Vinster i – asylindustrin (förutom välfärden)

Hoppegolf20171012

Kommer de som högljutt protesterar mot vinster i välfärden (till leda), att nu äntligen inkludera asylindustrin i sin sak?

Källa: SVT 2017-10-12 Köpte golfbana för asylmiljoner (från 2016, men återpublicerad pga elproblem i Ställdalens asyl)

kontrakt-hoppe-mini

Praktexempel på hur samhällsstrukturen luckras upp

äpple-pennaSom bekant ska hela 10 socialsekreterare sluta inom kort i Ljusnarsbergs kommun, som kämpar hårt för att hålla näsan över ytan pga hög asylinvandring.

Det är naturligtvis mycket svårt att rekrytera nya socialsekreterare i sådana förhållanden.

Hur ska man lösa det knepiga problemet som härjar i flera av landets kommuner?

Jo, SKL tycker att man kan “tillfälligt” sänka kraven på socionomutbildning.

– Det har varit svårt för kommunerna att hitta socionomer en längre tid och idag är det extremt svårt. Därför har vi begärt att kravet på socionomutbildning ska luckras upp under en begränsad period, säger Åsa Furen-Thulin, sektionschef för vård och socialtjänst på SKL.

Detta krav ställs till socialstyrelsen. SKL är nu inbjudna att diskutera denna fråga i socialdepartementet.
– Vi vill att reglerna för myndighetsutövning i socialtjänsten tillfälligt breddas till att omfatta fler professioner.
Det ska kunna handla om att kommunerna till exempel kan anställa psykologer, bete[e]ndevetare och jurister som temporärt ska kunna jobba med myndighetsutövning i socialtjänsten.

Nerikes Allehanda 12. februari 2016

Detta är skrämmande läsning.

skamhörna

Ljusnarsberg: Tio slutar på socialtjänsten

Det blir nu ännu mer ”ansträngt läge” i en liten kommun:

Från den 15 februari till 15 april slutar fem fast anställda, fyra vikarier samt enhetschefen efter att ha sagt upp sig. Dessutom går en anställd i pension. Kvar blir då två socialsekret[er]are, en kontorist samt tre anställda som jobbar med ensamkommande flyktingbarn.

Varför slutar de, undrar intervjuaren:

– Det beror nog på flera olika faktorer, bland annat på arbetsmiljö och arbetsbelastning. Och vår personal har fått jobba mycket hårt för att hinna med, så är det.
Enhetschef Karin Jansson, som själv har sagt upp sig från sin anställning, vill inte kommentera eventuella orsaker till varför hon eller andra anställda väljer att sluta.
– Men samtliga som sagt upp sig går till andra jobb, säger hon.

Nerikes Allehanda: Tio slutar på socialtjänsten 20 jan 2016

Kan det existera något samband med detta:

Flest asylsökande hade Ljusnarsbergs kommun i Örebro län med 134 flyktingar per 1.000 invånare. Näst flest hittar man i Norbergs kommun i Västmanlands län där man härbärgerade 124 flyktingar per 1.000 invånare.

Ansträngt läge för vissa
Att just Ljusnarsberg har fått ta emot så många flyktingar beror på att kommunens minskat och har haft många tomma bostäder som ägs av privatpersoner som i sin tur har hyrt ut dem till Migrationsverket.
Och i Ljursnarsberg säger man att situationen är ansträngd.
– Vi är en av Sveriges minsta kommuner och vi har anpassat våra verksamheter utifrån den befolkning som vi har haft i ett antal år. Så nu måste vi rekrytera lärare, behöriga pedagoger, fast det finns ont om dem och ordna plats, utrymme helt enkelt. Att få rum för att ha fler förskole- och skolelever, säger Ewa-Leena Johansson.

SVT: Ljusnarsberg har flest flyktingar per invånare 14 oktober 2015

kontrakt-hoppe-miniFastighetsägaren och mångsysslaren Jim Hoppe, skulle ju agera jordisk frälsare för Ljusnarsbergs kommun, men antagligen har inte hans investeringar nått hela vägen till målet. Googla gärna hans namn för relevanta artiklar.

%d bloggare gillar detta: