Ser du, Reinfeldt, skriften på väggen?

Eller är det endast Jimmie Åkesson som kan tyda den åt dig?

Belshazzar-Reinfeldt

Gamla Testamentet, Daniel 5: Daniel tyder skriften på väggen

5 Kung Belsassar inbjöd tusen av sina främsta män till en stor fest, där vinet flödade.

Plötsligt fick de se fingrar från en mans hand skriva på väggen mitt emot den stora ljusstaken. Kungen själv såg handen när den skrev.

Han blev likblek i ansiktet av skräck, knäna skakade och benen gav vika under honom.

Hämta hit trollkarlarna och astrologerna! vrålade han. Hämta alla visa män och rådgivare! Den som kan läsa skriften på väggen och tala om för mig vad den betyder ska bli klädd i den röda kungliga manteln, få en guldkedja kring sin hals och bli den tredje mannen i riket med stor makt och inflytande!

Men när de visa männen kommit var det ingen av dem som kunde förstå skriften, än mindre tala om vad den betydde.

Kungen blev alltmer hysterisk. Hans ansikte var förvridet av skräck och hans ämbetsmän uppskakade.

17 Daniel svarade: Behåll dina gåvor eller ge dem till någon annan! Jag ska tala om för dig vad de där orden betyder ändå.

22 Och du Belsassar, hans efterträdare, du känner till allt detta men har ändå inte blivit ödmjuk.

23 Du har trotsat himlens Herre och hämtat hit dessa bägare från hans tempel. Du och dina furstar, hustrur och bihustrur har druckit vin ur dem medan ni ärat gudar av silver, guld, koppar, järn, trä och sten, gudar som varken ser eller hör. Men du har inte ärat den Gud som gett dig livet och bestämmer över det.

24-25 Därför lät Gud dessa fingrar skriva ett budskap riktat till dig personligen. De har skrivit detta: ‘Räknad, räknad, vägd, delad’.

26 Och detta är vad det betyder: Räknad – Gud har räknat din regeringstids dagar, och nu är de slut.

27 Vägd – du har blivit vägd på Guds våg, och det har visat sig att du är för lätt.

28 Delad – ditt rike ska delas och överlämnas åt meder och perser.

%d bloggare gillar detta: