes invaderats av MIG. Ca 300 asylanter på 797 ortsinnevånare.
  Bästa hälsningar
  Stellan Bojerud

 3. […] i Stråssa Omnia mea mecum porto. Gå till innehåll HemOm skrivarenStråssademografin ← Mammut i vägen […]

 4. Själv bor jag i en av de stora kommunerna kring Stockholm där nära hälften är invandrare och brottsligheten hög, skolresutaten sjunker och bränder är dagliga. Nu har vi fått ”pålla”, stänga vårt centrum på grund av ständiga rån med bilkrasch genom fönstren. Undrar någon varför vi slutat bygga hyreslägenheter? Men myndigheterna grälar på oss så det är bara en paus i eländet.
  Det skulle säkert fungera med en, alltså 1, liten familj på 1000 personer men att förvandla en liten ort är … inga fula or, du vet vad jag menar.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: