Praktexempel på hur samhällsstrukturen luckras upp

äpple-pennaSom bekant ska hela 10 socialsekreterare sluta inom kort i Ljusnarsbergs kommun, som kämpar hårt för att hålla näsan över ytan pga hög asylinvandring.

Det är naturligtvis mycket svårt att rekrytera nya socialsekreterare i sådana förhållanden.

Hur ska man lösa det knepiga problemet som härjar i flera av landets kommuner?

Jo, SKL tycker att man kan “tillfälligt” sänka kraven på socionomutbildning.

– Det har varit svårt för kommunerna att hitta socionomer en längre tid och idag är det extremt svårt. Därför har vi begärt att kravet på socionomutbildning ska luckras upp under en begränsad period, säger Åsa Furen-Thulin, sektionschef för vård och socialtjänst på SKL.

Detta krav ställs till socialstyrelsen. SKL är nu inbjudna att diskutera denna fråga i socialdepartementet.
– Vi vill att reglerna för myndighetsutövning i socialtjänsten tillfälligt breddas till att omfatta fler professioner.
Det ska kunna handla om att kommunerna till exempel kan anställa psykologer, bete[e]ndevetare och jurister som temporärt ska kunna jobba med myndighetsutövning i socialtjänsten.

Nerikes Allehanda 12. februari 2016

Detta är skrämmande läsning.

skamhörna

Kommunal tjänsteman: Vi lyder bara order!

På det fina bostadsområdet Stenhamra på Ekerö, Stockholms län, planerar Migrationsverket och kommunen att placera separat sända utländska ankarpersoner – i en förskola, av alla ställen.

Folk är naturligtvis upprörda, inte minst pga bristfällig information. Det har nu hållits ett möte och det blev tydligen rätt rörigt. Några politiker verkar inte ha vågat visa sig på mötet, och därför fick de kommunala tjänstemännen ta emot folks ilska och enligt utsago även hot.

Tjänstemännen motar med att de bara gör som de blivit tillsagda. Så kan det förstås vara. Men lite förståelse bör de väl ändå visa för folks oro?

vi-gör-bara-vårt-jobb20151104SVT

Asylboende som närmaste granne till en förskola, yeah baby.

Källa: Hotfullt möte om flyktingboende SVT 4.11.2015

Vips! Så kan bostadsbristen lösas (enligt civilekonomen Fredrik Sederholm)

sederholm20151104DNFreddan berättar inte huruvida han själv föregår med gott exempel och därmed hyser ett antal diverse utlänningar i sitt eget hem.

Källa: ”Gör det enklare för vanligt folk att ta emot flyktingar” DN 4.11.2015

%d bloggare gillar detta: