”Vindkraftsbranschen är dödsdömd och onödig”

Vindkraften kan inte själv producera energin som behövs. Dessutom är de negativa natur- och hälsoeffekterna omfattande.

död-fågel-vindkraftverk-med-text

Läs till exempel Sture Åströms text från 19. april 2016 på Nätverket KLIMATSANS

Läkartidningen 6. augusti 2013: Infraljud från vindkraftverk – en förbisedd hälsorisk

Flera vindkraftverk blåst omkull

vindkraftsparkVETLANDA En skogsarbetare hörde en hemsk smäll och när han skulle hem så såg han att ett stort vindkraftverk hade blåst omkull och låg i bitar över vägen.

Länk till SVT:s Jönköpings-sida

Polisen känner till händelsen men hänvisar till räddningstjänsten.
– Det ska vara ett av flera vindkraftverk som blåst omkull, säger Anneli Johnsson Hammo, vakthavande befäl på Polisen i Jönköping.

Observera även hur marken omkring vindkraftverken ser ut. Naturen förstörs totalt när man sätter upp sådana. Bilden i artikeln är ganska ovanlig då media ofta försöker ge intrycket att vindmöllorna liksom dumpas ner från himlen direkt på sina små plattformar. I verkligheten kräver de stora konstruktionerna bl.a. starka breda vägar och enorma betongfundament. Och ändå kan det gå så här illa.

Hoppsan! Det blåste visst för mycket för vindkraftverket i Frövi

vindkraftverkMan får tydligen akta sig så man inte får ett betongtorn på nacken, om det blåser för mycket.

Sedan 2004 har vindkraftverket, döpt till Hillevi, på Sverkesta gård öster om Frövi nära Ullersäter levererat el. I tisdags lade stormbyar hela härligheten ut i en kohage.

Det är knappast alla som tycker det är så ”härligt” med sådana landmärken.

– Tur i oturen var att vare sig människor eller några djur fanns i närheten. …

Däremot är varenda komponent på kraftverket utom all räddning. Enligt SMHI skulle det vara vindstyrkor i byarna på maximalt 20 meter per sekund i början av veckan med avtagande vind under tisdagen.

– Det var nog betydligt mer i de värsta byarna här. Klockan 13.50 i tisdags skedde haveriet, berättar Tina Morling. Vid 25 sekundmeter, den nedre gränsen för stormstyrka, stängs produktionen av automatiskt.

Tornets fundamentring slet sig från fundamentet.
– Det här skulle inte kunna ske. En fundering vi har är att några bultar först gått av. Det finns tecken på korrossion på ett par tror vi.

Den beräknade och förväntade livslängden var 25 år. Nu blev det bara knappt elva år. Vindkraftverket invigdes i oktober 2004 och har sedan dess varit ett landmärke i landskapet.

Ja, ”korrossion” kan det väl varit som fick tornet att falla. Hmph.

Se bilden och läs hela artikeln i Nerikes Allehanda 12.3.2015

Utbyggnaden av vindkraft borde stoppas snarast

Jag lägger ut denna insändare från 25.9.2014 eftersom jag inte kunde hitta den på Nerikes Allehandas webbsida. Först i bildform och sedan som text.

Utbyggnaden av vindkraft borde stoppas snarast 2014-09-25 NA

Utbyggnaden av vindkraft borde stoppas snarast

Det pågår en omfattande utbyggnad av vindkraft i Sverige. Runt om i vårt land från norr till söder byggs det stora vindparker med sammantaget tusentals vindkraftverk. Miljökonsekvenserna blir omfattande när många områden i landet alltmer börjar likna ett tivoli. Protesterna från befolkningen växer, människorna känner sig överkörda av vindkraftsbolagens framfart.

Varför är då alla dessa vindkraftbolag angelägna om att bygga vindkraft? Svaret är enkelt, för att tjäna pengar. Men lönsamheten för vindkraften i Sverige är helt beroende av bidrag och subventioner. Svenska folket har redan nu offrat miljarder kronor i subventioner till vindkraftbolagen, till stor del utländska.

Enligt Energimyndighetens prognoser kommer Sverige att ha ett stort överskott av elkraft många år framdeles även utan vindkraft. Svensk elproduktion är även i det närmaste fri från utsläpp av koldioxid. Varför då fortsätta att bygga den dyra och miljöstörande vindkraften som vi inte behöver?

Här får vi gå tillbaka i historien. När regeringen år 2010 beslutade att ny kärnkraft kan byggas för att ersätta nuvarande reaktorer, krävde Centerpartiet att Sverige skulle satsa på en kraftig utbyggnad av vindkraften i landet. Det är följderna av detta krav som vi nu ser runt omkring i vårt land. Det är en skam att allt detta schackrande med svenska folkets pengar och med vår miljö får fortsätta år efter år.

Därför borde utbyggnaden av vindkraften snarast stoppas och alla miljarder kronor i subventioner som satsats på vindkraften kunde i stället satsas på infrastrukturen som vägar och järnvägar samt på den sociala sektorn, vård, skola och omsorg. Detta skulle verkligen vara till nytta för svenska folket i motsats till vindkraften som vi inte har behov av.

Vad Sverige nu behöver är en blocköverskridande överenskommelse om kärnkraften. Här borde S-partiet kunna ansluta sig till Alliansens förslag att Sverige i framtiden kan bygga ny kärnkraft för att ersätta nuvarande reaktorer när dessa har tjänat ut. Men enligt uttalanden är nu S-partiet kvar i den gamla tröstlösa fåran att kärnkraften ska avvecklas.

Detta betyder att osäkerheten beträffande kärnkraften kvarstår vilket medför stora planeringsproblem för de företag som ansvarar för vårt lands elförsörjning. Sverige behöver en långsiktig och hållbar energipolitik. Det är hög tid att vi nu efter alla år kan få en politisk uppgörelse om kärnkraften i Sverige.

Kjell Lingeblad
Grängesberg

 * * *

Mer information finns att hämta hos Föreningen Svenskt Landskapsskydd.

Delägare till vindkraftverk: ”Hopplös affär”

helig-vindkraft

Debattinlägg i Nerikes Allehanda 26.1.2014

Hopplös affär att vara delägare i ett vindkraftverk

Jag anser att politikerna leker affär med kommuninvånarnas pengar på ett mycket oansvarigt sätt. Redovisa omgående hur stora investeringar ni tänker göra och vad kostnaderna för dessa är. Redovisa också vindkraftverkens effekt och hur mycket energi ni och vad experter anser att de kommer att leverera. Redovisa också hur tillverkningen och montaget påverkar vår miljö eftersom effekterna på detta område är stora vid tillverkningsprocessen.

sjunkande-kurva-bisfm024Eftersom jag är delägare i ett antal vindkraftverk vet jag att det inte går ihop utan vi som delägare har tvingats ställa upp på en nyemission under år 2013 vilket sänkte värdet av våra andelar med tio procent. Alternativet hade varit konkurs eftersom intäkterna inte räckte till ränta och den påtvingade amorteringen av banklånen.

Vi har hitintills inte fått någon utdelning, vinst på insatt kapital trots att vindkraften varit i gång sedan år 2004.

Anledningen till denna hopplösa affär är att intäkterna för den producerade energin sjunkit och nu är mycket låg på grund av att det finns gott om tillgänglig energi, dessutom har ersättningen genom elcertifikat sjunkit kraftigt.

Det är naturligtvis avgörande om man kan få lån med låg ränta, det är därför oerhört viktigt att politikerna ärligt redovisar alla kapitalkostnader, men intäkterna måste dock täcka anläggningens avskrivning.

Trots att staten fortsättningsvis stimulerar förnyelsebar energi genom elcertifikat är det en omöjlighet att få ekonomi på vindkraften om man inte har låga räntekostnader på investeringen.

Så till den omkastning angående energipolitiken osom politikerna nu redovisar.

Man gjorde kommunens mest idiotiska affär när man sålde Örebro Energi som var ett mycket välskött företag som gav årlig vinst till kommunen, genom att man producerar både el och fjärrvärme. Vid detta tillfälle gick politikerna ut och sa att man bara skulle ägna sig åt kommunens kärnverksamhet och inte konkurrera med den fria marknaden.

Jag misstänker att den största anledningen hos dåvarande S-politiker var att de hade misskött ekonomin så kraftigt med stora lån att de räddade sitt egna skinn genom en försäljning för att lösa vissa lån.

Det hade självklart varit bättre att behålla Örebro Energi och fått en årlig intäkt från försäljning av el och fjärrvärme.

frågande-buzzy063Nu säger man att man ska se till att Örebro kommun blir självförsörjande beträffande elenergi. Hur förklarar man denna ideologiska omsvängning och framför allt hur ska detta gå till med vindkraft och solenergi?

Det är en omöjlighet att bara leva på sol och vind och vem ska stå med reserv när de egna anläggningarna inte levererar energi.

Arne PetterssonÖrebro

Så där skriver en som faktiskt tidigare trott på att investeringen i denna miljöförstörande och statligt subventionerade & kraftigt lobbade och hypade affären skulle generera vinst förutom ”ren” energi.

tuulimylly2sm

En vindmölla på gång i Finland.

Det finns även en insändare i samma dags tidning:

Vindkraftspark tar bort turismen

Om Hällefors och Grythyttan ska kunna utveckla sina kanske mest hoppingivande näringsgrenar, turism och mat, som i sin tur bygger på naturen, kulturen och historien, då är det inte bra om grannkommunen låter bygga en 200 meter hög vindkraftspark uppe på bergsryggarna strax intill kommun- och länsgränsen. Inom synhåll och i vissa fall hörhåll från flera av de platser som anses helt olämpliga av länsstyrelsen i Örebro län.

I Vindkraft i Örebro län – landskapsanalys och känslighetsbedömning (2011) har hela den del av Hällefors kommun som gränsar mot Värmland pekats ut som ”känslig”, där möjligen ”gårdsverk och enstaka medelstora kraftverk kan rymmas” (s. 36). Dessutom sägs ”Undvik etablering i anslutning till Hammarmossen, Knuthöjdsmossen, Björskogsnäs, Lokadalen samt orterna Grythyttan och Loka som har starka symbolvärden. Beakta särskilt sjösystemen i området” (s. 45).

Filipstads kommun har i sin vindbruksplan angett flera områden som lämpliga för vindkraft, medan hela området runt Yngen och Persberg anses olämpliga, precis som Hällefors-Grythyttan. Däremellan ligger området Grävlingkullarna som varken anses lämpligt eller olämpligt. Där kommer vindkraftverken däremot att synas och höras vida omkring, framför allt ut över de stora sjöarna Yngen och Torrvarpen.

Vindkraft är miljövänligt och bra men det finns ingen anledning att låta skogsbolag och energijättar enväldigt bestämma var de ska placeras. De måste liksom alla andra jämka ihop sina ekonomiska intressen med andra samhällsintressen. Vi har lämnat baggböleriets tid bakom oss!

Lena Grönlund
Sommartorpare i Grythyttan

Vindkraftslobbarna sprider fräckt sina myter

Till exempel har Nerikes Allehanda återigen gett utrymme för en som talar i egen sak (ej de svenska elkundernas!), nämligen Annika Helker Lundström.

helkercitat-chrx0130

Vem har satt rubriken för hennes lobbyartikel? Den lyder ”Vindkraften i Örebro län bidrar till att pressa elpriset”.

Helker Lundström har en extern VD-post i en ekonomisk förening vars namn låter nästan som om den var statlig och därmed stabil, pålitlig och rationell: Svensk Vindenergi, orgnr 769609-1250.

Man kan läsa föreningens ändamål på t.ex. Allabolag.se:

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att
1. förmedla och framhäva vindkraftens bästa och att utgöra vindkraftsbranschens samlade röst i samhället.
2. Främja utvecklingen av vindkraftsmarknaden i Sverige så att vindkraften kan utvecklas till sin fulla petential [sic] och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att:
a. Utveckla strategier och initiativ för tillväxt samt för bort tagande av hinder som försvårar för vindkraften att bidra med sin fulla potential.
b. Kommunicera vindkraftens fördelar och pontenitial [sic] till politi ker [sic], opinionsbildare, beslutsfattare, media, andra betydelsefulla sakägare samt allmänheten.
3. Utgöra det centrala navet och nätverket för vindkraftfrågor för alla medlemmar och övriga intressenter och därigenom stimulera dialogen i samhället.

Koden för föreningen enligt Svensk näringsgrensindelning SNI är 94111 – Intressebevakning inom branschorganisationer.

Helker Lundström sitter sedan 2010 även som styrelseordförande i IVL Svenska Miljöinstitutet AB orgnr 556116-2446, vars koncernmoder är en stiftelse. Där presenteras hon så här:

Annika Helker Lundström, vd för Svensk Vindenergi, har idag valts till ny ordförande i IVL Svenska Miljöinstitutets styrelse. Hon efterträder Kjell Jansson, vd för Svensk Energi, som avgår efter 13 år som ordförande.

Annika Helker Lundström är sedan en månad tillbaka vd för för branschorganisationen Svensk Vindenergi. Hon var dessförinnan vd för Återvinningsindustrierna i 12 år och har ett förflutet inom regeringskansliet där hon arbetade med både energi- och miljöfrågor. Annika Helker Lundström ingick även i regeringens kommission för hållbar utveckling som verkade mellan 2007 och 2009. 2008 promoverades hon till hedersdoktor i hållbar utveckling vid Mälardalens Högskola.

Dagens lobbyartikel i NA hittar jag inte på nätet.

Helker Lundström undviker naturligtvis att kalla en spade för en spade, nämligen att de så fint benämnda ”energicertifikaten” är subventioner, alltså pengar som transfereras från skattebetalarna, till de ack så hjärtvärmande snälla energibolagen, så att de kan gå med vinst i stället för förlust. Fiffigt!

Hon avslutar med en sedvanlig floskelkluster:

helker-citat-enkel20140113

”… lönsamt för elkonsumenterna i Örebro län”? Det skulle jag vilja uppleva, men har hittills inte sett några fakta som stödjer detta påstående.

Hoppas att någon från exempelvis Föreningen Svenskt Landskapsskydd, ser artikeln och får in ett svar. Jag vill även hänvisa till Second Opinion och artikeln ”Stoppa regeringens förslag om ytterligare subventioner till vindkraften” urspr. från 2013-12-17 Smålands-Tidningen.

Thoralf Alfsson som är en riksdagsman (SD), skriver om t.ex. hur riskabelt det är för kommuner att satsa i diverse vindkraftsprojekt: ”Kommunala vindkraftsägare slickar såren”. Han citerar en artikel i tidningen Dagens Samhälle:

Flera kommuner i Mellansverige tvingas skjuta till 75 miljoner för att rädda den stora gemensamma satsningen i vindkraftbolaget Samkraft från konkurs. Men ägarna är oeniga – några vägrar riskera mer pengar. …

– För oss är det jättestora pengar och inte vår kärnverksamhet. Det kändes alldeles för osäkert att rädda våra [redan tidigare satsade] 5 miljoner genom att gå in med 12 nya. Vi kan inte göra annat än att slicka såren, säger VD Lars Wennerholm.

Den sistnämnde arbetar i Ljusdals kommun.

Thoralf avslutar blogginlägget:

När det gäller satsningar på vindkraftverk med skattebetalarnas pengar är det inget prat om att pengarna bättre behövs inom skola, vård och omsorg hos 7-klövern. Min personliga uppfattning är att kommuner och landsting inte skall köpa vindkraftverk då det oftast bara handlar om plakatpolitik av politikerna genom att visa att man tänker på klimatet. Vilket i sig är ett rent hyckleri från politikerna sida.

Askersundsbon Evert Andersson har 2012-07-21 lyckats få in sin replik rubricerad ”Allt svårare att förklara vindkraftens fördelar” i NA, efter en av Helker Lundströms lobbyartiklar 2012-07-19. Citat:

Att hela vindkraftbranschen är i gungning, att branschen blöder, att utbyggnadstakten hotar att avstanna, att det inte går att låna i banken med dagens kalkyler. Allt detta kan vi läsa i branschens nödrop i brev till regeringen.

Problemen är självförvållade. Systemet med certifikaten är glasklart och fungerar ju som det var tänkt. Varför ska vi rädda de som felinvesterat just i den här branschen?

Hon säger också att mer vindkraft skulle ge billigare el till hushållen. El är alltså för billig för att vindkraft ska löna sig, men mer vindkraft ska ge billigare el! . . .

För överskådlig tid har vi den el vi behöver plus ett överskott. Svensk elproduktion har nästan inga koldioxidutsläpp. Svensk vindkraft påverkar koldioxidutsläppen marginellt i Europa. Den europeiska vindkraftlobbyn ropar också på hjälp. Tillgången på utsläppsrätter där är så stor att de blivit för billiga. För vindkraft alltså.

Vad närboendes inflytande var värt i Lekeberg vet vi nu. Vad den blir värd i Nyckelhult, Askersunds kommun vet vi snart.

Fina ord av Annika Helker Lundström om ansvar och hänsyn till naturmiljöer och närboende klingar falskt. Inse att av industrin går inte att kräva mer än att de gör vad de får tillstånd att göra. Den politiska nivån måste sansa sig. Av dem kan vi begära att de tar mer hänsyn till de drabbade.

Två miste livet vid vindkraftsbrand i Nederländerna, svenska media tiger

tvådödavindkraft2013pilTvå unga reparatörer, 19 och 21 gamla, miste livet 29.10.2013 när vindturbinen fattat eld. Det fanns fyra reparatörer på kraftverket, varav två hann ta sig i säkerhet.

Branden härjade ett av vindkraftverken i en större park i Ooltgensplaat, Nederländerna, 29.10.2013.

Vestas-turbin-Holland

Det syns tydligt att vindturbinerna härstammar från Vestas.

Videoklipp på holländska:

Truppen bestod av fyra män som utförde rutinunderhåll för den 67 meter höga turbinen. De arbetade på en arbetsplattform bredvid turbinen när den fattade eld. Elden omsvepte snabbt den enda flyktvägen, en trappa inuti tornet, och fångade två av reparatörerna ovanpå turbinen.

En av dem hoppade och hittades på fältet bredvid tornet. Det andra offret hittades av ett specialicerat brandmansteam som kunde klättra upp när elden hade avtagit.

Orsaken till eldsvådan är okänd men man misstänker en kortslutning.

Brandmän är tämligen maktlösa vid brand på vindkraftverk. På grund av höga kostnader har underhållsarbetare begränsade metoder och träning i att fly från nödsituationer.

Tragedin vid Ooltgensplaat har lett till en politisk utfrågning (‘kamervragen’ på holländska) gällande säkerhetsåtgärder för underhållsarbetare vid vindkraftverk.

Nieuws.nl

Vindkraft i Sverige är en helig ko

Det är icke politiskt korrekt att ifrågasätta förnuftet i den hajpade förträffligheten i de massiva svenska utbyggnadsplaner som varken är finansiellt hållbara (subventioner!) eller miljövänliga.

Svenska media tiger gärna omsorgsfullt om alla negativa aspekter, exempelvis olyckor. För att inte tala om att vindkraftsbyggen totalt förstör naturen och närmiljön, i motsats till alla utopiska och regnbågsskimrande bilder som företagen, som själva tjänar miljoner på denna energiform, målar upp framför allmänhetens ögon.

Skydda miljön nu!

%d bloggare gillar detta: