Helst ska bara de förmögna kunna äga en bil

Beklaglig uppdatering:

Text-tv 113 - 20170325

Alltså ALLA ska betala mer luftskatt, även för bilar som man äger nu. Inte bara nya bilar som man tänker köpa i framtiden.

 

35Ford

Nu har dödandet av landsbygden fått fart igen. Köper du en ny bil vars CO2-utsläpp överskrider en godtycklig gräns, får du betala dyra (ännu dyrare) skatter. Staten räknar med ett rejält överskott på flera hundra miljoner, trots att de tänker höja premier för folk som köper yuppie-ekobilar, för att landet skulle nå upp till sina godtyckligt bestämda klimatmål, som det heter.

Höjd miljöbilspremie
Supermiljöbilspremien på 40.000 kronor ersätts av en höjd premie på 45.000 kronor för en elbil med nollutsläpp.
– Det är ett steg i rätt riktning. De bästa bilarna kräver lite mer av de som skaffar dem, och då behöver man få en rejäl knuff i ryggen. Men 45.000 är fortfarande väl lite, säger Mattias Goldmann, vd på Fores och i 2030-sekretariatet som lobbar för en fossilfri bilpark.
Bonusen på 20.000 kronor till laddhybrider försvinner och ersätts av en premie som gradvis räknas ner till lägsta beloppet på 7.500 kronor för en bil med utsläpp på 60 gram per kilometer.
Nio av tio får höjd skatt
Gränsen för den extra koldioxidavgiften dras vid utsläpp på 95 gram per kilometer. Enligt uppgifter till SVT Nyheter får då bilen en extra fordonsskatt på 77 kronor per gram över gränsen under de tre första åren. Det betyder att nio av tio bilar som säljs kommer att få en höjd skatt baserat på förra årets försäljning. En Volvo V90 (119g/km) får en höjd skatt på 1848 kronor de tre första åren. Förändringen gäller nya bilar, medan befintliga bilar betalar ordinarie fordonsskatt.

Det är bara ett problem: att CO2-utsläpp skulle vara skadliga för miljön, är helt och hållet påhittat. Vi tvingas alltså att betala oss till fördärvet för absolut ingenting.

SVT 24 mars 2017: Nio av tio bilar kan få höjd skatt (artikeln verkar ha tidigare hetat ”Utsläppsvärstingar får chockhöjd skatt”)

Jag profeterar att folk kommer att köra med sina gamla bilar så länge det bara går, för att slippa köpa en ny bil som de inte vill ha, för att man inte har råd att köpa en bil som skulle passa en bäst. Sedan börjar det gnällas igen, från vissa håll, att folk inte byter till nya bilar i önskvärd takt.

Klimatforskning: Professor Judith Curry väljer integritet i stället för konformitet

Professor Curry berättar att det på sistone har börjat kännas som att man går omkring på universitet med en massa knivar stickande ut från ryggen. Bara för att hon inte vill vara PK och tro på att det är människan som huvudsakligen orsakar hela ”globala uppvärmningen”. Hon menar att det saknas bevis, och så länge det gör det så kan man inte uttala sig så kategoriskt. Så hon har valt att avgå.

“The deeper reasons have to do with my growing disenchantment with universities, the academic field of climate science and scientists… I no longer know what to say to students and postdocs regarding how to navigate the craziness in the field of climate science. Research and other professional activities are professionally rewarded only if they are channeled in certain directions approved by a politicized academic establishment — funding, ease of getting your papers published, getting hired in prestigious positions, appointments to prestigious committees and boards, professional recognition, etc.”
“How young scientists are to navigate all this is beyond me, and it often becomes a battle of scientific integrity versus career suicide.”

Kort tv-intervju:

Professor Currys blog

Hoppsan! Det blåste visst för mycket för vindkraftverket i Frövi

vindkraftverkMan får tydligen akta sig så man inte får ett betongtorn på nacken, om det blåser för mycket.

Sedan 2004 har vindkraftverket, döpt till Hillevi, på Sverkesta gård öster om Frövi nära Ullersäter levererat el. I tisdags lade stormbyar hela härligheten ut i en kohage.

Det är knappast alla som tycker det är så ”härligt” med sådana landmärken.

– Tur i oturen var att vare sig människor eller några djur fanns i närheten. …

Däremot är varenda komponent på kraftverket utom all räddning. Enligt SMHI skulle det vara vindstyrkor i byarna på maximalt 20 meter per sekund i början av veckan med avtagande vind under tisdagen.

– Det var nog betydligt mer i de värsta byarna här. Klockan 13.50 i tisdags skedde haveriet, berättar Tina Morling. Vid 25 sekundmeter, den nedre gränsen för stormstyrka, stängs produktionen av automatiskt.

Tornets fundamentring slet sig från fundamentet.
– Det här skulle inte kunna ske. En fundering vi har är att några bultar först gått av. Det finns tecken på korrossion på ett par tror vi.

Den beräknade och förväntade livslängden var 25 år. Nu blev det bara knappt elva år. Vindkraftverket invigdes i oktober 2004 och har sedan dess varit ett landmärke i landskapet.

Ja, ”korrossion” kan det väl varit som fick tornet att falla. Hmph.

Se bilden och läs hela artikeln i Nerikes Allehanda 12.3.2015

Utbyggnaden av vindkraft borde stoppas snarast

Jag lägger ut denna insändare från 25.9.2014 eftersom jag inte kunde hitta den på Nerikes Allehandas webbsida. Först i bildform och sedan som text.

Utbyggnaden av vindkraft borde stoppas snarast 2014-09-25 NA

Utbyggnaden av vindkraft borde stoppas snarast

Det pågår en omfattande utbyggnad av vindkraft i Sverige. Runt om i vårt land från norr till söder byggs det stora vindparker med sammantaget tusentals vindkraftverk. Miljökonsekvenserna blir omfattande när många områden i landet alltmer börjar likna ett tivoli. Protesterna från befolkningen växer, människorna känner sig överkörda av vindkraftsbolagens framfart.

Varför är då alla dessa vindkraftbolag angelägna om att bygga vindkraft? Svaret är enkelt, för att tjäna pengar. Men lönsamheten för vindkraften i Sverige är helt beroende av bidrag och subventioner. Svenska folket har redan nu offrat miljarder kronor i subventioner till vindkraftbolagen, till stor del utländska.

Enligt Energimyndighetens prognoser kommer Sverige att ha ett stort överskott av elkraft många år framdeles även utan vindkraft. Svensk elproduktion är även i det närmaste fri från utsläpp av koldioxid. Varför då fortsätta att bygga den dyra och miljöstörande vindkraften som vi inte behöver?

Här får vi gå tillbaka i historien. När regeringen år 2010 beslutade att ny kärnkraft kan byggas för att ersätta nuvarande reaktorer, krävde Centerpartiet att Sverige skulle satsa på en kraftig utbyggnad av vindkraften i landet. Det är följderna av detta krav som vi nu ser runt omkring i vårt land. Det är en skam att allt detta schackrande med svenska folkets pengar och med vår miljö får fortsätta år efter år.

Därför borde utbyggnaden av vindkraften snarast stoppas och alla miljarder kronor i subventioner som satsats på vindkraften kunde i stället satsas på infrastrukturen som vägar och järnvägar samt på den sociala sektorn, vård, skola och omsorg. Detta skulle verkligen vara till nytta för svenska folket i motsats till vindkraften som vi inte har behov av.

Vad Sverige nu behöver är en blocköverskridande överenskommelse om kärnkraften. Här borde S-partiet kunna ansluta sig till Alliansens förslag att Sverige i framtiden kan bygga ny kärnkraft för att ersätta nuvarande reaktorer när dessa har tjänat ut. Men enligt uttalanden är nu S-partiet kvar i den gamla tröstlösa fåran att kärnkraften ska avvecklas.

Detta betyder att osäkerheten beträffande kärnkraften kvarstår vilket medför stora planeringsproblem för de företag som ansvarar för vårt lands elförsörjning. Sverige behöver en långsiktig och hållbar energipolitik. Det är hög tid att vi nu efter alla år kan få en politisk uppgörelse om kärnkraften i Sverige.

Kjell Lingeblad
Grängesberg

 * * *

Mer information finns att hämta hos Föreningen Svenskt Landskapsskydd.

Vindkraftslobbarna sprider fräckt sina myter

Till exempel har Nerikes Allehanda återigen gett utrymme för en som talar i egen sak (ej de svenska elkundernas!), nämligen Annika Helker Lundström.

helkercitat-chrx0130

Vem har satt rubriken för hennes lobbyartikel? Den lyder ”Vindkraften i Örebro län bidrar till att pressa elpriset”.

Helker Lundström har en extern VD-post i en ekonomisk förening vars namn låter nästan som om den var statlig och därmed stabil, pålitlig och rationell: Svensk Vindenergi, orgnr 769609-1250.

Man kan läsa föreningens ändamål på t.ex. Allabolag.se:

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att
1. förmedla och framhäva vindkraftens bästa och att utgöra vindkraftsbranschens samlade röst i samhället.
2. Främja utvecklingen av vindkraftsmarknaden i Sverige så att vindkraften kan utvecklas till sin fulla petential [sic] och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att:
a. Utveckla strategier och initiativ för tillväxt samt för bort tagande av hinder som försvårar för vindkraften att bidra med sin fulla potential.
b. Kommunicera vindkraftens fördelar och pontenitial [sic] till politi ker [sic], opinionsbildare, beslutsfattare, media, andra betydelsefulla sakägare samt allmänheten.
3. Utgöra det centrala navet och nätverket för vindkraftfrågor för alla medlemmar och övriga intressenter och därigenom stimulera dialogen i samhället.

Koden för föreningen enligt Svensk näringsgrensindelning SNI är 94111 – Intressebevakning inom branschorganisationer.

Helker Lundström sitter sedan 2010 även som styrelseordförande i IVL Svenska Miljöinstitutet AB orgnr 556116-2446, vars koncernmoder är en stiftelse. Där presenteras hon så här:

Annika Helker Lundström, vd för Svensk Vindenergi, har idag valts till ny ordförande i IVL Svenska Miljöinstitutets styrelse. Hon efterträder Kjell Jansson, vd för Svensk Energi, som avgår efter 13 år som ordförande.

Annika Helker Lundström är sedan en månad tillbaka vd för för branschorganisationen Svensk Vindenergi. Hon var dessförinnan vd för Återvinningsindustrierna i 12 år och har ett förflutet inom regeringskansliet där hon arbetade med både energi- och miljöfrågor. Annika Helker Lundström ingick även i regeringens kommission för hållbar utveckling som verkade mellan 2007 och 2009. 2008 promoverades hon till hedersdoktor i hållbar utveckling vid Mälardalens Högskola.

Dagens lobbyartikel i NA hittar jag inte på nätet.

Helker Lundström undviker naturligtvis att kalla en spade för en spade, nämligen att de så fint benämnda ”energicertifikaten” är subventioner, alltså pengar som transfereras från skattebetalarna, till de ack så hjärtvärmande snälla energibolagen, så att de kan gå med vinst i stället för förlust. Fiffigt!

Hon avslutar med en sedvanlig floskelkluster:

helker-citat-enkel20140113

”… lönsamt för elkonsumenterna i Örebro län”? Det skulle jag vilja uppleva, men har hittills inte sett några fakta som stödjer detta påstående.

Hoppas att någon från exempelvis Föreningen Svenskt Landskapsskydd, ser artikeln och får in ett svar. Jag vill även hänvisa till Second Opinion och artikeln ”Stoppa regeringens förslag om ytterligare subventioner till vindkraften” urspr. från 2013-12-17 Smålands-Tidningen.

Thoralf Alfsson som är en riksdagsman (SD), skriver om t.ex. hur riskabelt det är för kommuner att satsa i diverse vindkraftsprojekt: ”Kommunala vindkraftsägare slickar såren”. Han citerar en artikel i tidningen Dagens Samhälle:

Flera kommuner i Mellansverige tvingas skjuta till 75 miljoner för att rädda den stora gemensamma satsningen i vindkraftbolaget Samkraft från konkurs. Men ägarna är oeniga – några vägrar riskera mer pengar. …

– För oss är det jättestora pengar och inte vår kärnverksamhet. Det kändes alldeles för osäkert att rädda våra [redan tidigare satsade] 5 miljoner genom att gå in med 12 nya. Vi kan inte göra annat än att slicka såren, säger VD Lars Wennerholm.

Den sistnämnde arbetar i Ljusdals kommun.

Thoralf avslutar blogginlägget:

När det gäller satsningar på vindkraftverk med skattebetalarnas pengar är det inget prat om att pengarna bättre behövs inom skola, vård och omsorg hos 7-klövern. Min personliga uppfattning är att kommuner och landsting inte skall köpa vindkraftverk då det oftast bara handlar om plakatpolitik av politikerna genom att visa att man tänker på klimatet. Vilket i sig är ett rent hyckleri från politikerna sida.

Askersundsbon Evert Andersson har 2012-07-21 lyckats få in sin replik rubricerad ”Allt svårare att förklara vindkraftens fördelar” i NA, efter en av Helker Lundströms lobbyartiklar 2012-07-19. Citat:

Att hela vindkraftbranschen är i gungning, att branschen blöder, att utbyggnadstakten hotar att avstanna, att det inte går att låna i banken med dagens kalkyler. Allt detta kan vi läsa i branschens nödrop i brev till regeringen.

Problemen är självförvållade. Systemet med certifikaten är glasklart och fungerar ju som det var tänkt. Varför ska vi rädda de som felinvesterat just i den här branschen?

Hon säger också att mer vindkraft skulle ge billigare el till hushållen. El är alltså för billig för att vindkraft ska löna sig, men mer vindkraft ska ge billigare el! . . .

För överskådlig tid har vi den el vi behöver plus ett överskott. Svensk elproduktion har nästan inga koldioxidutsläpp. Svensk vindkraft påverkar koldioxidutsläppen marginellt i Europa. Den europeiska vindkraftlobbyn ropar också på hjälp. Tillgången på utsläppsrätter där är så stor att de blivit för billiga. För vindkraft alltså.

Vad närboendes inflytande var värt i Lekeberg vet vi nu. Vad den blir värd i Nyckelhult, Askersunds kommun vet vi snart.

Fina ord av Annika Helker Lundström om ansvar och hänsyn till naturmiljöer och närboende klingar falskt. Inse att av industrin går inte att kräva mer än att de gör vad de får tillstånd att göra. Den politiska nivån måste sansa sig. Av dem kan vi begära att de tar mer hänsyn till de drabbade.

Demokratin i allvarlig fara, klimatalarmister gör karriär och tjänar pengar

Dagens Nyheter Debatt 2.12.2013 ”Domedagsindustrin har blivit en självgående maskin”

Födkrok för allt fler. Den moderna undergångsberättelsen om klimatet drivs fram av grupper som sett att den främjar karriärer och ekonomiska och politiska intressen. Många stödjer en världsordning där demokratin sätts på undantag. Det är dags att granska deras agendor, skriver tre forskare och författare. …

Finns det ett syfte bakom allt detta? Ja, olika syften. Ett, som öppet framförs av de nämnda tankesmedjorna, är att driva fram en globaliserad värld inte bara ekonomiskt utan också politiskt. Människor inom vänstern och miljörörelsen vill ha globala avtal av miljö- och klimatskäl. Internationella organisationer som FN och EU ser vägar till att stärka sin makt på bekostnad av nationalstaterna.

Internationellt samarbete är nödvändigt, men vi ser ett anmärkningsvärt drag i det återkommande talet om en ny världsordning, där demokratin beskrivs som en otillräcklig och till och med olämplig styresform. [Fetstil här av Gruvmor] Många menar också att människan måste förändras, på ett sätt som känns igen i allt från Francis Bacons ”Nya Atlantis” till den ambition som på sin tid drev Sovjetkommunismen.

Debattinlägget är signerat av:
Svenolof Karlsson, journalist och författare
Jacob Nordangård, filosofie doktor, universitetslektor
Marian Radetzki, professor i nationalekonomi

Nätverket KLIMATSANS har fått två manus publicerade

Som rubriken antyder, så finns det faktiskt forskare med sunt förnuft, i dessa klimathysteritider. Men inte får de sina upplysande texter publicerade i någon större tidning såsom Dagens Nyheter. Nätverket får vända sig till bl.a. Borås Tidning:

testtubKan vi lita på FN:s klimatpanel?

Klimatpanelen IPCC:s rapport den 27/9 skall vara en sammanfattning av de vetenskapliga underlag, som blir klara först nästa år. Det inger inte förtroende.

Rapporten har förhandlats fram mellan 110 av FN:s regeringar. Av dem ser några IPCC främst som ett verktyg för att utverka mer pengar från västländerna. Dessa representeras ofta av politiker som försvurit sig till kamp mot koldioxid. Resultatet är politik, inte vetenskap.

IPCC litar på datorsimulerade ”klimatmodeller”. Dessa har förutsagt ständigt stigande temperatur, smältande polarisar, accelererande höjning av havens nivå, växande öknar samt fler och värre orkaner. Allt detta har varit fel. Kan vi tro på någon som haft så grundligt fel så många gånger?

och Piteåtidningen:

termometerDet finns ingen klimatkris

Biskop Hans Stiglund varnar för en hotande global uppvärmning, orsakad av människans utsläpp av koldioxid. Den fordrar att vi ändrar livsstil. Tillsammans med de andra biskoparna skriver han den 27 september i Aftonbladet att det är en ”andlig fråga”. De hänvisar till IPCC:s rapport samma dag innan den blivit offentlig. Den skall vara en sammanfattning av de vetenskapliga underlag, som blir klara först nästa år. Det inger inte förtroende. Rapporten har förhandlats fram mellan 110 av FN:s regeringar. Av dem ser några IPCC främst som ett verktyg, för att utverka mer pengar från västländerna. Dessa representeras ofta av politiker som försvurit sig till kamp mot koldioxid. Resultatet är politik, inte vetenskap!

IPCC litar på datorsimulerade ”klimatmodeller”. Dessa har förutsagt ständigt stigande temperatur, smältande polarisar, accelererande höjning av havens nivå, växande öknar samt fler och värre orkaner. Verkligheten har visat att allt detta är fel. Har det undgått biskopen? Ändå hävdar IPCC att sannolikheten för att främst koldioxid driver klimatet ökat från 90 procent år 2007 till 95 procent i dag. Något så viktigt måste preciseras: Vilka gör bedömningen? På vilka fakta grundas den? Då ingendera anges, blir det inte trovärdigt.

Borås Tidning tillåter kommentering i motsats till Piteåtidningen.

Nätverket KLIMATSANS sekreterare Sture Åström, påpekar 26.10.2013 på klimatupplysningen.se att

Det senare är särskilt viktigt eftersom det visar hur den politik våra ”godhetsapostlar” förespråkar blir rent kontraproduktiv: Den gör de fattigaste ännu fattigare och dessa driver sedan fram ytterligare miljöförstöring.

Lasse Forss 2013-10-26 lägger till detta, i samma tråd:

vindkraftverkDet här norska TV-programmet har visats förr, men det är så viktigt att alla måste få chansen att se det. Det handlar om den norska vindkraftsutbyggnaden. En av dem som var med och fattade besluten var Heidi Sörensen, då statssekreterare i miljödepartementet. Hon intervjuas från 50 minuter och framåt. Och hon säger bland annat: ”det finns ingenting som jag ångrar så mycket som att jag deltagit i att ödelägga norsk natur.” Hon säger också att det inte finns några klimatvinster med vindkraft. Varför hon inte protesterade tidigare berodde på att utredningarna var ofullständiga. Och att samtliga partier ville ha vindkraft och att det var svårt för tveksamma att tränga igenom den massiva opinionen. Nu ser man skadorna.
Här finns argumenten. Det skulle vara intressant om KTH-”professor” Söder kommenterar programmet.

Tudor säger i samma diskussion 2013-10-26:

Det kommer förmodligen som en överraskning för de flesta gröna idealister att intermittenta energikällor kräver reservkraft. När kärnkraften läggs ner i Tyskland och ersätts med vind och sol tvingas man bygga kolkraftverk som skall användas som reservkraft när solen inte skiner och när vinden är för svag eller för stark. De nybyggda kolkraftverken har högre verkningsgrad än de äldre, vilket medför lägre koldioxidutsläpp per producerad kWh, men ökat koldioxidutsläpp blir det ändå.

Tyskland bygger nya kolkraftverk

Riksdagsmannen Thoralf Alfsson (SD) kommenterar 29.10.2013:

Personer som är kritiska till IPCC och alla dramatiska klimatrapporter, som t.ex den från Världsbanken har väldigt svårt att få in debattartiklar i de större medierna som DN, SvD. Vad jag förstår är mer eller mindre vissa personer bannlysta. Nu får dessa istället förlita sig till lokal media som t.ex Piteå-tidning.

Läs denna debattartikel och notera vilka som skrivit under och ställ er frågan varför i Piteå-tidning och inte i någon ledande tidning?

aldrig-förr-chrx0181

%d bloggare gillar detta: