Invandringsmatematik: 0 = flera hundra

fullt_husLINDESBERG Kommunen tvingas alltjämt ta emot flera hundra bidragstagare per år. Det hjälper föga att ”tvångsmottagandet” sägs vara noll (0) så länge det är fritt fram för utlänningar att välja att flytta till en kommun, helt utan försörjningskrav.

De tre bergslagskommunerna Lindesberg, Hällefors och Ljusnarsberg blir inte anvisade att ta emot några nyanlända för bosättning under nästa år.

Det står klart efter att länsstyrelsen fördelat de 763 platser för nyanlända som Örebro län ska ta emot 2017. Nora kommun ska enligt beslutet kunna ta emot 25 nyanlända.

Trots det väntas inte antalet nyanlända som flyttar till de här kommunerna minska nämnvärt.

Obs ”nyanlända”, nyspråk för utlänningar som dykt upp för oss att försörja. Ordet får fenomenet att låta som att dessa personer är någon sorts stjärnor inför vilka man bör bre ut en röd matta, för att därefter bjudas på helpension inklusive allt, på riktigt. Helt sjukt.

Vad är det som är fel med ordet invandrare? Jag är själv en invandrare, dock – i motsats till dessa ”nyanlända” – en som skött livet med egen försörjning och som stått i bostadskö precis som svenskarna väntas göra.

Men sedan 1 januari har 243 nyanlända personer valt att bosätta sig i Lindesbergs kommun. Under hela 2015 var siffran 402.

– Det största problemet idag är att hitta bostäder till alla som söker sig hit, säger Emil Chandorkar.

Det kommunala bostadsbolaget Libo har inte längre några lägenheter att erbjuda.

– Vi skulle behöva en person som jobbar på heltid med att söka bostäder bland de privata fastighetsägarna i kommunen, säger Emil Chandorkar.

Vad vi skulle behöva, bäste Emil, är ett invandringsstopp och krav på folk som nu ändå lyckats bita sig fast i svensk mark, att försörja sig på egen hand så att de lättare kunde skaffa bostäder alldeles själva för egen maskin. Helst där det finns jobb. Annars bör de söka sin lycka i något annat land.

Nerikes Allehanda 13.10.2016 Länsstyrelsen försöker bromsa inflyttningen av nyanlända

Lustig rubrik tycker jag, någonstans måste ju dessa människor stoppas när man nu gett dem uppehållstillstånd + andra rättigheter!

Asylandia (f.d. Konungariket Sverige)

asyl-europa-proportion-web

LINDESBERG: På måndag blir tre Gusselby-villor asylboende

Från Lindenytt:

Hösten 2013 blev det känt att Lindesberg skall ta emot fler asylsökanden genom att ytterligare ett asylboende etableras – i f d Östanby Vårdhem i Gusselby. Anläggningen kunde dock inte öppnas enligt entreprenörens tidsplan på grund av brister i brandskydd och ventilation, bland annat.
 Allt har åtgärdats nu men deras ursprungliga plan har skalats ned kraftigt, förklarar enhetschef Ewa Zimmerman.
Hon syftar på antalet platser som ursprungligen var 170 st. Nu får boendet endast 76 platser.
 Kontraktet börjar att gälla på måndag, men jag vet inte när de första anländer. Ibland får vi veta det på mycket kort varsel, men jag skulle tro att det blir någon gång under veckan i alla fall, säger Zimmerman.

Det främlingsfientliga och osolidariska kommunalrådet Anders Ceder (S) uttrycker sig så här grovt:

MÅTTET ÄR RÅGAT

Jag har uttryckt att måttet är rågat. Det här innebär ju att det inte finns några gränser för hur många en kommun kan tvingas ta emot. Och det är också en bekräftelse på att allt arbete vi har lagt ner på att få till en förändring, har varit helt utan gehör, säger Anders Ceder.

Vad elak han är! Enligt honom själv är ju precis varenda en som kommer, en flykting. Hur kan han då vara så avig emot dessa stackare? Jag känner mig väldigt kränkt, han borde anmälas till någon myndighet.

I Lindesbergs kommun finns idag strax under 1000 asylplatser. Migrationsverket uppger att omsättningsgraden på dessa är 125%, vilket innebär att Lindesberg kan ta emot lite drygt 1200 sökanden årligen med de platser som ställs till förfogande i dagsläget.

Hela artikeln inklusive karta, i Lindenytt 31.5.2014 Nu öppnar nytt asylboende i Gusselby

Lindesberg: SD näst störst!

Stor skillnad jämfört med förra EU-valet 2009, ökning med hela 9,8 procentenheter till 16,7 procent.
Läs mera på Lindenytt!
Läs gärna även Jan Millds valanalys!

Eu-valet20140525Lindesberg

Lindesbergs kommuns resultat per valdistrikt hos Valmyndigheten

Två asylanter per lokalbo i Lerbäck – Kanelbullar som tröst

kanelbulle-food25Det ordnades i går ett kanelbullemöte mellan Askersunds kommun, Migrationsverket, han som kommer att tjäna storkovan, och den överkörda och besvikna lokalbefolkningen.

Lerbäcks f.d. ålderdomshem kommer hädanefter att fungera som ett asylanthotell. Proportionen i förhållande till lokalbefolkningen? Två invandrare per lokalbo. Jo tjena.

Kommunens representant upprepar att de är nöjda.

Vi anser att det är ett bra avtal, sade Andersson.
– Två invandrare för varje lerbäckare. Är det ett bra avtal för oss här tycker du, undrade en man i publiken något senare.

Dahlhielm fick frågor om hur mycket personal han tänkte sig att anställa och vilka aktiviteter som ska erbjudas. Jämförelsen med asylboendet i Gärdshyttan och de oroligheter som förekommit där dök upp.

Läs artikeln i Nerikes Allehanda, och skänk gärna en tanke åt dem som bor i Lerbäck, och kommer att få stå ut med eländet oavsett vad de tycker, tänker och känner.

*    *    *

26.11.2013 Nya Tider erbjuder en mycket djupare analys och intervjuer!

*     *     *

LINDESBERG: Kommunalråd Ceder (S) gnäller över asylmottagningen. Främlingsfientlig?

(Mer att läsa i slutet, om Glava i Värmland.)

Hur kommer det sig att det socialdemokratiske kommunalrådet inte kan se vilken fantastisk resurs och vinstlott alla av Migrationsverket i Lindesberg placerade asylsökanden utgör? Är han främlingsfientlig? En smygrasist? Hatar han flyktingar?

Sverige är ju ett rikt land, och vi måste vara solidariska. Eller som fastighetsägaren Hans Tidhult (Worx AB), en av många ”smarta affärsmän” som debiterar och gör vinst, månad efter månad, tack vare otaliga asylplatser i Stråssa och överallt i landet: ”Det är bara att gilla läget!”

gråtandeAnders Ceder (S) som tidigare påstått att alla som kommer till Sverige är flyktingar, ingen kommer hit för att få gratis försörjning, gillar uppenbarligen inte läget. Hur skulle det vara om det socialdemokratiska partiet började se till det egna folkets behov före allehanda utlänningars? Har Ceder tagit nåt snack med Löfven &co däruppe i huvudstadens högre kretsar?

Idag har Migrationsverket totalt 900 asylplatser i Lindesbergs kommun. Snart tillkommer 170 platser i Gusselby och ger då totalt 1070 platser inom kommungränsen. Migrationsverket har idag en omsättningsgrad på platserna som ligger på 125 procent, vilket innebär att Lindesbergs kommun kommer att kunna ta emot drygt 1300 asylsökanden årligen jämfört med dagens nivå som är drygt 1100. Lindesbergs kommun blir därmed nära att belastas med tre gånger så många asylsökanden per år som det ursprungligen var aviserat för när Migrationsverket startade sin verksamhet i Lindesberg.

Jag kommer säkert få utskällning nu men bryr mig inte om det utan kopierar det bedrövade kommunalrådets senaste elegi i sin helhet. Vill man se en ledsen gubbe så kan man gå till Lindenytt. De har artikeln med rubriken CEDER: ”ASYLVERKSAMHETEN ÄR EN STOR BELASTNING”. Artikeln går naturligtvis inte att kommentera.

Fetstil nedan är detaljer som jag vill betona. Hakparentes innehåller mina kommentarer i blått.

Migrationsverket luras

Lindesbergs kommun välkomnar flyktingar till vår kommun liksom asylsökande. Detta har vi gjort under många år och vill göra detta även i framtiden. Det vi kämpar för att komma till den nivå som vi tror att vi klarar på ett bra sätt. 65 flyktingar per år som vi haft avtal på under många år och att migrationsverkets asylverksamhet omfattar 4 – 500 asylsökande, den storlek som migrationsverket aviserade då man startade sin verksamhet i Lindesberg.

Det är viktigt att hålla isär begreppen asylverksamhet och kommunal flyktingmottagning. 

[Endast en mycket liten del av alla som kommer till Sverige, är flyktingar. De allra flesta, över 90 %, är folk som kommer in med mer eller mindre trovärdiga historier, i hopp om att få asyl = därmed helpension.]

Asylverksamheten är helt statlig och kommunen har ingen ”vetorätt” mot etableringar utan migrationsverket handlar upp lediga lägenheter där dom finns. Kommunen är dock skyldig att hålla med förskola, skola och en del sociala tjänster. Migrationsverket står för kostnaden för detta men ett visst glapp blir det och den extra belastningen på vår administration, lokaler m.m. blir till stora delar en kommunal kostnad.

När man via asylprocessen fått uppehållstillstånd blir man kommunplacerad och då blir det en kommunal angelägenhet, 65 per år till Lindesberg enligt avtal. För det får vi en särskild ersättning från staten som ska bekosta våra nya innevånare deras etablering i kommunen. När den s.k. arbetslinjen infördes så gjorde man om detta bidrag så det numera räcker ca: ett år mot tidigare 3 år. Tanken är att man ska gå in i olika andra statliga stödformer men dessa täcker inte till fullo de kostnader man har enligt socialtjänstlagen så det blir en kommunal kostnad.

Lindesbergs kommun tillhör en skara kommuner som tagit ett mycket stort ansvar för flyktingar under stort antal år. Jag anser våra 65 avtalsflyktingar per år är bra tillskott till vår befolkning men att den stora asylverksamheten blir en stor belastning på vår kommun. [Jag skulle gärna vilja höra lite närmare hur, exakt, dessa utlänningar är ”bra tillskott till vår befolkning”.]

För att påtala detta och de brister vi anser det finns i migrationsverkets hantering som drabbar de asylsökande men också de samhällen där migrationsverket har verksamhet har vi från Lindesbergs kommun vidtaget en mängd åtgärder

Vi för en ständig dialog lokalt, regionalt och nationellt. [Lokalbefolkningen i Stråssa existerar tydligen inte i kommunalrådets sinnevärld. Här förs ingen dialog alls. Eller vidtas några andra åtgärder heller.] Vi har uppvaktat högsta ansvariga tjänstemän, dom har varit här i Lindesberg. Vi har framfört våra problem till ministrarna Billström och Ullenhag, vi har träffat generaldirektörer. Vi ingår också i två nätverk, 14 kommuner som leds av Anders Knape och Håkan Sörman, ordf. respektive Vd för Sveriges kommuner och landsting där ett 35 punktprogram tagits fram och som också antagits av SKL:s styrelse med adress regeringen. Ett mindre nätverk tillsammans med Södertälje, Botkyrka, Borlänge, Nässjö och Falköping. Det sistnämnda nätverket var de kommuner som arrangerade en seminariedag i Almedalen som avslutades med en mycket välbesökt paneldebatt med statssekreterare, riksdagsmän och ordförande i migrationsverkets etiska råd, Peter Örn. Detta nätverk fortsätter sitt arbete och träffades i Borlänge v.41.

Kort sagt vill vi att fler kommuner tar ansvar i denna fråga och att staten ger oss kommuner bättre möjligheter till ett bra flyktingmottagande och att migrationsverket också ges möjligheter att förbättra sin verksamhet med bostäder, daglig sysselsättning på förläggningarna m.m.

[Ett förslag lyser med sin frånvaro: hur skulle det vara om man testade Sverigedemokraternas alternativ, att kraftigt minska hela invandringsinvasionen? Landet håller på och koloniseras av folk från Mellanöstern och Afrika. Ca 2000 per vecka kommer det numera. Ohållbart.]

Vi måste säga att det finns många enskilda och organisationer som gör ett mycket uppoffrande arbete både med asylsökande och integrering av våra nya kommuninnevånare.

Har migrationsverket ”lurat” oss? [Hur naiv får en erfaren politiker vara? Spel för gallerierna.]

Ja, egentligen från allra första dagen för 10 års sedan då man pratade om 4 – 500 asylsökande i vår kommun, vissa perioder har det varit tre gånger så många. När det gäller Gusselby så fick jag en första information runt månadsskiftet augusti/september om att det pågick upphandling av 17000 nya platser, Gusselby var en av dessa men skulle nog inte komma ifråga av olika orsaker. Den 7 oktober var Gusselby åter uppe på tapeten men svaret var att blir nog inget nu och den 10 oktober var svaret att det blir nog inget nu men snart, inom en månad.

Senaste uppgiften jag har är att det blir en start i Gusselby i slutet av november.

Vi har inge information vilka som kommer, hur många barn i förskola, i skolålder eller nationalitet. Vi har idag överfyllda skolor i centrala Lindesberg och skulle behöva minst sagt särskilda resurser för att klara de krav som vi befarar kommer med kort varsel.

Anders Ceder

Ja hörru, Ceder. Så är det hela tiden för oss i Stråssa. Ingen behagar upplysa oss om någonting över huvud taget. Vi ser folk komma o gå, och får höra från allehanda ”goda” besserwissrar att bara vi anstränger oss och bjuder främlingarna på en kopp kaffe, så blir vi kvitt våra ”fobier”. Man tackar för den lösningen.

Sanningen är den att enbart Sverigedemokraterna har en fungerande och hållbar lösning. Sänk invandringen till samma nivå som de övriga europeiska länderna har, och det omedelbart, så har landet en chans. Annars är vi obevekligen dömda till misär.

*     *     *

Läs gärna även om Glava, Värmland, i Värmlands Folkblad 30.10.2013: ”Stämningen är redan infekterad”. I början snackades det om 50 asylanter, men det håller naturligtvis inte.

– Räkna med 200 asylsökande här, säger Lotta Anderberg, regionchef för Migrationsverket i Värmland.
Lotta Anderberg förstår bekymren, men hänvisar till upphandlingslagen.
– Den gör inget undantag för vissa kommuner.

Glavaborna har verkligen försökt stå ut.  Men hur länge kommer de att kunna göra det, när Migrationsverket bara kör över dem?

– Trycket är enormt, 2100 i veckan kommer därifrån, berättar Anderberg.
Lika många som det finns platser i Värmland.
– Vi kommer att behöva 700 till, närmare 3000, och ännu fler 2014.

värre-framåt-chrx0103

Pust! Lindesberg slipper separat sända ankarpersoner just nu

Näsby församling i Frövi, som är en del av Lindesbergs kommun, får inte sin vilja igenom. De har länge planerat att öppna ett hem för ensamkommande (pffft) barn (pfffffft). Men eftersom avtalet för sådana tecknas mellan kommunen och Migrationsverket, och kommunen säger nej, så blev det tji. PUST! Sköööönt! (Den här gången, alltså.)

separatsändaankarpersonerLindesberg är som bekant redan överfull och ”tar sitt ansvar” med råge. Kommunen har tvingats ta emot massvis med invandrare plus deras anhöriga, och dessa orsakar bland annat rejält minus i kassan i form av socialbidrag (mer om kommunens ekonomi HÄR).

”Ensamkommande” betyder ofta separat sända ankarpersoner som efter erhållet uppehållstillstånd, magiskt hittar sina ”försvunna” eller ”döda” släktingar. Och de bara måste återförenas i Sverige, inte i hemlandet. Så är det bara. Kostnaderna tillfaller naturligtvis skattebetalarna, eftersom Sverige inte ställer några försörjningskrav i motsats till andra länder.

Så man får nog tacka kommunledningen för ett rationellt beslut, för en gångs skull.

muah

Pojkstreck blåses upp av PK-tidningen Nerikes Allehanda

pojkstreck-kkchld65Som väntat, blåser ”reportrarna” på Nerikes Allehanda upp förra veckans pojkstreck. Det är förstås inget annat än skrattretande, men samtidigt tråkigt. Om läsarna nu inte känner till Stråssa och Stråssabor, så tror de kanske att byn fullkomligen vibrerar av främlingshat så att luften nästan inte går att andas. Naturligtvis går artikeln inte att kommentera.

Oro på asylboendet i Stråssa – Det är så mycket hat, säger en av de asylsökande.

Det är bl.a. därför jag uppmanar obetänksamma ynglingar att låta bli med sitt bus, för sådant leder inte till något gott, utan föder bara just sådana här NA-reaktioner. Vi som är Sverigevänner, skulle säkert allihopa vilja slippa läsa uppblåsta, överdrivna texter som nu i NA i dag.

NA-anställda borde faktiskt ändå tänka på att om Migrationsverket placerar 110 asylsökanden i en by med 300 invånare (varav 8 % dessutom är invandrare med personnummer) så är det inte annat än väntat att några reagerar lite. De bör också fatta att de som nu gjorde detta senaste, knappast är allvarligt farliga för sin omgivning.

Om en person blir misshandlad i Stråssa av flera asylanter, så skriver NA ingenting. Nada. Man får höra sådant från någon annan som råkar känna vederbörande. Varför, NA? Ska ni inte skriva om att asylanterna är farliga, våldsamma, alltför många och hatar säkert Sverige? (Med tanke på flera uttalanden om att det är som i fängelse att bo i Stråssa.)

vinklad-rubrikOm jag gjorde som PK-”journalister” brukar göra, så skulle jag rubricerat detta inlägg på exempelvis följande horribelt vinklade sätt:

Asylboende erkänner att de går med falska namn

Bara för att det i slutet av artikeln påpekas att de intervjuade personerna i texten fingerats namn men egentligen heter något annat. Vill man vara illvillig och har för lite riktiga argument som PK-media, så kan man vinkla händelser hur idiotiskt som helst.

I en medföljande artikel försöker Sofia pressa polisen att komma med något skandalöst (kanske?):

Upplever du att det finns en hotbild emot asylsökande i Stråssa?
– Vi har särskild bevakning av området, konstaterar Lennart Andersson.

Oj halleluja, det har vi ortsbor bett o bönat för, många gånger. Polisens bevakning har i huvudsak bestått av att de kört förbi ibland, åtminstone med målade bilar. Om de spanar häromkring i civila bilar, vågar jag inte säga något om. Men var skulle sådana resurser plötsligt skänkts ifrån? Himmelen kanske?

Hur ska det gå för Stråssa?

Vågar vi hålla andan medan vi väntar, Ceder?

Käre Anders, allas vår kommunfader!

Jag vet att du är ett av de tio kommunalråd som nu sist ropat på hjälp hos Sveamamma, för att kommunen inte klarar av utlänningarnas anhöriginvandring.

mayday

I samma veva basuneras nu ut en mystisk OECD-rapport, som försöker bevisa med hjälp av statistik, inget mindre, att invandring minsann är berikande och invandrarna gynnar samhället och i slutänden inte alls är tärande.

samhallsvinst

Vad jag vill veta, och nu vill jag ha ett tydligt och rakt svar för en gångs skull: När ska minus vända till plus? Rött till svart? När ska vi börja se den länge propagerade berikningen, i stället för de rådande, mycket negativa konsekvenserna av massinvandringen?

Avpixlat.info kan vi läsa en avvikande kommentar på OECD-rapporten. Alla är inte så naiva och ensidiga som till exempel SVT, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter.

Mer ärliga undersökningar inriktade på att redovisa prognoser och debet och kredit för dagens invandring i stället för att dra nytta av historiska fakta från en tid med en helt annan politik och profil på invandringen, visar att massinvandring är en enorm förlustaffär. För Sverige handlar det om i storleksordningen 50-100 miljarder kronor netto varje år. Och då talar vi endast om specifikt ekonomiska kostnader som endast utgör en del av problematiken.

Till dessa kommer mer svårmätbara samhällskostnader som invandringens konsekvenser ger upphov till, exempelvis minskad trygghet när kriminaliteten och de sociala problemen ökar, minskad sammanhållning när den etniska/religiösa splittringen och balkaniseringen ökar, religiös radikalisering, kulturkrockar, urholkning av värdegrund med flera värden som handlar om medborgarnas livskvalitet men kan vara svåra att mäta i kronor och ören.

Skicka in clownerna!

five_clowns
Lindesbergs kommun höjde som bekant kommunalskatten med en hel krona i början av 2013. Under våren uppdagades det att trots den makabra höjningen, krävs det besparingar på hela 72 miljoner, inom en treårsperiod.

I höstas var det tydligen någon modig person som ställde en rak fråga i kommunfullmäktige: ”Vad kostar invandringen Lindesbergs kommun?” Aj aj aj!

I stället för ett ärligt svar, tyckte våra regerande politiker att de skulle ordna en utslätande gruppterapidag, en kunskapsdag om invandring och integration.

Myndigheterna Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och länsstyrelse deltar i en expertpanel. Från Migrationsverket deltar tre centrala tjänstemän, Tolle Furugård, Angela Granheden och Therese Karlsson.
– Myndigheterna kommer att presentera sina respektive uppdrag. Sedan följer mindre runda bord-samtal. De ska resultera i tre frågor till panelen från varje grupp, berättar nämndsekreterare Linda Svahn.

Under det treeeevliga samkvämet, kommer deltagarna med andra ord gissningsvis att höra massvis med tomma floskler och dessutom antagligen själva tvingas hitta på ännu fler, om hur fördelaktigt det egentligen är, det här med invandrare. Trots att den som ser verkligheten med öppna ögon utan rosa linser, fattar hur ödesdiger den nuvarande politiken är för kommunens framtid.

Läget är alltså mycket allvarligt, för att inte säga närmare katastrofalt, men styret har valt att undvika verkligheten till vilket pris som helst. Det är ovärdigt, oärligt och nedrigt av dem.

För en privatperson i kommunen, är det inte alls lätt att räkna fram kostnaderna för invandringen. Tittar man på statistiken som kommunen släpper fram, så är alla kostnader som berör utlänningar, väl inbakade ihop med inrikes födda folkets kostnader – exempelvis försörjningsstödet (fd socialbidraget). Kommunen tar emot fler utlänningar än sin beskärda del, år efter år. Siffrorna på försörjningsstödet publiceras av SCB / Socialstyrelsen. För Lindesbergs del såg det senast ut så här:

ek_bistand_2011_lindesberg
Som i en stor del av Sveriges 290 kommuner, är det lätt att se att utlänningarna orsakar betydligt större kostnader än svenskar, trots att de är betydligt färre till antalet. Diagrammet ovan innehåller dessutom inte några indirekta konsekvenser.

Sammanställaren Affe har förklarat diagrammet så här (eftersom det numera betalas även en sk Etableringsersättning – som ju blir minus i statskassan):

En nyhet för 2011 (dec 2010) är etableringsersättningen som man kan få om man är flykting, kvotflykting eller skyddsbehövande. Detta belastar inte kommunens budget, men jag har valt att inkludera den summan ändå. Ersättningen rör endast kostnaderna för utrikes födda 2011. Längst ner i sammanställningen anges hur mycket av kostnaden som är etableringsersättning för kommunen ifråga.

Överrepresentation
Överrepresentationen i svart är ett mått på hur mycket mer ekonomiskt bistånd de utrikes födda förbrukade per capita (2011) jämfört med de svenskfödda. En överrepresentation på 2 betyder att de förbrukade dubbelt så mycket per capita.

I Lindesbergs fall handlar det om hela 12,1 gånger så mycket.

Kolumnen i rött visar överrepresentationen omräknat i kronor.

  • I Lindesberg var kostnaden 2011 för de utrikes födda 25 398 000 kr.
  • Av den summan utgör 23 303 000 kr överrepresentation.
  • Mellanskillnaden, endast 2 095 000 kr, är vad de utrikes födda hade kostat om de hade förbrukat lika mycket per capita som de svenskfödda.

Alltså en bråkdel.

Läs även Affes förklaring på hur det numera är att få fram statistik, kort citat:

Svårtillgänglig statistik
Varje år i mitten av juni publiceras statistiken över ekonomiskt bistånd på SCB:s webbplats. Den 17 juni stod det i SCBs publiceringskalender att statistiken skulle publiceras. Men det kom ingen statistik i år [2012].
Efter lite mailväxling med SCB får jag reda på att enbart Socialstyrelsen ska publicera den här statistiken i fortsättningen. Problemet är att Socialstyrelsen inte redovisar på samma sätt som SCB.
Jag kontaktar Socialstyrelsen och frågar efter den statistik som jag är intresserad av och som de inte har publicerat. Jag får ett svävande svar att det ”finns i planeringen”, att det ska komma ”någon gång i höst efter semestern” och att de inte kan ge något datum…
Som tur var jagade även Thoralf Alfsson Socialstyrelsen för att få tag i de här siffrorna. Thoralf är ju inte bara bloggare utan även riksdagsman, och det gav tydligen utdelning. Mitt i semestern kom statistiken.

Affe: Ekonomiskt bistånd i 24 kommuner (16.7.2011)
Affe: Ekonomiskt bistånd i 15 kommuner 1998–2011 (8.9.2012)

Retorisk fråga: Varför ska statistik som gäller just utlänningar, vara så svår att sammanställa och publicera? Man kan nog enbart dra den slutsatsen, att siffrorna på något vis inte är gynnsamma för den rådande, heliga, tabubelagda invandringspolitiken.

%d bloggare gillar detta: