Uppgivet i Lindesberg

inget-att-välja-på20141210– Egentligen har vi ingenting att välja på, så jag förstår inte riktigt varför vi ska skriva under. För även om vi inte gör det kommer barnen att placeras i kommunen, säger Anders Ceder (S), kommunstyrelsens avgående ordförande.

Den i artikeln nämnda Inger Karlsson (–) representerade tidigare SD.

Så här hanterar alltså provincialblaskan NA, denna fråga. Några spaltmillimeter inklämda i ett hörn på Bergslagsdelen av avisen. Maria Andréasson vars namn står under ”artikeln”, har antingen inte fått eller velat gräva något djupare i frågan. Sorglig journalistik.

Däremot har man slagit jättestort om den lille dragartisten i Ljusnarsberg, som ska spela årets Lucia. Artikeln täcker ett helt uppslag + att man har en notis på framsidan. Uppfostrande propaganda, eller vad? NA 10.12.2014 Det kanske inte är killens fel att han blivit hjärntvättad av dagens ”genustänkande” och PK-propaganda. Men ändå. Han behövde ju inte kandidera.

inget-spelar-roll1

 

LINDESBERG: På måndag blir tre Gusselby-villor asylboende

Från Lindenytt:

Hösten 2013 blev det känt att Lindesberg skall ta emot fler asylsökanden genom att ytterligare ett asylboende etableras – i f d Östanby Vårdhem i Gusselby. Anläggningen kunde dock inte öppnas enligt entreprenörens tidsplan på grund av brister i brandskydd och ventilation, bland annat.
 Allt har åtgärdats nu men deras ursprungliga plan har skalats ned kraftigt, förklarar enhetschef Ewa Zimmerman.
Hon syftar på antalet platser som ursprungligen var 170 st. Nu får boendet endast 76 platser.
 Kontraktet börjar att gälla på måndag, men jag vet inte när de första anländer. Ibland får vi veta det på mycket kort varsel, men jag skulle tro att det blir någon gång under veckan i alla fall, säger Zimmerman.

Det främlingsfientliga och osolidariska kommunalrådet Anders Ceder (S) uttrycker sig så här grovt:

MÅTTET ÄR RÅGAT

Jag har uttryckt att måttet är rågat. Det här innebär ju att det inte finns några gränser för hur många en kommun kan tvingas ta emot. Och det är också en bekräftelse på att allt arbete vi har lagt ner på att få till en förändring, har varit helt utan gehör, säger Anders Ceder.

Vad elak han är! Enligt honom själv är ju precis varenda en som kommer, en flykting. Hur kan han då vara så avig emot dessa stackare? Jag känner mig väldigt kränkt, han borde anmälas till någon myndighet.

I Lindesbergs kommun finns idag strax under 1000 asylplatser. Migrationsverket uppger att omsättningsgraden på dessa är 125%, vilket innebär att Lindesberg kan ta emot lite drygt 1200 sökanden årligen med de platser som ställs till förfogande i dagsläget.

Hela artikeln inklusive karta, i Lindenytt 31.5.2014 Nu öppnar nytt asylboende i Gusselby

Lindesberg: Kommunen behandlar åldringar illa – för 30 silverpenningar

äldre_damÅterigen får vi bevittna hur lite den äldre befolkningen i landet betyder. De flesta har arbetat i årtionden och betalat sina skatter, dessutom fortsätter att betala mer skatt nu när de är pensionärer. Men kommunen tycker att det är i sin ordning att plötsligt dra in en färdservice en gång i veckan, för att spara in futtiga 300 tkr.

Är kommunen verkligen så nödtvungen? I vilken verksamhet behövs dessa penningar i stället, och så här hastigt?

Som om det inte var illa nog att livlinan försvinner, så har kommunen meddelat åldringarna endast en månad innan förändringen träder i kraft.

Åldringar strandsatta i stugorna när kommunen sparar 300 000 kr

Lindesbergs kommun vill spara 300 000 kronor årligen genom att låta den så kallade kompletteringstrafiken upphöra från och med 1 mars i år. Beslutet fattades vid årsskiftet. Denna tjänst har under många år varit det enda sättet för många äldre personer att uträtta ärenden i stan då de bor i ytterområden där kollektivtrafiken har mycket få eller inga avgångar alls. Nu får besparingsåtgärden skarp kritik från anhöriga till de som berörs.

Det är totalt 19 personer som berörs av kommunens åtstramning. En av dem är en snart 89-årig kvinna och hennes anhöriga har nu informerat Lindesbergs kommun om hur beskedet har påverkat hennes liv.

”Min mamma som snart fyller 89 år, fick nyligen chockerande skriftligt meddelande om att kompletteringstrafiken mellan Rockhammar och Frövi, taxi en gång per vecka, skall upphöra 2014-03-01, efter cirka 20 år av invand rutin. Att lämna besked till äldre kommuninvånare enbart en månad innan verkställan är annonserad finner jag obehagligt och respektlöst”.

De anhöriga förklarar att beskedet har skapat oro och ångest då konsekvenserna för den enskilde är mycket allvarliga.

”Till personer i aktuell åldersklass bör mycket god tid ges för att kunna bearbeta dramatiska förändringar utan att behöva uppleva ångest över att, som i detta fall, inte kunna få mat till sitt hem, liksom nå apotek och post. Livsviktig blodtrycksmedicin är aktuellt!”

LindeNytt har sökt kommunalrådet Anders Ceder och kommunchef Christer Lenke.

Lindenytt 5 februari 2014
Fredrik Norman, 0581-61 71 71, fredrik (at) lindenytt.com

Lindesberg: Två moderater går till SD

Birgitta Duell och Jan Marne som länge verkat inom Moderaterna i Lindesberg, byter parti. De går över till Sverigedemokraterna. Enligt Nerikes Allehanda uttrycker sig Marne på detta sätt:

– Vi har tröttnat på moderaternas politik. I synnerhet inom lokalpolitiken. Sverigedemokraternas politik är den som mest liknar den gamla Högern.

Han och Birgitta Duell har ersättarplatser i kommunfullmäktige.

Tiden får visa vad detta kan innebära. Det kanske blir många fler moderater som tröttnat på sitt parti som kallar sig ”nya moderaterna”. Har ”förnyelsen” måhända gått alldeles för långt?

Eftersom Duell och Marne även skrivit en insändare och motiverat bytet, skulle det varit naturligt att lägga upp det via en länk bredvid själva nyheten. Följande text är med i pappersupplagan.

Nej till ökad invandring

De folkvalda uttrycker inte folkets mening. Vid ett fullmäktigesammanträde i Lindesberg för en tid sedan var detta tydligt. De nya avtal om flyktinginvandring för 2014 och 2015 grundar sig på samma siffror som går tillbaka till 1998, det vill säga 65 personer per år, vilket röstades igenom. I dag har vår kommun cirka 400.
Kommunstyrelsens ordförande, Anders Ceder, som ser till kommunens ekonomi och bästa, har öppet förklarat att vi inte har råd med ytterligare avtal och därmed fler invandrare. De verkligt behövande, från krigshärjade länder, kan då inte med nuvarande möjligheter få hjälp. Hur många andra länder tar emot flyktingar i sådan mängd i förhållande till sin egen folkmängd? Inga!
Stackars ordförande i kommunen som tvingas acceptera statens påhitt att placera ut invandrare och så kallade ensamkommande flyktingbarn i Sveriges kommuner utan dessas accepterande och utan avtal! Hur många fullmäktigeledamöter törs se sina kompisar i ögonen efter detta beslut? Vem törs vara karl för sin hatt?

I fullmäktige sitter en samling som inte törs vara annat än ”politiskt korrekta” och samtidigt väl medvetna om de ständiga diskussioner som förs med kompisar och makthavare om dagens befolkning i kommunen. Vilka rättvisetankar gror inte hos folk som hela livet slitit för vår välfärd?
Vid omröstningen i ärendet i fullmäktige blev resultatet siffrorna 38 mot fyra, där fyra ledamöter röstade nej till utökad invandring. En i fullmäktige reagerade med att säga ”man blir rädd” över dessa människors yttringar.

Men vi som ej är makthavare, det vill säga utanför fullmäktige, kan verkligen bli rädda när det beslutas över våra huvuden. Detta kan gälla i flera politiska sammanhang. Vi har många arvoderade politiker där man kan tycka att konsekvensanalys och gedigna kunskaper och inte bara känslor ska avgöra besluten till nytta för kommunen.

Birgitta Duell och Jan Marne, Moderater som numera övergått till SD Lindesberg

Det kan noteras att det är rätt vanligt att just moderater och även socialdemokrater byter till SD.

LINDESBERG: Ceder överklagar beslut som inte tagits än

brådska-pegc032dFöljetong: Det stormar lite om avtalet mellan Lindesbergs kommun och Migrationsverket

Pressombudsmannen för SD i Lindesberg, Tobias Kuru, skriver på sin blogg om turerna kring invandraravtalet som tagits i kommunstyrelsen i stället för kommunfullmäktige, som sig bör. SD överklagade till Förvaltningsrätten om det olagliga sättet, och Förvaltningsrätten tilldelade inhibition i väntan på sitt beslut. Det betyder att man lägger avtalet på is och inte får agera enligt avtalet än så länge. Det betyder inte att avtalet är upphävt!

Inhibitionen innebär inte att domen eller beslutet upphävs, enbart att verkställigheten har skjutits upp. Ofta fattas beslut om inhibition om ett beslut har överklagats till högre rätt och det ännu är oklart om det kommer att verkställas efter överprövningen eller inte. Wikipedia

Ceder kräver alltså att inhibitionen omedelbart avslås. Han yrkar att begäran om inhibition skall avslås med motivering att beslut är tagna i delegerad fråga till kommunstyrelsen från kommunfullmäktige samt att beslut inte strider mot lag eller annan förordning.

Sverigedemokraterna Lindesberg skickar ett yttrande till Förvaltningsrätten om sina synpunkter på det överklagande som Anders Ceder gjort, samt bifogar ytterligare information om att det redan finns ledande beslut i andra Förvaltningsrätter om samma ärende som beslutat att avtal ska tas efter beslut i KF, som referens skickas bilaga med från ärende 8186-11 och 8347-11 i Lunds Förvaltningsrätt tagna som bevis att den delegering Lindesbergs Kommun gjort 2012 är emot tidigare beslut taget 2011 av en annan Förvaltningsrätt som slår fast att det är emot 3 kap. 9§ i kommunallagen.

Ett brev kommer från Kammarrätten i Göteborg där Anders Ceder kräver prövningstillstånd för Överprövning av Förvaltningsrättens beslut (detta innan förvaltningsrätten kommit till beslut) om att beslutet som Sverigedemokraterna överklagat är lagligt då det 2005 delegerades till KS från KF i Lindesberg.

Kuru frågar varför Anders Ceder verkar så rädd för att låta rätten göra sitt jobb att han överklagar Förvaltningsrätten innan den fattat sitt beslut.

Anders Ceder påstår att beslutet har laga kraft från 2005 trots att ingen tidigare bestridit det beslutet. Beslutet som nu är överklagat är från 2012/2013 där Sverigedemokraterna vill att Förvaltningsrätten skall undersöka a) om det är lagligt eller b) gå på Sverigedemokraternas linje som i så många andra ärenden och slå fast att lagen gäller för alla.

Pressombudsman Tobias Kurus blogg 5.11.2013

LINDESBERG: Kommunalråd Ceder (S) gnäller över asylmottagningen. Främlingsfientlig?

(Mer att läsa i slutet, om Glava i Värmland.)

Hur kommer det sig att det socialdemokratiske kommunalrådet inte kan se vilken fantastisk resurs och vinstlott alla av Migrationsverket i Lindesberg placerade asylsökanden utgör? Är han främlingsfientlig? En smygrasist? Hatar han flyktingar?

Sverige är ju ett rikt land, och vi måste vara solidariska. Eller som fastighetsägaren Hans Tidhult (Worx AB), en av många ”smarta affärsmän” som debiterar och gör vinst, månad efter månad, tack vare otaliga asylplatser i Stråssa och överallt i landet: ”Det är bara att gilla läget!”

gråtandeAnders Ceder (S) som tidigare påstått att alla som kommer till Sverige är flyktingar, ingen kommer hit för att få gratis försörjning, gillar uppenbarligen inte läget. Hur skulle det vara om det socialdemokratiska partiet började se till det egna folkets behov före allehanda utlänningars? Har Ceder tagit nåt snack med Löfven &co däruppe i huvudstadens högre kretsar?

Idag har Migrationsverket totalt 900 asylplatser i Lindesbergs kommun. Snart tillkommer 170 platser i Gusselby och ger då totalt 1070 platser inom kommungränsen. Migrationsverket har idag en omsättningsgrad på platserna som ligger på 125 procent, vilket innebär att Lindesbergs kommun kommer att kunna ta emot drygt 1300 asylsökanden årligen jämfört med dagens nivå som är drygt 1100. Lindesbergs kommun blir därmed nära att belastas med tre gånger så många asylsökanden per år som det ursprungligen var aviserat för när Migrationsverket startade sin verksamhet i Lindesberg.

Jag kommer säkert få utskällning nu men bryr mig inte om det utan kopierar det bedrövade kommunalrådets senaste elegi i sin helhet. Vill man se en ledsen gubbe så kan man gå till Lindenytt. De har artikeln med rubriken CEDER: ”ASYLVERKSAMHETEN ÄR EN STOR BELASTNING”. Artikeln går naturligtvis inte att kommentera.

Fetstil nedan är detaljer som jag vill betona. Hakparentes innehåller mina kommentarer i blått.

Migrationsverket luras

Lindesbergs kommun välkomnar flyktingar till vår kommun liksom asylsökande. Detta har vi gjort under många år och vill göra detta även i framtiden. Det vi kämpar för att komma till den nivå som vi tror att vi klarar på ett bra sätt. 65 flyktingar per år som vi haft avtal på under många år och att migrationsverkets asylverksamhet omfattar 4 – 500 asylsökande, den storlek som migrationsverket aviserade då man startade sin verksamhet i Lindesberg.

Det är viktigt att hålla isär begreppen asylverksamhet och kommunal flyktingmottagning. 

[Endast en mycket liten del av alla som kommer till Sverige, är flyktingar. De allra flesta, över 90 %, är folk som kommer in med mer eller mindre trovärdiga historier, i hopp om att få asyl = därmed helpension.]

Asylverksamheten är helt statlig och kommunen har ingen ”vetorätt” mot etableringar utan migrationsverket handlar upp lediga lägenheter där dom finns. Kommunen är dock skyldig att hålla med förskola, skola och en del sociala tjänster. Migrationsverket står för kostnaden för detta men ett visst glapp blir det och den extra belastningen på vår administration, lokaler m.m. blir till stora delar en kommunal kostnad.

När man via asylprocessen fått uppehållstillstånd blir man kommunplacerad och då blir det en kommunal angelägenhet, 65 per år till Lindesberg enligt avtal. För det får vi en särskild ersättning från staten som ska bekosta våra nya innevånare deras etablering i kommunen. När den s.k. arbetslinjen infördes så gjorde man om detta bidrag så det numera räcker ca: ett år mot tidigare 3 år. Tanken är att man ska gå in i olika andra statliga stödformer men dessa täcker inte till fullo de kostnader man har enligt socialtjänstlagen så det blir en kommunal kostnad.

Lindesbergs kommun tillhör en skara kommuner som tagit ett mycket stort ansvar för flyktingar under stort antal år. Jag anser våra 65 avtalsflyktingar per år är bra tillskott till vår befolkning men att den stora asylverksamheten blir en stor belastning på vår kommun. [Jag skulle gärna vilja höra lite närmare hur, exakt, dessa utlänningar är ”bra tillskott till vår befolkning”.]

För att påtala detta och de brister vi anser det finns i migrationsverkets hantering som drabbar de asylsökande men också de samhällen där migrationsverket har verksamhet har vi från Lindesbergs kommun vidtaget en mängd åtgärder

Vi för en ständig dialog lokalt, regionalt och nationellt. [Lokalbefolkningen i Stråssa existerar tydligen inte i kommunalrådets sinnevärld. Här förs ingen dialog alls. Eller vidtas några andra åtgärder heller.] Vi har uppvaktat högsta ansvariga tjänstemän, dom har varit här i Lindesberg. Vi har framfört våra problem till ministrarna Billström och Ullenhag, vi har träffat generaldirektörer. Vi ingår också i två nätverk, 14 kommuner som leds av Anders Knape och Håkan Sörman, ordf. respektive Vd för Sveriges kommuner och landsting där ett 35 punktprogram tagits fram och som också antagits av SKL:s styrelse med adress regeringen. Ett mindre nätverk tillsammans med Södertälje, Botkyrka, Borlänge, Nässjö och Falköping. Det sistnämnda nätverket var de kommuner som arrangerade en seminariedag i Almedalen som avslutades med en mycket välbesökt paneldebatt med statssekreterare, riksdagsmän och ordförande i migrationsverkets etiska råd, Peter Örn. Detta nätverk fortsätter sitt arbete och träffades i Borlänge v.41.

Kort sagt vill vi att fler kommuner tar ansvar i denna fråga och att staten ger oss kommuner bättre möjligheter till ett bra flyktingmottagande och att migrationsverket också ges möjligheter att förbättra sin verksamhet med bostäder, daglig sysselsättning på förläggningarna m.m.

[Ett förslag lyser med sin frånvaro: hur skulle det vara om man testade Sverigedemokraternas alternativ, att kraftigt minska hela invandringsinvasionen? Landet håller på och koloniseras av folk från Mellanöstern och Afrika. Ca 2000 per vecka kommer det numera. Ohållbart.]

Vi måste säga att det finns många enskilda och organisationer som gör ett mycket uppoffrande arbete både med asylsökande och integrering av våra nya kommuninnevånare.

Har migrationsverket ”lurat” oss? [Hur naiv får en erfaren politiker vara? Spel för gallerierna.]

Ja, egentligen från allra första dagen för 10 års sedan då man pratade om 4 – 500 asylsökande i vår kommun, vissa perioder har det varit tre gånger så många. När det gäller Gusselby så fick jag en första information runt månadsskiftet augusti/september om att det pågick upphandling av 17000 nya platser, Gusselby var en av dessa men skulle nog inte komma ifråga av olika orsaker. Den 7 oktober var Gusselby åter uppe på tapeten men svaret var att blir nog inget nu och den 10 oktober var svaret att det blir nog inget nu men snart, inom en månad.

Senaste uppgiften jag har är att det blir en start i Gusselby i slutet av november.

Vi har inge information vilka som kommer, hur många barn i förskola, i skolålder eller nationalitet. Vi har idag överfyllda skolor i centrala Lindesberg och skulle behöva minst sagt särskilda resurser för att klara de krav som vi befarar kommer med kort varsel.

Anders Ceder

Ja hörru, Ceder. Så är det hela tiden för oss i Stråssa. Ingen behagar upplysa oss om någonting över huvud taget. Vi ser folk komma o gå, och får höra från allehanda ”goda” besserwissrar att bara vi anstränger oss och bjuder främlingarna på en kopp kaffe, så blir vi kvitt våra ”fobier”. Man tackar för den lösningen.

Sanningen är den att enbart Sverigedemokraterna har en fungerande och hållbar lösning. Sänk invandringen till samma nivå som de övriga europeiska länderna har, och det omedelbart, så har landet en chans. Annars är vi obevekligen dömda till misär.

*     *     *

Läs gärna även om Glava, Värmland, i Värmlands Folkblad 30.10.2013: ”Stämningen är redan infekterad”. I början snackades det om 50 asylanter, men det håller naturligtvis inte.

– Räkna med 200 asylsökande här, säger Lotta Anderberg, regionchef för Migrationsverket i Värmland.
Lotta Anderberg förstår bekymren, men hänvisar till upphandlingslagen.
– Den gör inget undantag för vissa kommuner.

Glavaborna har verkligen försökt stå ut.  Men hur länge kommer de att kunna göra det, när Migrationsverket bara kör över dem?

– Trycket är enormt, 2100 i veckan kommer därifrån, berättar Anderberg.
Lika många som det finns platser i Värmland.
– Vi kommer att behöva 700 till, närmare 3000, och ännu fler 2014.

värre-framåt-chrx0103

LINDESBERG: Styrande politikerna lite väl bekväma, anmälda till förvaltningsrätten

fraudDet kändes lite snopet, man fick en obehagskänsla i magen, när jag läste Lindenytt häromdagen. De slog rätt stort upp FP-ordförande Göran Gustavssons missnöje med Anders Ceder (S) &co. (Ceder var ju så sur på Furegård hos Migrationsverket, Örebro, som placerar så många asylanter i lilla Gusselby. Det lät nästan som om han till och med fällt några krokodiltårar.)

”Folkpartiet Lindesberg ifrågasätter om en statlig myndighet lurar kommunen och sysslar med lögner? Det är av stor vikt att kommunmedborgarna kan lita på såväl kommunala som statliga myndigheter samt högt uppsatta förtroendevalda kommunalråd. Följden blir annars ett bristande förtroende för myndigheterna och ett förakt för det politiska systemet.”

Javisst, man kan verkligen undra. Men FP har ju själva varit med om beslutet att förnya invandraravtalet med Migrationsverket över medborgarnas huvuden!

Presstalesmannen Tobias Kuru, SD Lindesberg, kommenterar artikeln:

Frågan är berättigad men sopa rent framför farstun först FP då ni var med och beslutade om ett mottagande av flyktingar i KS (kommunstyrelse) i stället för att ta det i KF (kommunfullmäktige)!

Faller på egen fälla 🙂

Läste detta för ett par dagar sedan så även om Migrationsverket lurar er så lurar ni resten av kommunen lika bra…

Sverigedemokraterna Lindesberg vill laglighetspröva det beslut som Lindesbergs kommunstyrelse (KS) fattade 2013-09-24 Dnr: 2013/271
Mottaget av Förvaltningsrätten Karlstad oktober 10-2013 målnr: 4279-13.

Vid detta sammanträde beslutade (KS) att godkänna tidigare avvaktat beslut från (KS) februari 2013 gällande överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare för perioden 2013-01-01/2013 12-31.

Vi anser att detta beslut strider mot kommunallagen 3. kap 9 § första stycket som säger ”Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen”

Att medvetet undgå den ordinarie beslutsprocessen i ett politiskt känsligt ämne bör därför vara högintressant att pröva i Förvaltningsrätten. Det är tveklöst så att teckna nytt avtal eller förlänga ett avtal med Länsstyrelsen/Migrationsverket är av principiell beskaffenhet och sådana beslut skall fattas av Kommunfullmäktige.

Ledamöternas förslag till beslut: Pär-Ove Lindqvist (M), Inger Griberg (MP), Jonas Kleber (C), Jan Hansson (M) och Irja Gustavsson (S) föreslog att överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare för perioden 2013-01-01/2013-12-31 daterad den 11 september 2013 godkänns. Sven-Ove Karlsson (SD) reserverade sig mot beslutet.

BESLUTANDE:

  • (S) Anders Ceder, Irja Gustavsson, Arnold Bengtsson, Hans-Olof Hake, Margareta Östlund
  • (MP) Inger Griberg
  • (V) Ulf Axelsson
  • (M) Pär-Ove Lindqvist
  • (C) Jonas Kleber, Christina Pettersson
  • (FP) Göran Gustavsson
  • (KD) Ingrid Åberg
  • (SD) Sven-Ove Karlsson
  • Övriga deltagande: Malin Sjöberg, sekreterare. Crister Lenke, Kommunchef. Gunilla Sandgren, Ekonomichef.

[Fetstil ovan av Gruvmor.]

busins00Detta är ju helt odemokratiskt och skandalöst. Det är illa, att kommunens styrande politiker anser sig berättigade att besluta viktiga saker över medborgarnas huvuden på detta sätt. Egentligen borde Lindenytt ha intervjuat Sverigedemokraten Sven-Ove Karlsson och skrivit om detta, i stället för att ge utrymme för en folkpartist som själv har varit med om oegentligheter i kommunledningen.

*     *     *

Överklagandetexten inkl. bilagorna, underskriven av SD-ordförandet i Lindesberg, Mats Seijboldt:

Överklagan av ärende KS § 178 Dnr. 2013/271 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-09-24

Jag Mats Seijboldt Ordförande för Sverigedemokraterna Lindesberg vill laglighetspröva det beslut som Lindesbergs Kommunstyrelse fattat i ärende KS § 178 Dnr. 2013/271 (bil 4)

bil4Seijboldt4bil4Seijboldt4aVid detta sammanträde beslutade Kommunstyrelsen (KS) att godkänna tidigare avvaktat beslut från Kommunstyrelsen (KS) februari 2013 gällande överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare för perioden 2013-01-01 – 2013-12-31.

Överenskommelse mellan Länsstyrelsen Örebro län och Lindesbergs kommun från 1 januari 2013 till 31 december 2013 om mottagning av vissa nyanlända invandrare. Kommunstyrelsen beslutade i februari 2013 att Lindesbergs kommun avvaktar med tecknande av Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare tills bostadsbeståndet i kommunen gör ett mottagande möjligt. Den tidigare överenskommelsen undertecknades av Lindesbergs kommun i november 1998 och gällde fram till den 31 december 2012.

Detta beslut har gjorts på eget bevåg utan att informera Kommunfullmäktige som är medborgarnas insyn i den kommunala vardagen som påverkar alla.

Så torde detta beslut vara olagligt och bryta mot kommunal lagen 3 kap 9 § första stycket som säger “Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen.”

Som betänkande efter att detta beslut genomförts på lägre nämnd / styrelse är troligen att man vill i Lindesberg dölja det avtal man nu godkänner för att vilseleda medborgare som bor i kommunen.

Att medvetet undgå den ordinarie beslutsprocessen i ett politiskt känsligt ämne bör därför vara högintressant att att pröva i rätten.

Det är tveklöst så att teckna nytt avtal eller förlänga ett avtal med Länsstyrelsen / Migrationsverket är av principiell beskaffenhet och sådana beslut ska fattas av kommunfullmäktige.

I samma paragraf som nämnts ovan (kommunallagen 3 kap 9 §) slås det också fast att kommunfullmäktige är den församling som fattar beslut rörande budget, skatt och andra ekonomiska frågor.

Att invandringsmottagande kostar pengar är det ingen fråga om och dom flesta är dessutom överens om att det kostar stora summor.

I bilaga 1 rapporteras bland annat Ilmar Reepalu beklagar sig över de stora kostnaderna som en kommun dras med vid mottagande av invandrare. (hela artikeln DN 2007-07-17)

Bil1-till-Sejboldts-överklagande201310DN2007-07-17Bonus-till-flyktingvänglia-kommunerI ett liknande överklagande som detta som skedde i Trelleborg dömde förvaltningsrätten mot Trelleborgs Kommun då ett överklagande lämnats in för felaktig hantering av beslut processen kring invandringsmottagning. (bil 2 Trelleborgs Allehanda 2010-08-31)

Bil2Trelleborgs_Allehanda20100831Förvaltningsrätten slår fast att kommunen gjorde fel som i Januari 2010 lät ärendet avgöras i Kommunstyrelsen (KS). Eftersom ärendet är av principiell karaktär.

Noterbart gör sig gällande att beslutet gällde ett mottagande av 5-12 invandrare per år medan i detta fall inte finns riktiga siffror men det nämnts oftast om 60-70 invandrare.

Liknande fall beslutades om i Förvaltningsrätten i Malmö i November 2011 (mål 8186-11 8347-11). Detta var då avtal som tecknades av Kommunstyrelse i Lund utan att Kommunfullmäktige fått fatta beslut om dessa. Lunds kommunstyrelse valde att besluta om att skriva avtal med Länsstyrelsen / Migrationsverket om att ta emot 125 invandrare per år samt 5-7 så kallade “ensamkommande flyktingbarn”.

Det slås fast att Lunds kommunstyrelse bröt mot kommunallagen när beslutet fattades i kommunstyrelse istället för att låta beslutet fattas av kommunfullmäktige. (bil 3 Skånskan 2011-11-18)

Bilaga3Skånskan20111118Besluten överklagades med hänvisning till 3 kap 9 § i kommunallagen som säger att det är kommunfullmäktige som beslutar i ärende som är av principiell beskaffenhet samt budget och kostnader.

Invandringen är en dyr verksamhet och alla diskussioner om mottagning av invandrare är utan tvekan av principiell beskaffenhet, något som förvaltningsrätten i Malmö bekräftade.

I kommunallagen framkommer det följande i 3 kap 10 § att “fullmäktige får uppdra åt en nämnd att i fullmäktiges ställe besluta i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Ärenden som anges i 9 § första stycket eller som enligt lag eller annan författning skall avgöras av fullmäktige får dock INTE delegeras till nämnderna”. Här hänvisas till 3 kap 9 § första stycket där det framgår att fullmäktige beslutar i ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen som “budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor”.

Utifrån dessa skrivelser i kommunallagen anser jag att Lindesbergs Kommun strider mot Kommunallagen då man fattat beslut utanför Kommunfullmäktige gällande frågor av “principiell beskaffenhet eller av större vikt för kommunen som budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor “.

Härmed överklagar jag beslutet i Lindesbergs Kommun (KS) Kommunstyrelsen Sammanträde 2013-09-24 ärende § 178/2013 (bil 4) Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare mellan Länsstyrelsen i Örebro län och Lindesbergs kommun.

Jag begär att förvaltningsrätten beslutar om omedelbar inhibition samt att beslutet hävs omgående.

Lindesberg 2013-09-04
Mats Seijboldt

LINDESBERG: Snyft! Det är synd om kommunpampen Ceder (S) – blev lurad!

Migrationsverket har nyligen berättat att det anländer ca 1800+ människor i veckan in i landet för att söka asyl. Dessa måste naturligtvis placeras någonstans.

Lindenytt skrev igår om att Migrationsverket kommer att placera ytterligare 170 asylanter i vår kommun, denna gång i det lilla samhället Gusselby.

Tidningen har nu intervjuat den store hövdingen, som säger att Migrationsverket lurade honom! Jaja. Erkänner att vi skrattade lite sorgset när vi läste artikeln.

ceder_skalleLindesbergs kommun har inte resurser att ta emot så många asylsökande som har varit fallet år efter år. Detta konstaterade Anders Ceder våren 2012 och i samma stund inledde han ett samarbete med en rad andra kommuner i landet vars börda har blivit för tung. Ärendet togs upp på Migrationsverkets högsta befattningsstolar med stöd från SKL, Statens Kommuner och Landsting.
Anders Ceder befinner sig just nu i Borlänge tillsammans med representanter från andra kommuner i liknande situation, att asylmottagandet gått överstyr. Ambitionen är att staten skall styra upp situationen med en jämnare fördelning över landets kommuner alternativt höja det ekonomiskt stödet för de kommuner som tar emot fler.
När han nåddes av nyheten om det planerade asylboendet i Gusselby, blev han mycket överraskad och efter en ny kontakt med Migrationsverket riktar Ceder nu mycket skarp kritik mot deras regionchef Tolle Furugård.
– Han har alldeles nyligen uttryckt för mig att Lindesberg inte är aktuellt över huvud taget. Efter LindeNytts rapportering tog jag ny kontakt med honom och fick först till svar att det inte är aktuellt med ett asylboende i Lindesbergs kommun just nu, berättar Anders Ceder.
Samtalet fortsätter mellan kommunalrådet och regionchefen och efter en kort stund kommer ett helt annat besked.
– Jag får då veta att asylboendet i Gusselby planeras tas i drift inom en månad, trots att han uttryckte något helt annat i början av samtalet, säger Ceder.
Lindesbergs kommun har ånyo blivit överkörda i frågan, anser Anders Ceder som tycker att Migrationsverket har lurat kommunen.
– De har kört en ren bluff mot oss, konstaterar han.

Men stackars lillemannen då, så synd om honom! Hur naiv får man vara när man suttit år in och år ut i kommunledningen? Och varför har han i diverse uttalanden uttryckt stöd för den politiskt korrekta irrationella fantasin om att en generös (med råge) invandring på något odefinierat sätt är bra för Sverige, och ”berikande”? I verkligheten är det i sort sett endast den privata fastighetsägaren som kommer att bli berikad, tack vare sitt kontrakt med Migrationsverket.

Pust! Lindesberg slipper separat sända ankarpersoner just nu

Näsby församling i Frövi, som är en del av Lindesbergs kommun, får inte sin vilja igenom. De har länge planerat att öppna ett hem för ensamkommande (pffft) barn (pfffffft). Men eftersom avtalet för sådana tecknas mellan kommunen och Migrationsverket, och kommunen säger nej, så blev det tji. PUST! Sköööönt! (Den här gången, alltså.)

separatsändaankarpersonerLindesberg är som bekant redan överfull och ”tar sitt ansvar” med råge. Kommunen har tvingats ta emot massvis med invandrare plus deras anhöriga, och dessa orsakar bland annat rejält minus i kassan i form av socialbidrag (mer om kommunens ekonomi HÄR).

”Ensamkommande” betyder ofta separat sända ankarpersoner som efter erhållet uppehållstillstånd, magiskt hittar sina ”försvunna” eller ”döda” släktingar. Och de bara måste återförenas i Sverige, inte i hemlandet. Så är det bara. Kostnaderna tillfaller naturligtvis skattebetalarna, eftersom Sverige inte ställer några försörjningskrav i motsats till andra länder.

Så man får nog tacka kommunledningen för ett rationellt beslut, för en gångs skull.

muah

Vågar vi hålla andan medan vi väntar, Ceder?

Käre Anders, allas vår kommunfader!

Jag vet att du är ett av de tio kommunalråd som nu sist ropat på hjälp hos Sveamamma, för att kommunen inte klarar av utlänningarnas anhöriginvandring.

mayday

I samma veva basuneras nu ut en mystisk OECD-rapport, som försöker bevisa med hjälp av statistik, inget mindre, att invandring minsann är berikande och invandrarna gynnar samhället och i slutänden inte alls är tärande.

samhallsvinst

Vad jag vill veta, och nu vill jag ha ett tydligt och rakt svar för en gångs skull: När ska minus vända till plus? Rött till svart? När ska vi börja se den länge propagerade berikningen, i stället för de rådande, mycket negativa konsekvenserna av massinvandringen?

Avpixlat.info kan vi läsa en avvikande kommentar på OECD-rapporten. Alla är inte så naiva och ensidiga som till exempel SVT, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter.

Mer ärliga undersökningar inriktade på att redovisa prognoser och debet och kredit för dagens invandring i stället för att dra nytta av historiska fakta från en tid med en helt annan politik och profil på invandringen, visar att massinvandring är en enorm förlustaffär. För Sverige handlar det om i storleksordningen 50-100 miljarder kronor netto varje år. Och då talar vi endast om specifikt ekonomiska kostnader som endast utgör en del av problematiken.

Till dessa kommer mer svårmätbara samhällskostnader som invandringens konsekvenser ger upphov till, exempelvis minskad trygghet när kriminaliteten och de sociala problemen ökar, minskad sammanhållning när den etniska/religiösa splittringen och balkaniseringen ökar, religiös radikalisering, kulturkrockar, urholkning av värdegrund med flera värden som handlar om medborgarnas livskvalitet men kan vara svåra att mäta i kronor och ören.

%d bloggare gillar detta: