Ska de äldre i Lindesberg börja tigga för att kunna betala för avgiftshöjningarna?

pensionarspar-pa-bank

Insändare i NA, 27. augusti 2017:

Det är allt dyrare att åldras i Lindesberg

Det kom ett brev onsdagen den 16 augusti. Avsändare var Lindesbergs kommun och brevet damp ner i brevlådorna hos det stora antal personer i Lindesbergs kommun som av olika skäl nödgas använda sig av hemtjänst för vård och omsorg i hemmet alternativt på äldreboende. I brevet stod att läsa att kostnaden för vård och omsorg höjts från 1 772 kr/mån till 2 013 kr/mån från och med 1 juli. En höjning med 221 kr/mån. Matkostnaden för de som bor på äldreboenden höjs från 3 020 kr/mån till 3 431 kr/mån. En höjning med 411 kr/mån.

Totalt ökar månadsavgiften med 632 kr/mån vilket gör 7 584 kr/år.

Brevet angav alla nya avgifter men saknade förklaring till höjningarna. Ökade personalkostnader? Ökad personaltäthet? Bättre råvaror i maten? Inte soppa så ofta? Annan upphandling? Noll information alltså.

Torsdagen 17 augusti kom nästa brev. Det innehöll faktura på ovanstående. Man hade som brukare alltså en enda dag på sig att smälta uppgifterna!

I fall jag känner till täcker den senaste pensionshöjningen inte ens hälften av den ökning som kommunen beslutat om. Mottagarna av breven och fakturorna är en grupp med svag eller ingen röst alls. De har fullt upp med vacklande hälsa och andra bekymmer som kommer med ålder och sjukdom.

Vem eller vilka i kommunledningen för deras talan när det ska tas beslut som påverkar brukarnas i många fall redan ansträngda ekonomi/situation?

”Gumman”, Lindesberg

Kommunledningen måste prioritera någon helt annan grupp, eftersom de behandlar gamla människor så här illa. Men är inte Sverige ett rikt land längre? Vart försvinner alla skattepengarna?

dårarnas&snyltarnas_paradis

Lindesberg höjer maxtaxan, pensionärernas skattelättnad som bortblåst

Uppdaterad 2017-06-07 med länk och kommentarer.rutten_fisk

Lindenytt har publicerat en insändare av två SD-representanter, som tar upp höjningen av maxtaxan för hemtjänst – beslutet som var lätt att gissa skulle komma. Det luktar som rutten fisk.

Socialdemokraterna ger med ena handen och tar med den andra

På kommunstyrelsen den 30 maj beslutades att maxtaxorna inom vård och omsorg samt funktionsstöd i Lindesbergs kommun kommer att höjas till den högsta nivå som lagen tillåter. Det innebär att maxtaxan för hemtjänst ökar från 1 772 kr till 2 013 kr per månad, en höjning med 241 kronor eller ca 13,5 %.

241 kronor kanske inte låter mycket för den som förvärvsarbetar, men med tanke på att socialdemokraterna var mycket stolta när de lyckades sänka skatten marginellt för pensionärer är detta högst anmärkningsvärt. Nu tar man tillbaka skattesänkningen i form av avgifter för en del av de pensionärer som har behov av stöd från kommunen.

Man kan argumentera för att detta inte drabbar de pensionärer som har lägst inkomst eftersom den enskilde har rätt att behålla minst så mycket pengar som krävs för personliga behov och andra normala levnadsomkostnader, ett så kallat förbehållsbelopp, samt boendekostnad. Men även de pensionärer som har lite högre pension har fortfarande en låg inkomst jämfört med de som förvärvsarbetar.

Förbehållsbeloppet (ca 4 300 kr för sammanlevande makar och sambor respektive ca 5 000 kr för ensamstående) ska räcka till utgifter som livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, radio- och TV-avgift, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.

Läs hela insändaren i Lindenytt eller på 24iBergslagen, som har ett par intressanta kommentarer:

Inger 2 juni 2017:

Det märks att det börjar närma sig ett valår igen.
Nu har till och med SD vaknat ur sin törnrosasömn och börjat gnugga sina sömndruckna ögon och upptäcker då att dom är ett oppositionsparti och inte ett stödparti till Irja och Jonas som dom varit hittills.

SD varken hördes eller syntes när miljonerna kommunen fick för flyktingmottagandet skulle fördelas i kommunen. Det mesta gick till skola och idrott. Hade SD något annat yrkande på fördelning av dessa miljoner. Intressant i detta sammanhang. Hur mycket fick Socialförvaltningen i utökad budget av dessa miljoner som borde gott till att täcka kostnaderna för alla dyra placeringar i olika HVB-hem, bidrag och arbetsmarknadsåtgärder i förvaltningen. I stället valde alliansen att låta Socialförvaltningens budget skena i väg till ett otroligt underskott på hela 24 milj utan att stoppa läckan.

Men baktanken var som vanligt att spara och skinna dom gamla och låta dom stå för notan. När inte kommunens ekonomi räcker måste första steget vara att sänka alla bidrag till samma nivå som ni tycker räcker åt pensionärer. Dom flesta har arbetat ett helt liv, betalat skatt och byggt välfärden som nu går till dom som aldrig tillfört en enda skattekrona.

Göran 2 juni 2017:

Detta är Socialdemokratisk politik. Man är skrytsam om vilka framsteg man åstadkommit, men låter de som har det svårast få betala. Berätta det för medborgarna i stället. Vidare vore det intressant att få reda på vad det senaste monumentet kostar: cykelvägen mellan Södra kyrkogården och RV 50. Där ligger många välfärdsmiljoner, jag antar även att Ceders monument Arenan inte är den pengamaskin som utlovades. Det är viktigare att vårda monumenten än medborgarna.

%d bloggare gillar detta: