Bostäder, omsorg, pensionärer, fattigdom

pensionarspar-pa-bank

En rätt så hetsig diskussion pågår på 24i Bergslagen efter debattören Inger Karlssons inlägg om bostäder och pensionärer. Det, samt kommentarerna därefter, är intressant läsning. Några axplock:

Inger Karlsson:

Väntetiderna ökar till särskilt omsorgsboende för pensionärer i Lindesbergs kommun. Trots det vägrar styrande politiker att ta situationen på allvar. Den genomsnittliga väntetiden i Sverige har gått från 52 till 58 dagar sedan 2014, men i Lindesberg har väntetiden under samma period gått från 66 dagar till 145. En helt orimlig utveckling! …

Socialnämndens ordförande Susanne Karlsson (C) säger att förvaltningen hade prognoser för ett ökande behov av boenden men att verkligheten skenat iväg utöver vad som kunde förutses. Vi har blivit tagna på sängen säger Susanne K. Har så många pensionärer med så stora omvårdnadsbehov flyttat in i kommunen? …

Man kan ju tro att människan sovit sig genom all statistik som visar både ålder och kön på kommuninnevånarna. Det här är väl det första man bör veta när man ska kartlägga behovet av omsorgsboende i kommunen.

… I kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning 2016-2025 och som är kopplade till bostadspolitiska riktlinjerna i översiktsplanen kan man läsa följande. Medborgarna ges förutsättningar för ett hälsosamt liv och ett tryggt åldrande.

Men vad betyder det här? På nästa sida står det att andelen av befolkningen som är 65 år och äldre ökar. Men bedömningen är att det inte behöver byggas fler rena vård- och omsorgsboenden under perioden. I stället för att bygga boenden vill de styrande politikerna spara pengar genom att utnyttja dom anhöriga för vården av de färdigbehandlade gamla som körs hem i brist på boendeplats.

Vad händer när de gratisarbetande anhöriga inte orkar och vägrar ställa upp? Det finns ingen lag att anhöriga ska vårda gamla sjuka i hemmet gratis. Här är det välfärdssamhällets uppgift att med skattemedel ge sjuka och gamla den vård och omsorg som behövs.

Enligt media blir svenska folket allt äldre och lever längre och därför behövs en hög invandring till Sverige enligt politikerna för att säkra pensioner och vård för dessa grupper.

Men sanningen är i stället att fattigpensionärerna blir allt fler och omsorgsboenden allt färre.

rullstolsburen

 

Margareta Davidson 13 februari, 2017

Men det är ju det som händer…pensionärer får bo i containers och betala hyra för 12 kvadratmeter. Flyktingar skall flyttas från modulhus till hotell berättat av STHLM:s lokal TV. Svenska pensionärer lever på svältgränsen. Högre skatt än alla andra, bostadsbidrag minskas..en plus minus affär när sossarna skryter om att de höjt pensionen för de äldre. Många pensionärer, främst kvinnor, lever på fattigdomsgränsen medan de sk ensamkommande – där enligt media cirka 80% ljuger om sin ålder – får kosta massvis med tusenlappar i månaden och har tand, läkarvård och medicin för 50 kronor/ besök. Pensionärerna har inte råd att betala sin tandvård…drar ut tänderna heller har ont.
Hur går det med omsorgen när pensionärerna är lika gamla? Skall en 90-åring ta hand om en 95-åring? När de äldre inte har barn på samma ort?
Det där med att tjänstemännen är avlönade av allmänna medel och skall tjäna oss medborgare tycks de ha fått om bakfoten. De tycks tro sig vara de som vet bäst och skall bestämma hur vi skall ha det.

* * *

 GnisseG 14 februari, 2017

I Oktober 2015 ställer finansminister Magdalena Andersson grupp mot grupp när hon informerar att, på grund av den höga invandringen måste staten minska sina kostnader för Personlig assistans och det har vi ju sätt åtskilliga bevis på sedan dess, när personer som omfattas av LSS får försämringar i sin vardag emedan kostnaderna för invandringen får öka utan krav. Så vem ställer grupp mot grupp?

Socialnämndens ordförande klämmer fram detta:

Susanne Karlsson 13 februari, 2017

Inger!
Förvaltningen jobbar med att hitta olika lösningar för att utöka antal platser på särskilt boende, de återkommer sedan med förslag till Socialnämnden.
Det är personens behov som ligger till grund för olika insatser.Ingen person blir utan hjälp och om person har omsorgsbehov tillgodoser vi det på annat sätt.
Planen för olika boenden för äldre kommer presenteras i vår på Socialnämnden. Det är viktigt att lyssna på pensionärerna, därför har flera grupper i två ålderskategorier, en från 65 år och en från 75 år intervjuats och deras behov och önskemål är med som underlag i planen.
Anhöriga är viktiga och gör stora insatser som stöd till alla anhöriga har vi i kommunen en anhörigstrateg, flera olika anhörigträffar samt gratis avlastning om 10 timmar i månaden i hemmet.

Susanne Karlsson
Ordförande i Socialnämnden

[Fetstilen ovan gjorts av mig.]

Hela 10 timmar, t i o  timmar! Halleluja!

forslag-i-sopkorgen

Bergslagen: bostadsbrist

Inger Karlsson har fått in på 24iBergslagen ett debattinlägg om den rådande bostadsbristen

Svenska folket är naivt

Enligt Stefan Löfven är Sverige en humanitär stormakt som tar ansvar för flest flyktingar per kapita i EU och en av de största bidragsgivare till andra länder. Även bidragen till nysvenskar ligger i topp.

När vi kommer till pensionerna är de bland dom lägsta i EU.

I våra nordiska grannländer blir det allt färre fattigpensionärer. I Sverige är det tvärsom – här ökar antalet för vart år! Nu riskerar 1 av 5 att bli fattigpensionär.

Tycker regeringen att det är en humanitär utveckling som väntar dom som går i pension efter ett långt arbetsliv? Med facit i hand hade det varit bättre att leva på bidrag och klarat sig från arbetsskador för de här människorna som trott på välfärd.

Sossarna har inte hållit sitt valfläsk om att ändra den orättvisa pensionärsskatten där pension beskattas högre än arbete. Låt pensionärerna bli myndiga att bestämma över sin pension och vad man vill prioritera.

I ett humanitärt styrt land ska pensionen gå att leva på utan att behöva ansöka om bostadsbidrag. Pensionerna måste följa kostnadsutvecklingen i landet.

Sluta diskriminera och spara på gamla och sjuka som byggt den här välfärden i generationer.

Sveriges kommuner står inför en katastrof när det gäller bostadsbristen för befolkningen. Den kommer medföra en stor inlåsning på arbetsmarknaden.

De flesta som flyttar in i Sverige har ingen eller liten utbildning i bagaget. Enligt Arbetsförmedlingens prognos behöver Sverige importera 70000 arbetskraftsinvandrare de närmsta åren för att täcka efterfrågan på utbildad personal. Vart ska dom bo?

Tidigare i år har det anlitats en konsult för att leta parkeringsplatser i Lindesberg.

Nu presenteras en ny form av anställning – nämligen en bostadsletare som ska dammsuga bostadsmarknaden och ha sitt säte i Lindesberg men även dammsuga övriga knölkommuner som alla är tvingade av regeringen att skaffa fram bostäder åt nyanlända.

Nästa år ska kommunerna tvingas ta emot fler – 35000 väntar på kommunplacering.

Därtill anhöriginvandringen där 100000-tal knackar på dörren till Sverige.

Jag kan föreslå två områden för dammsugning. Tältmarknaden och gruvmarknaden.

I Bergslagen finns många nerlagda gruvor som kan öppnas och göras om till bostäder. Knölkommunerna kan bli först att stoltsera med uthyrning av bostäder i bergrum. Ingen ska ligga för bar himmel i ett humanitärt land.

Här kan även skyddsrum byggas för befolkningen i ett land med en eskalerande brottslighet och ett rättsväsende i fritt fall.

Sverige är fantastiskt och bostadsbristen är total!

Stefan L. säger att Sverige inte ska slitas isär – vi måste hålla ihop.

Det har varnats i åratal för den här utvecklingen som vi nu står inför.

Men svenska folket är naivt och har tyvärr inte förstått konsekvenserna av den stora befolkningsökningen där allt fler ska dela på välfärdskakan. En del börjar vakna från törnrosasömnen men tyvärr har dom försovit sig.

Klockan är redan 1 minut över 12!

Inger Karlsson

Det går att kommentera texten hos 24iBergslagen.

%d bloggare gillar detta: