ESKILSTUNA Är det lämpligt att en icke-simkunnig passar barn i vatten?

Återigen får man läsa mellan raderna när SVT rapporterar om en tråkig incident. En liten flicka höll på att drunkna och skulle kunnat göra det, om inte folk på stranden hade uppmärksammat händelsen.

Trots att en pedagog stod på bryggan och höll uppsikt kunde barnet försvinna i det grunda vattnet utom de anställdas synhåll.

Ett vittne, en man som var på stranden med sin familj, berättar att han upptäckte flickan flytande på mage med armarna utåt. Han gjorde en av pedagogerna på stranden uppmärksam på flickans belägenhet, varpå barnet snabbt plockades upp.

Föräldrarna vill få klarhet men pappan menar att de inte informerats tillräckligt bra. De hade tydligen inte ens fått veta om att barnen skulle till strandutflykt.

Mannen som blev vittne till händelsen är särskilt kritisk till att en av pedagogerna i gruppen, enligt egen utsago, inte var simkunnig.

– Hon berättade att hon var rädd för vatten och aldrig hade lärt sig simma. För mig är simkunnighet ett grundkrav för den som ska ut och bada med små barn, säger han.

Vilka vuxna kvinnor är rädda för vatten? Vilka har aldrig lärt sig att simma?

SVT Sörmland 2.7.2016: Tvååring hittades flytande på mage under förskolans badutflykt

Praktexempel på hur samhällsstrukturen luckras upp

äpple-pennaSom bekant ska hela 10 socialsekreterare sluta inom kort i Ljusnarsbergs kommun, som kämpar hårt för att hålla näsan över ytan pga hög asylinvandring.

Det är naturligtvis mycket svårt att rekrytera nya socialsekreterare i sådana förhållanden.

Hur ska man lösa det knepiga problemet som härjar i flera av landets kommuner?

Jo, SKL tycker att man kan “tillfälligt” sänka kraven på socionomutbildning.

– Det har varit svårt för kommunerna att hitta socionomer en längre tid och idag är det extremt svårt. Därför har vi begärt att kravet på socionomutbildning ska luckras upp under en begränsad period, säger Åsa Furen-Thulin, sektionschef för vård och socialtjänst på SKL.

Detta krav ställs till socialstyrelsen. SKL är nu inbjudna att diskutera denna fråga i socialdepartementet.
– Vi vill att reglerna för myndighetsutövning i socialtjänsten tillfälligt breddas till att omfatta fler professioner.
Det ska kunna handla om att kommunerna till exempel kan anställa psykologer, bete[e]ndevetare och jurister som temporärt ska kunna jobba med myndighetsutövning i socialtjänsten.

Nerikes Allehanda 12. februari 2016

Detta är skrämmande läsning.

skamhörna

%d bloggare gillar detta: